Nymphaea alba ssp. alba ,  vit näckros

DALARNES FLORA 1949

Nymphea alba L. (coll.). - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a.-ta., känd fr. alla snr, i slätt- o. fjällbygd. mera s. - Lok. i F.: Särna Särnstugan!, m. Särna o. Bornåssjön! väl =Öråvallan (At), Heden!, Kryptjärn!; Idre Bindtjärn n. Idrebyn (Bgs.)!, n. Höstsätern (id.), m. Idrebyn o. Gröveldalen (LIN. Iter p. 289) ; tjärnar NÖ om Storbo (Olof Persson) o. S om Lomviken! (SAM. 34 p. 44), svenskt höjdrekord, c. 700 m. - Knappt sedd i själva Dalälven (und. Malung: Brun) o. ej i Siljan (und. Orsasjön v. Bäcka: Gn), men i älvfjärdar o. några få lagunsjöar i sydöst. - Många lok. 110s SAM. 25 (ss. N. candida), LoH. 38, LUNDQV. 38, O. LUNDBL., FORSSL. o.a.

ssp. melocarpa (Casp.) A. & G. (N. alba s.str.). - [WISTRÖM 19051]; SAMUELSSON 1923 (a) : Indebetou 1879.

t.s. upp till siluromr. S. By Svartskissen (F. Ridderstolpe)2, Hyttsjön v. Valla'; Folkärna Sävviken3, Dammsjön', Brunnsjön3; Grytnäs d:o'; Hedemora Munkbosjön (Ind.2, Re: SAM. Exs. 802); Husby Bysjön', Lången'; Torsång Öv. Milsbosjön (Lr), Ornäs i sågdammen!2 B. Grangärde Stensbo (Lr). ö. Boda Tuvtjärn3. - 1 Där några uppg. av Sam., senare underkända. 2 SAM. 23 (a). 3 LoH. 38 p. 212 (en del förut ss. N. candida hos SAM. 25).

ssp. candida (J. & C. Presl) A. & G. (N. candida). - NORDSTEDT 1898: C. Hartman [1846].

a.-ta. (und.se ovan). - Vad ovan anförts vid N. alba (coll.) - åtm. alla lok. i norr - kunde lika väl ställas här; i den generella uppg. ingå dock även mellanff. (»N. albaXcandida»), som åtm. söderut lära vara »mycket vanliga» (Lon. l.c.) men tv. med okänd nordgräns.

»N. alba v. minor» (IVER., IND.) o. »v. biradiata» (IND.) äro trol. candida(el. mellan-)ff. - »Röda näckrosor» uppges fr. St. Tuna: tjärn v. Solklinten (stud. Leven enl. S. P. Ekman); undersökning lämplig!

Tillägg 1960

Nympheea alba (coll.) f. rosea. - Ett ovanl. fall av självspridning: Vika Runn v. Uddnäsön (1 ex. 1955 P. Hedlund) c. 3 km fr. odlad förekomst v. Karlslund (allt enl. Tj.). - Den »röda näckrosen» v. Solklinten avslöjad: till bladen ovanl. röd, men vitblommig (0. En). - I Siljan åtm. 1 fynd av arten: Mora Vikaviken v. Djurmus (ssp. candida: Lr).

SBT .81 1987

Nymphaea alba, vit näckros. Leksand Limsjön; Ytteråkerö, i liten tjärn (båda LK).

Tillbaka