Orthilia secunda    Björkpyrola


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsmark, allmän , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [667003, 151430] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ), gräsmark, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Väg mot Marken (12G 4b , [667496, 150819] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [669790, 152136] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [669837, 152226] ), dikeskant vid myrmark, 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), blockrik myrkant, 2014 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, 2014 (DABS)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [670520, 152383] ), ~refl~ ,sumpskog, översilad, 2007 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Ballsberget väg (artp.), (13G 1f , [6705386, 1525247] ), 2013 (Magnus Stenmark)
Ängelsfors (13G 2d , [671384, 151805] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [670635, 150545] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ), vägkant och diken, 2015 (IPt)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ), vägkanter, parkeringsområde, 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [669727, 148653] ), gräsbevuxen vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
SILVBERG

Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), 1984 (Bengt Oldhammer)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ), vägkanter och gårdsplatser, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter och planer, 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [669621, 146490] ), bäöckravin, 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [669565, 146537] ), bäckravin i barrskog, 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [669774, 146825] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
Högberget v-ut (artp.), (12F 9d , [6698287, 1467595] ), 2015 (Claes Urban EliassonBerit Ragné, Anders Carlberg)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant nära myr, 2013 (IPt)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2016 (Bo karlstens)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), längs skogsbilväg, 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [670949, 146879] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ), skogsmark, 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [671254, 147812] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 2011 (SNy & IPt)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ), vändplan skogsbilväg, 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Kälarvets fäbod (artp.), (13F 3e , [6719620, 1473090] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ), hästbetad grässvål, 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), vägdike skogsbilväg, 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Sunnanö byskola (13F 1h , [670741, 148843] ), gräsbevuxen skogskulle, 2013 (DABS)
Trädgårdstorp, 300 m SO (artp.), (13F 2h , [6711372, 1485145] ), fuktig lövskog, 2011 (Crister Albinsson)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ), ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ), ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [671938, 150231] ), bäck i blandbarrskog, 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), tomtmark / naturtomt, 2013 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.), (13F 4h , [6722984, 1485353] ), 2013 (Per Johansson)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.), (13F 5g , [6727663, 1481011] ), ängsgranskog, noterad , 2016 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [672774, 148012] ), bäckkant, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [672732, 148582] ), skogsklädd strandkant, 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727525, 1486501] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [672937, 148795] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [673042, 148445] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Rogsjöns södra kant (13F 6h , [673323, 148718] ), vägkant, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [673159, 149101] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.), (13G 5c , [6726020, 1511526] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [672596, 152030] ), vägkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ), 1988 (JEd)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [672737, 151969] ), vägkant, 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.), (13G 6c , [6730152, 1512143] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.), (13G 6e , [6730276, 1520920] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [673619, 150669] ), sandig vägkant, tämligen allmän i olika skogsmiljöer i området , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ), ängsvägkant, 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.), (13G 8c , [6740195, 1513172] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ), vägkant skogsbilväg, 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [674604, 151310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [674761, 151534] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ), ~refl~ ,sumpskog, 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [674651, 149247] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), barrskog/myrkant, 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger (13F 9j , [674954, 149750] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Änklingens (artp.), (14G 3a , [6766295, 1501684] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

St Djurlången, V sidan av sjön (artp.), (11F 8e , [6644600, 1474004] ), 2011 (Martin Westberg)
SÖDERBÄRKE

O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ), ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan, ,frekvens allm. 2000 (BFo)
S Skojarkärret (12F 0i , [6651848, 1490743] ), vägkant, 2011 (GJn)
NORRBÄRKE

Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ), blandskog intill nedlagt kalkbrott, spridd , 1988 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, enstaka , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), torrare ställe i kärrkant, flertal ex , 1987 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [667092, 147205] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturns sydsida (12F 6e , [668351, 147077] ), örtrik blandskog, 2009 (JJa)
LUDVIKA

Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, tämligen riklig , 1986 (HWk)
Rösjöberget (12F 5c , [66774, 14636] ), ~refl~ ,gammal granskog i västsluttning, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Stora Norbergsmossen gruvområde (artp.), (12E 5j , [6675886, 1445280] ), lågörtblandskog vid mindre vattenfyllda kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ), ~refl~ ,vändplan och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [668506, 146169] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ), grässlänt mot skogsbilväg, 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704955, 1457500] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
600m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706418, 1451794] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ), ängsmark mot älven, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67088, 14570] ), skog, allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ), dikeskanter, 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2b , [6711952, 1459978] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
C:a 300 m S f.d.Arvslindans jvgstn (13F 2c , [67124, 14635] ), ~refl~ ,fuktig blandskogsmark, med bäck, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ), skogsbilvägkanter, 2016 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [671732, 145859] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [671595, 146463] ), ~refl~ ,hygge, 1996 (JMa)
V om Råmyran (13F 3c , [6718919, 1463991] ), blöt skogsmark nära bäck, 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719526, 1466648] ), gammal bruksväg, 2014 (IPt)
Gamla stickspårets S del (artp.), (13F 4b , [6722600, 1459990] ), övergiven banvall, 2010 (Tomas Ljung)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [672430, 146103] ), ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ), skogsmark, bäckstrand, 2012 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [672943, 146699] ), skogsmark, 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [673211, 147744] ), vägkant, 2016 (JJa)
Floån (13F 6f , [673231, 147739] ), grösmark, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [673241, 147706] ), vägkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ), ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Rällsjöbo (13F 7e , [673899, 147177] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [673913, 147124] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [673940, 147215] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [673837, 147841] ), vägkant, 2015 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [673776, 148042] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [673896, 148300] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [673638, 148615] ), våt skogsstig, 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [673713, 148877] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [673940, 148577] ), gammal fäbodmark, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [673630, 149101] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2010 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [674074, 148108] ), gräsbevuxen skogsväg, 2009 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ), liten inäga, 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [674094, 148004] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674120, 148035] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [674195, 148022] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [674323, 148711] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [674353, 148804] ), skogstig, 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [674597, 148345] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), grusgrop, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735618, 1430364] ), talldominerad barrblandskog, myr, 2010 (Bo Karlsson)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ), vägren, spridd , 2008 (DABS)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ), barrskog/strand, 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720925, 1440745] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [672672, 143916] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [673149, 144815] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ), skogsstig i blandskog, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ), vägkant i blandskog, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [673416, 146908] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739790, 1464342] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [673702, 146744] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [673924, 146881] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [673927, 147060] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [674344, 146403] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [674207, 147621] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ), ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Skogsväg, NV Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746259, 1459397] ), 2015 (Mathias Theander)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [674501, 147098] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [674759, 147742] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [674782, 148379] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [674734, 148954] ), strand, 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ), strand av ån, 2010 (DABS)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.), (14F 1a , [6755374, 1453044] ), 2013 (Hans Rydberg)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [674618, 146815] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Hedsåsen (13F 9d , [674988, 146621] ), igenväxt fäbodslog, väl spridd , 2011 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [674849, 147421] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ), vägkant, 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [675148, 148119] ), vägkant, 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [675168, 148103] ), vägkant, 2014 (JJa)
Brändberget (artp.), (14F 0g , [6754055, 1481726] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ), stugtomt, rikligt , 2013 (GHa)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ), f.d. fäbodtäkt, rikligt , 2013 (GHa)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betad fäbodskog, 2008 (Stephen Mankelow)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ), kanten av gårdsplats, enstaka , 2015 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ), blandskog, enstaka , 2015 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ), vändplan på skogsbilväg, fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ), vägren, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ), ~refl~ ,vägren, 2008 (GHa)
Skärberget, Kvarnstensbrottet (14F 3h , [67665, 14883] ), hällmark, väl spridd , 2013 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [676935, 148674] ), vägkant, 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ), vägren, enstaka , 2007 (DABS)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [677546, 147631] ), ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ), vägren, spridd , 2007 (DABS)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ), upptrampad "fiskeplats", enstaka , 2009 (GHa)
Skogsbilväg 2 km V Ovanmyra (14F 2d , [67640, 14652] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,vändplan, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ), f.d.ängsmark, enstaka, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), barrskog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.), (14F 3h , [6767891, 1486922] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Magnus Martinsson)
"Slogssveden",lokalen sträcker sig upp till vägskälet in mot Gissler Anders husen. 500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), ~refl~ ,igenvuxen slog i stark östlutning.I övre ändan av sluttningen ett litet övergivet kalkbrott, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ), sommarstugetomt, enstaka , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ), sommarstugetomt, enstaka , 2007 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [677413, 148505] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [677649, 148152] ), vägren, entaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
ORE

Orrmyrkojan (14F 5c , [677591, 146073] ), vägren, tiotals , 2011 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ), vägkanter, enstaka , 2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ), kanten av parkeringsplats, 2008 (GHa)
300 m norr om Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67766, 14736] ), ~refl~ ,vägskäl mellan skogsbilvägar, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67800, 14679] ), strandsnår, spridd , 2013 (GHa)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ), vägren, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6f , [67815, 14750] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [678704, 146496] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [678705, 146506] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ), banvall, flertal , 2014 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ), slaggvarp, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ), ~refl~ ,dike, relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), övergiven fäbodtäkt, fläckvis ymnigt , 2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ), gammalt avlägg för flottningstimmer, enstaka , 2012 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ), kanten av körväg, enstaka , 2009 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ), dike till skogsbilväg, rikligt ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Nöttjärnen (14F 9e , [67957, 14709] ), ~refl~ ,torr mark i kanten av avlägg, rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), fuktiga, skuggiga ställen, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), fuktiga, skuggiga ställen, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ), banvall, enstaka , 2013 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), fuktiga,skuggiga ställen, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), kojplats, enstaka , 2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ), plats för huggarkojor, enstaka , 2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ), torrbacke, enstaka , 2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ), grässlänt, tiotals , 2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [681492, 146315] ), fuktig blandskog, väl spridd , 2016 (GHa)
ORSA

Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ), torr vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ), ,frekvens ej bedömd 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ), vägren, 2009 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ), vägren, spridd , 2007 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67830, 14547] ), diken, enstaka , 2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ), rastplats i barrskog nära sjö, flertal , 2014 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Jamtmot (15E 4e , [68208, 14203] ), blandskog vid bäck, flertal , 2015 (GHa)
Nordkap åt SO (15E 6g , [683111, 143333] ), bäckdäld, spridd , 2015 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [683118, 143427] ), källdråg i skogen, spridd , 2015 (LBr)
Ajtoso, strax N om (15E 6h , [683108, 143588] ), grandäld, spridd , 2015 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68042, 14565] ), vägren, rätt rikligt , 2014 (GHa)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [680739, 145886] ), skogsdunge i sluttningsmyr, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Görsjön ca 200 N (13E 6c , [673478, 141373] ), ~refl~ ,vägkant vid tallskog, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.), (13E 7e , [6738868, 1420927] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675787, 143555] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,Harkonbergets N topps sydsluttning (14E 0e , ), frisk skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
1200 m O om Fu (artp.), (14E 2i , [6761463, 1441782] ), fuktig barrskog, 2010 (Hans Rydberg)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [676873, 143778] ), ~refl~ ,skogsmark, vägkanter, 2010 (SJo)
Oxeråsen so nr 1 (artp.), (14E 4a , [6771111, 1401323] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.), (14E 4b , [6773206, 1407140] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens allm. 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.), (14E 4h , [6772009, 1435512] ), skogsbacke, 2010 (Hans Rydberg)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.), (14E 5d , [6776660, 1415170] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ), ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ), vägkant, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.), (14D 0g , [6751580, 1384700] ), noterad , 1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ), fuktig skogsmark, 2003 (LBr)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.), (14D 3j , [6767992, 1397061] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [676839, 139879] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ), skogsväg med omgivande tallskog, spridd , 2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ), gräsmark i hällkar vid älvstrand, 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ), vägkant, 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ), granskog med blåbärsmark, 2006 (LBr)
Afstadalen (artp.), (15D 2h , [6812520, 1388210] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ), granmor med källor och översilningsmark, sparsam , 2016 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ), nedskuren bäckravin, spridd , 2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ), gräsmyr intill ån, 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ), örtdråg i bläbärsgranskog, 2003 (LBr)
Södra Trollegrav, nedre delen (artp.), (15D 5g , [6828710, 1383070] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [683111, 139727] ), källdråg i granskog, 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ), myr vid bäck, 2003 (LBr)
HAMRA

Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.), (15E 6g , [6833600, 1434200] ), backkärr, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833655, 1433975] ), soligent kärr/sumpskog, 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.), (15E 9h , [6848509, 1436173] ), barrskog, vägkanter, parkering, stigar, 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), skog, 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.), (15E 9h , [6848697, 1439797] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.), (15E 9h , [6848730, 1437292] ), 2012 (Hans Sundström)
Sjöändan (16E 0h , [685041, 143860] ), skogsmark, 2008 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Eskilsberget (artp.), (12E 1e , [6657312, 1423749] ), sumpgranskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.), (12E 2f , [6663661, 1426879] ), vägkant, 2011 (Måns Svensson)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ), campingplats, 2016 (DABS)
Stora Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6675779, 1416971] ), 2014 (Janolof Hermansson)
FLODA

Gryssen (12E 9h , [6698347, 1438649] ), skogsbilvägslänt mot bäck, 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [669653, 144649] ), vägkantsdiken fäbodvall, 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ), ängsmark i skog, 2013 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [670063, 144542] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ), vägkant skogsbilväg, 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ), ängsmark, blandskog, 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ), skogbilvägkant, 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671459, 143332] ), fäbodvall , skogsmark, 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671398, 144108] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ), ~refl~ ,vägkant/dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [669302, 141998] ), skogsmark, 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [669654, 141913] ), vägkant, 2010 (IPt)
Tjärnbergets naturreservat (artp.), (12E 9d , [6698359, 1419499] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälsklinten (12E 9e , [669549, 142440] ), naturskog, 2007 (DABS)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704640, 1422240] ), barrblandskog, barrdominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Söder om Nås (13E 0f , [670220, 142503] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [670614, 142342] ), granskog, 2016 (HLe)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ), ängsmark runt gammalt industrområde, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [668872, 141048] ), fd ängsmark, 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ), vägkant, 2009 (DABS)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [669380, 140923] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [669382, 141030] ), ~refl~ ,barrskog, 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), ~refl~ ,Barrblandskog, 2012 (HLe)
Vakern (12E 9b , [669522, 140745] ), igenväxande gräsmark, 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ), vägkant, 2008 (HLe)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ), barrskog, 2012 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ), bäck med granskog, 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ), ~refl~ ,bangård, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
Rossängen 400 m S (13E 1c , [670962, 141331] ), ~refl~ ,älvstrandskog, 1995 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [670733, 141809] ), 2016 (HLe)
Dalasågen N virkesterminal (13E 2c , [671350, 141247] ), ~refl~ ,banvall, 2000 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [671114, 141439] ), ~refl~ ,barrblandskog, 2011 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ), ~refl~ ,stuga med fd ängsmark, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ), ~refl~ ,blåbärsgranskog, ,frekvens allm. 2004 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724751, 1411720] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724842, 1411665] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ), blandbarrskog, 2015 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Ärten SV (12E 7a , [6685955, 1403008] ), barrblandskog, 2015 (HLe)
Holberget fd fäbod (13E 0a , [670230, 140451] ), ~refl~ ,fd slåtteräng, 2010 (HLe)
Finnvallen (13E 0b , [6704415, 1406692] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 2009 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
Sultentjärnen 200 m SV (13E 2a , [671232, 140197] ), vägkant, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [671310, 140281] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ), vägkant, slåtterlinda, 2015 (MNo)
800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ), ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [671213, 139258] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), strandskog, 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67212, 13907] ), skogsmark, 2011 (MNo)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ), ~refl~ ,bäckzon med granskog, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [673802, 137139] ), ~refl~ ,frodig fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ), vägkant, 2015 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, rikligt ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), vägkant, 2014 (HLe)
LIMA

Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ), barrskog, 2014 (HLe)
Gärdån (13D 9f , [6747900, 1375700] ), enstaka , 2003 (Henrik Liliendahl)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ), gräsmark, 2014 (DABS)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.), (14C 3g , [6768480, 1334746] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ), vägkant och dike, 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ), kärr, 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägkant, 2012 (HLe)
Hundfjället, Joänget (artp.), (14C 7j , [6787630, 1346750] ), barrskog, vid bäck, 2008 (Håkan Gustafsson)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ), bäck med ruderatmark, 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ), lövskog vid å, 2012 (HLe)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788810, 1348330] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789480, 1346650] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.), (14C 7j , [6789810, 1346470] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.), (14C 8j , [6790370, 1349980] ), slänt mot å, myrmark, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, SV om Myrflodammen (artp.), (14C 8j , [6790970, 1349860] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757140, 1369000] ), kärrstråk, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
V Torbygraven (artp.), (14D 2b , [6760045, 1357495] ), 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt , 2010 (MNo)
Lövhön, söder om (artp.), (14D 2e , [6764788, 1372509] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ), frisk blandskog, mkt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.), (14D 5b , [6775230, 1356860] ), myrkant, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776470, 1361000] ), granskog, vid sankmark, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.), (14D 5c , [6776550, 1360290] ), surdrog mellan myr och väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777300, 1361670] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ), gräsmark, 2012 (HLe)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777870, 1362970] ), gran- och björkskog, öppen, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777920, 1362390] ), översilningsmark, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Långheden, V om stickvägen (artp.), (14D 5e , [6777205, 1374478] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784090, 1359840] ), granskogsbryn mot kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780840, 1360940] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället (artp.), (14D 6c , [6782077, 1361348] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [678037, 137094] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
St Tandån, SV om Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790500, 1350060] ), gräsmark, öppen, vid å, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791190, 1350470] ), vägkant, skogsväg, 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.), (14D 8a , [6792150, 1351210] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792490, 1352160] ), blandskog, sank, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [679901, 136293] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [681951, 133623] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ), vägren, fåtal , 2012 (GHa)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan med omgivning (15C 7h , [683612, 133894] ), vägkant och stigar, spridd , 1996 (LBr)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [683687, 134630] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Stenvallen (artp.), (15C 8h , [6842240, 1339380] ), 2006 (Sten Hallin)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [684024, 134151] ), bäckdäld, sparsam , 2010 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [682348, 135390] ), vändplan och anslutande skog och småmyr, spridd , 2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [684213, 136494] ), på hällar vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [685185, 133375] ), rikfläck vid källa, spridd , 2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684975, 130818] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685125, 130813] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Karmoråsen (artp.), (16C 2f , [6862555, 1328588] ), gransumpskog, 2010 (Hans Sundström)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför Pernilla Wigren hotell (16C 3i , [686711, 134378] ), slänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6871146, 1322483] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [688804, 131701] ), granskog med källa, spridd , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889201, 1316907] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora