Myosotis ramosissima ,  backförgätmigej

DALARNES FLORA 1949

Myosotis hispida Schlecht. sen. (M. collina). - LoHAMMAR 1930: id. 1930. [Äldre uppg.se nedan].

S. Säter Bispbergs klack på 'Vetteklacken' (l.c.). - Utan lok. hos KRÖN. 43, »utbredn. osäker» (IND.), även publ. från Dalfors (Jox.) o. Frostbrunnsdalen (TREND.), dessa lok. dock osäkra, då beläggex. saknas o. arten i flera andra fall förväxlats med föreg. el. följ.

Tillägg 1970

[M. hispida i Transtrand (FÄRJE) betvivlas högeligen.]

Tillbaka