Orthilia secunda ,  björkpyrola

DALARNES FLORA 1949

Ramischia secunda (L.) Gareke (Pyrola see.). - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a.(-ta.) i alla snr, även spr. på fjällen.

Tillbaka