Petasites hybridus    Pestskråp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Spisbo (12G 4h , [66740, 15352] ), vid uthus, stort bestånd , 1985 (PDm)
Ned Hede (12G 6h , [66800, 15353] ), vid ån, stort bestånd , 1986 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683349, 1535535] ), vägkant, 2019 (IPt)
Fornby (12G 6h , [66835, 15353] ), vid uthus, ett mindre bestånd , 1986 (PDm)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
SÄTER

Bispberg (12F 8j , [66934, 14990] ), vägkant / dike, ~15 m , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Koppslahyttan (12F 9f , [6696236, 1476640] ), vägkant, 2015 (SNy)
Koppslahyttan (12F 9f , [66966, 14767] ), kulturmark, 20 m2 , 1986 (SNy)
Skärsjöbro (artp.), (12F 9g , [6697460, 1484820] ), 2009 (Lina Lönnberg, Calle Andersson)
Tjärna grustäkt (artp.), (13F 1f , [6709450, 1476900] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Tjärna sandtag (13F 1f , [6709489, 1477208] ), vägslänt, 2018 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
f.d. grusgropen,Övre Tjärna (artp.), (13F 1f , [6709530, 1477010] ), noterad , 2016 (Gunnar Bäck)
islingby (artp.), (13F 1g , [6707323, 1481035] ), 2013 (Berth Nyman)
Barkargärdet. eft Faluvägen (13F 1g , [67093, 14824] ), vägkant-grässlänt, ~40 ex. , 1987 (TLj)
Barkargärdet (13F 1g , [6709358, 1482537] ), vägkant, 2015 (SNy)
Barkargärdet, Olbäcken-Faluvägen (artp.), (13F 1g , [6709360, 1482481] ), 10 m˛ , 2020 (Håkan Sandin)
Borlänge sjukhus, dalen väste om (artp.), (13F 1g , [6709763, 1481269] ), 20 m˛ , 2020 (Håkan Sandin)
VIKA

Rankhyttan 22,Falun (artp.), (13F 1j , [6706425, 1495359] ), noterad , 2019 (Teresa Jonsson)
Rankhyttan (artp.), (13F 1j , [6706690, 1495380] ), väldigt vanlig vid bäcken , 2015 (Kalle Bergström)
STORA KOPPARBERG

Slussen mot SO n.vägen (13F 3i , [6719, 1492] ), fuktsnår intill väg, 1987 (JEd)
Strandvägen 53, Strandvägen, Falun (artp.), (13F 3i , [6719437, 1492554] ), noterad plantor/tuvor , 2015 (Glenn Costello)
Slussen (artp.), (13F 3i , [6719749, 1492073] ), dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Håbergs hage, strax norr gamla minkfarmen (artp.), (13F 4h , [6720925, 1487339] ), övergivet industriområde gamla trädgårdsutkast m m, noterad , 2016 (Per Johansson)
Håbergs hage, strax norr gamla minkfarmen (artp.), (13F 4h , [6720925, 1487339] ), ruderatmark gammal minkfarm och avstjälpningsplats även för trädgårdsavfall, noterad , 2017 (Per Johansson)
Hökviken n. koloniområdet (13F 4h , [6723834, 1489899] ), stort bestånd , 2002 (TLj)
Falun, Kopparvallen (artp.), (13F 4i , [6720140, 1490830] ), slänt, 2007 (Håkan Gustafsson)
Tisken (artp.), (13F 4i , [6720355, 1491073] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
ENVIKEN

Övertänger, vid skolan (13F 9j , [6749190, 1497090] ), vid stranden under planterade gamla askar, 2002 (TLj)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Viksberg (12F 0i , [6652298, 1492636] ), lövskog, intill rv 66, 2008 (GJn)
Tunkarlsbobäcken (DFl-70), (12F 1h , [6655, 1489] ), i bäckdal, några ex. , 1981 (RNo)
Tunkarlsbo v.ån (12F 1h , [6656, 1489] ), åstrand, 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Gårlången, inloppet (artp.), (12F 4d , [6671118, 1466167] ), 15 m2 , 2017 (Thorild Jonsson)
Ludvika ströms utlopp i sjön Gårlången (12F 4d , [6671120, 1466130] ), strand, > 100 plantor på en sträcka av ca 60 m , 2011 (HWk)
Ludvikaforsen (artp.), (12F 4d , [6671130, 1466156] ), 5 m˛ , 2020 (Pelle Adenäs)
Österdalarna

GAGNEF

400 m SSO Björkagården (13F 2c , [6712780, 1461860] ), nedlagt grustag, massvis, ca 50 m2 , 2011 (IPt)
ÅL

Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Självbo (13F 7f , [6737400, 1476600] ), sank gräsmark, 2016 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735430, 1482540] ), fuktig ängsmark, 2014 (JJa)
Andersbo (13F 8f , [6740080, 1477990] ), efter bäck i byn, stort bestånd , 1997 (TLj)
LEKSAND

Ullvi.300 m V skolan (13F 6b , [67338, 14578] ), hagmark mot älven,i kanten mot strandgruset, ~30 ex , 1986 (TLj)
Berg (13F 6c , [6732890, 1461090] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), igenväxt gräsmark, 2008 (JJa)
RÄTTVIK

Tina (14F 0c , [6750212, 1461356] ), under spridning vid strandkant, 2013 (BOr)
Algutskällan, vid Kvarngatan (14F 0c , [6751690, 1462970] ), slänt vid kallkälla, några tiotal , 2012 (GHa)
Sjurberg,Persborg,i skogen V om stugbyn (14F 0c , [67537, 14604] ), rikare dråg i skog,spridd från trädgård, ymnig på ca 200 m2 , 1985 (TLj)
BODA

Backåkern, Boda kyrkby (14F 3d , [6766170, 1467870] ), dike mellan väg och gräsmatta, flera tiotal , 2011 (GHa)
Gruvås jordtipp (artp.), (14F 3d , [6767241, 1467563] ), jordhög, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Högbäcksvägen (14E 5h , [6775050, 1437075] ), ravin, 12 blad , 2009 (BOr)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6775050, 1437075] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Hansjö (artp.), (14E 6g , [6781071, 1434590] ), har spritt sig nedanför hus på öppen mark mot skog., flera tiotals kvadratmeter , 2014 (Bengt Oldhammer)
MORA

O Vålan, Färnäs (artp.), (14E 2h , [6763685, 1436128] ), dikeskant, noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
ÄPPELBO

Torvallen (13E 1a , [67067, 14014] ), vid en åker, 1997 (IJo)
Ovanheden ,vid bygdegården (13E 1a , [6708, 1401] ), 1997 (IJo)
Noret (13E 1a , [67085, 14018] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
Forsbäcksheden, Born (13E 1a , [67086, 14022] ), skräpmark, 1995 (IJo)

Dalarnes Flora