Petasites hybridus ,  pestskråp

DALARNES FLORA 1949

Petasites hybridus (L.) G., M. & Sch.

Inplanterad: S. Grytnäs Månsbo (Sdn) ; Falun staden (Klb.), här förv. på utfylln. v. Norra stn (1946 At). Även uppg. för Vika (1927 H. Garfve enl. Kib.).

Tillägg 1960

Petasites hybridus. - Förv. v. Falun Norslund (1950 Marg. Ris enl. Klb.). Återf. i Vika (v. Rankh:n, Bj. o. Hsn).

Tillägg 1970

P. hybridus. - Inkommen (hur?) i *B. Söderbärke Viksberg (kraftigt bestånd v. ett Tele-skjul 1964 Nsv., Bj.), även enst. i Tunkarlsbo hyttbäck (1967 Bj.). - Inplanterad: *Ö. Rättvik Sjurberg förv. i kärr (BJÖRKL. p. 57).

SBT .81 1987

Petasites hybridus, pestskråp. Falun stadsparken, bäcken, stora bestånd vid dammarna 1 och 2; Hästberg, vid Hästbergsvägen, kraftigt bestånd sedan länge 1977. Bildar stundom små dotterkolonier i gräsmattor men ej spridd nedåt bäcken i stadsparken. Vika; Rankhyttan 1977 och senare (allt !).

Tillbaka