Odontites vulgaris ,  rödtoppa

DALARNES FLORA 1949

Odontites rubra (Baumg.) Hyl. - INDEBETOU 1879 (W. Steffenburg 1850).

Nyare synantrop, t.s.-spr. upp till Siljan (ngn gång högre), oftast ± tillf. i vallar etc. S. By Äkersbyn (1906 G. Östl.), Grönsinka etc., »ta.» (Slv.); Folkärna Fors (1945 Öllegård Eklund); Avesta v. Norbergsbanan (1917 Lr), Myran etc. (Sdn); Hedemora (IND.), slättbygden fl. (6 lok.!) upp till Vikmanshyttan (Isr., Dn); Husby Hönsmyran v. Djusa (1868 An); St. Skedvi Djupdalen (1932 Isr.), Ansta!, Kvista (Sj.); St. Tuna, lok. glömd (id.); Borlänge Hagalund, Mjälga (Fnd.), Domnarvets järnverk (rud., Bn); Vika Koparvet o. Svartskär (Svb.), Stämshöjen (Ehr.); Torsång Hinsnoret (1923 Yni); Aspeboda Slaggen (1936 A. Källström); St. Kopparberg Källviken (1935 K. H. Ahlin), Karlberg (Cgn o.a.), Myckelmyran (Bdn, Sp.); Falun Manhem (1903 Hsm); Sundborn (1850 Stbg) =Lövnäs (id.: IND.), Karlsbyn (Tj.); Svärdsjö (1906 Lkt), Hillersboda, Borgärdet (1909 Aul.), kyrkan (1929 Fng); Enviken Enviksbyn (Env.), Marnäs (Svb.). B. Malingsbo Öv. Malingsbo (1912-13 Slv.); Söderbärke S. stn (1946 Ht), Mårtsbo ägor (1910 Enh.), Sörbo (1947 At); Norrbärke Smedjebacken mot Uvberget (CED.), Bagge stn (1946 At); Ludvika staden (Bd o.a.), Valla, Marnäs (Gs), Jägarnäs (1947 At), Storgården (1926 Fd). Ö. Ål Solby (1899 el. 1900 Bs); Leksand Hedby (P.-Ä. Park), Djura, Lindor (1918 Dgd), Tibble!, Prostgården (1920) o. Norsbrosågen (1927 Ecs.), Limsjön (1947 Wndt), Lima (1927 A. Berglund); Rättvik fl. kring Altsarbyn (WISTR. o.a.), Gärdebyn (Pn) ! o. Lerdal (Svb.) !; Stumsnäs (Bg) ; Boda Ovanmyra (1896 Ands.) ; Orsa Kyrkbyn 2 ex. 1909 (Bk); Mora fl. (Skogl.), Noret (1911 Ld); Älvdalen Mjågen 1913, Holen 1917 (Vd), Ö.-Myckeläng! V. Järna Myrbacka 1905 (Wdt). -- De flesta uppgivna som »O. verna». - 0: Grytnäs, Garpenberg, Säter, Gustafs, Silvberg, Grangärde, Gagnef, Bjursås osv.

Tillägg 1960

Odontites rubra (O. verna). - S. *Garpenberg Olsh:n (1950 Dn); St. Skedvi Södersätra (V. Sam.: SAM. Exs. 1425), Översätra (Sj.) +ännu 4 lok. (Hld); *Säter Bispberg (1954 0. En), Ängarna (Henr.); *Gustafs Österby, Bodarna, Naglarby (Tr); Vika Lönnemossa (Vanja Eriksson); St. Kopparberg Korsnäs 'Skutudden' (B. Lind); Falun Centralstn 1 ex. 1958 (Pt); Sundborn Finngärdet (H. Nordström); Svärdsjö Gråsala (1933 Bsm). B. Ludvika Knutsbo (1955 Bgm. o. G. Jn). Ö. *Gagnef Bodarna (1958 Pt).

Tillägg 1970

Odontites rubra (O. verna). - S. Hedemora Ivarsh:n (1960 Sj.); Säter [Ängarna (A. & B. p. 68) bör vara:] Tingsvallen (Henr.). B. Ludvika på tone starkt ökande (Bd); *Grangärde nedom Rämsholen (1906 Br). Ö. *Siljansnäs Näsbyggebyn (1955 Tgr); Rättvik Vikarbyn (1963 At).

SBT .81 1987

Odontites sp., rödtoppa. Falun Ingarvet, i gräsmatta vid televerkets förråd! Sundborn och Vika mellan Trostbäcken och Svärdsjövägen på 1970-t, ovisst om kvar! St. Tuna Rommeholmen 1977 (SN); Lusmyren 1979 .(SN, G. Tholander).- -Leksand -byar kring Limsjön (Lima, Tibble, Lycka, Åijer, Vargnäs) på bar jord i åkrar och längs åkervägar ca 1946-1984 (LK). - Beläggex finns ej, därför inget artnamn.

Tillbaka