Odontites vulgaris    Rödtoppa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Drakberget (12G 6h , [66825, 15351] ), vägkant, rikligt , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6667608, 1522913] ), 2011 (Henrik Weibull)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Dalahästen bensinstation (artp.), (12G 4e , [6670469, 1522007] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ingevallsbo Islandshästar, Avesta. (artp.), (12G 4e , [6673089, 1521482] ), 2015 (Maud Andersson)
GARPENBERG

Vikbyn (12G 7d , [66850, 15187] ), småvägar längs åkrar o hagar, rikligt , 1988 (BBr)
HEDEMORA

Dräcke (12G 5b , [66777, 15075] ), vägkant, ~50 ex , 1989 (MDv)
Ö om Kattkullen (12G 6b , [66803, 15062] ), vägkant, riklig , 1988 (MDv)
Korsbackens såg (12G 6b , [66820, 15088] ), traktorväg, ~10 m , 1989 (KJo)
Hedemora vid Hemköp (12G 6b , [66846, 15099] ), grusplan, fåtal , 1991 (HPe)
Vikmanshyttan, badplatsen (12G 7a , [66863, 15007] ), sandig gräsmatta, riklig , 1988 (MDv)
SV om Haganäs (12G 7a , [66867, 15042] ), vägkant, åtm. 50 m , 1989 (MDv)
V om Munkbosjön,cykelväg (12G 7b , [66852, 15092] ), vägkant, många ex , 1988 (ADv)
Eriksdal-Boda (12G 7b , [66856, 15078] ), vägkant, många ex , 1988 (ADv)
Bältarbo, 3 lokaler ( bl.a. 16 48) (12G 7b , [66866, 15096] ), vägkant, 10-tal ex på varje lokal , 1989 (MDv)
Österby,vägen mot Matsbo (12G 7b , [66869, 15080] ), vägkant, vanlig , 1989 (MDv)
Västerby (12G 7b , [66875, 15056] ), vägkant, ~10 m , 1989 (KJo)
Österby (12G 7b , [66889, 15077] ), dikeskant vid väg, bestånd , 1986 (EDn)
Sörbo efter ägoväg (12G 7c , [66858, 15145] ), vägkant, tämligen riklig , 1990 (HPe)
Älvnäs (12G 7c , [6688, 1514] ), vägkanter, spridd , 1991 (HPe)
Bältarbo vid lertaget (12G 7c , [66883, 15102] ), lertag, spridd , 1991 (HPe)
Königshyttan (12G 8a , [66914, 15030] ), vägkanter/åker, riklligt , 1988 (SJa)
Viken (12G 8b , [66923, 15069] ), åkerkant, några , 1989 (MDv)
Nordansjö ,Djusmorarna (12G 8b , [66933, 15088] ), åker, traktorväg, ~20 m , 1989 (KJo)
HUSBY

Kloster (12G 9d , [66959, 15197] ), vägkant, riklig , 1989 (MDv)
Långsbyn (13G 0c , [67042, 15138] ), ruderatmark, ~150 ex , 1989 (SJa)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15130] ), slaggtipp vid sjöstrand, ~1 m2 , 1988 (SJa)
STORA SKEDVI

L. Klingsbo (13G 0a , [67046, 15001] ), vägkant, ~30 ex , 1989 (SJa)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
STORA TUNA

Rommehed, S om flygfältet (12F 9g , [66997, 14848] ), vägkant, rikl. , 1986 (SNy)
Ängarna (13F 0f , [67003, 14784] ), längs vägkanter, rikligt , 1986 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Sör Hesse (13F 0g , [6702184, 1481730] ), beteshagar för häst, 2014 (SNy)
Borlänge station (artp.), (13F 1f , [6706500, 1478732] ), 2014 (Henrik Weibull)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ), skogsmark och öppen skidbacke, 2014 (SNy)
Gylle mot SO (13F 1g , [67057, 14807] ), gräsmark m.åker o.gångväg, t.rikl. , 1988 (JEd)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704424, 1490756] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [670787, 148871] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ), rabatt v.maskinhallens parkering, 1 ex. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Falun, Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14909] ), schaktplan mot Tisken, enst. , 1987 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Utgrycken (13F 7i , [6738642, 1491552] ), litet potatisland vid sommarstuga, fåtal , 2004 (IPt)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Västerbyhytta (12F 1h , [66587, 14867] ), vägkant, 1982 (RNo)
Söderbärke stn (12F 2h , [66615, 14852] ), torr sandig vägkant, ca 30 ex. , 1987 (TPe)
LUDVIKA

SV. Ludvika stn (12F 4d , [6670, 1465] ), grusplan, t. rikligt , 1987 (JEd)
Aseas schaktområde mot Väsman (12F 4d , [66700, 14650] ), grusöken, t.rikl. , 1987 (TLj)
Ludvika, bangården (artp.), (12F 4d , [6670617, 1465504] ), 2011 (Henrik Weibull)
GRANGÄRDE

Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ), gamla järnvägsbanken, 2017 (IPt & SNy)
1 km O om Östanbjörka (12F 6b , [668325, 145775] ), skogsvägkant, 2012 (JOs)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67088, 14570] ), gräsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67100, 14540] ), åkerväg nära älven, ca 1m2 , 2003 (IPt)
Högberget,nära dammen (13F 2a , [671014, 145268] ), ängsmark, ca. 2 m2 , 2003 (IPt)
Björka NV mot By (13F 2b , [671313, 145976] ), betesmark m.Alchemilla propinqua , samt vägkant, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna ,flera lok. (DF 60), (13F 2c , [67132, 14630] ), massvis , 1988 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14634] ), åkerväg, ymnigt , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14624] ), hästbete, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (DFl. tillägg 1960), (13F 2c , [67134, 14631] ), vägkanter över stora delar av byn, rikligt , 2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671359, 146360] ), bruksväg genom bäckravin, rikligt , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [67132, 14668] ), 1989 (IPt)
SILJANSNÄS

Hjulbäcks badplats (13F 8a , [674294, 145211] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Tibble-Lycka eft.byvägarna (13F 6b , [6734, 1457] ), vägdiken, rikl. , 1987 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673202, 146403] ), vägkant, 2014 (JJa)
Limsjön vid utloppet (13F 7b , [6735, 1456] ), strand, 1991 (JEd)
Limsjögärdena (13F 7b , [6735, 1457] ), trädor,åkerkanter, rikl. , 1987 (TLj)
Vargnäs, nära Limsjön (13F 7b , [6735, 1457] ), vägkant, strandäng, många ex , 1985 (MKp)
SO om Limsjön (13F 7b , [67352, 14572] ), f.d. åkermark, nu betesmark, tusentals ex , 1994 (MKp)
Tibble,Lyckavägen (13F 7b , [67352, 14574] ), vägkanter, riklig , 1986 (TLj)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [674064, 145778] ), ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [67425, 14633] ), mitt på en åkerväg, 4 ex. , 1993 (MKp)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Söderås (13F 9c , [6747, 1463] ), vägkanter, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Söderås v.skolan (13F 9c , [67477, 14629] ), vägkant, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Utby (13F 9c , [6748, 1461] ), vägkanter,gårdar,gräsmarker,banvall, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Utby (13F 9c , [67482, 14616] ), slåttermark, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Vikarbyn,nedom Öje (14F 0b , [67540, 14558] ), trampad stig i strandskogen, t.riklig , 1985 (TLj)
Vikarbyn (14F 0b , [67545, 14575] ), vägkant, t.rikl. , 1987 (TLj)
Gärdebyn - Lerdal (14F 0c , [6750, 1462] ), vägkanter längs byvägarna, riklig,flerst. , 1985 (TLj)
Sjurberg (14F 0c , [6753, 1460] ), vägkanter, fl. , 1988 (TLj)
Rättvik,mln handelträdgård o Enån (14F 0c , [67534, 14632] ), gräsbeväxt plats m.enst.jordhögar,kommunal snötipp, mkt.riklig , 1985 (TLj)
Sjurberg (14F 0c , [6754, 1460] ), vägkanter, fl. , 1988 (TLj)
Österängarna - Mårtanberg,nära vägen mot Gunnarboda (14F 0d , [67505, 14680] ), vägkant, enstaka , 1986 (TLj)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Söder om Sätra (14F 1c , [67550, 14618] ), gammal täktschaktning,nu plan med 'agren'+ gräs, några bestånd , 1988 (APs)
Österängstippen (14F 1c , [67550, 14649] ), gräsmark kring f.d.sopstn, riklig , 1985 (TLj)
BODA

Ovanmyra (14F 2d , [67645, 14686] ), vägkant, 1 ex , 1986 (TLj)
ORSA

Lisshed (artp.), (14E 4h , [6774754, 1435529] ), längs traktorväg över rälsen , 2007 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6777011, 1437403] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [673287, 138460] ), jordgubbsodling, 9 ex , 1999 (MNo)
TRANSTRAND

Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 1 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora