Myosotis ramosissima    Backförgätmigej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), berghäll -stenblock, 2015 (DABS)
SÄTER

Bispbergs Klack på ”Vetteklacken”, 1930 (LOH.1930) * 1958 (Tr) * (12F 8j , [66920, 15000] ), på bar jord i sol-öppet läge i rasbranten, enstaka ex 1987 (SNy&TLj) * sparsamt , 1991 (LBr)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ), rasbrant, enst. , 1987 (SNy)
SUNDBORN

Tofta brunn (13G 5a , [6726314, 1502059] ), tomtmark/blomrabatt, tillsammans med sanddraba , 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Ön, väg W880 (artp.), (13G 7b , [6736310, 1507251] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)

Växtplatser före 1980:

Södra Dalarna

SVÄRDSJÖ

Borgärdet på Svärdsjöåsen vid brandstationen (13G 7b , [67357, 15051] ), sparsamt 1986 (LBr, JEd&TRy det. L. Kers) * 0? huvuddelen av växtplatsen spolierad genom grävning och ny gräsmatta ca , 1987 (TRy)

Dalarnes Flora