Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hedesjön (12G 5h , [66795, 15355] ), i näringsrikt vatten, en stor grupp (kontr. TKa) , 1990 (PDm)
Östersjön (12G 8g , [66948, 15314] ), på dybotten, ett fåtal , 1989 (PDm)
SILVBERG

Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), sjö, 2017 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ), vägkant och myr, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ), vid Tvärstupstjärn, 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ), stranden vid sjön, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ), stränder vid Gammelgården, 2014 (SNy)
ASPEBODA

Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
GRANGÄRDE

Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), sjö, 2016 (IPt)

Dalarnes Flora