Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), m.a. 4 lokaler , 1987 (PDm)
Staksbo,Skallberg (12G 5i , [66768, 15418] ), granskog, 1993 (PDm)
Hede (12G 6g , [66805, 15341] ), f.d.beteshage, 20 ex , 1993 (PDm)
Hedeberget (12G 6g , [66806, 15317] ), gles barrskog, 12 ex , 1993 (PDm)
Vatebo V om sjön (12G 6h , [66837, 15383] ), skogsmark, ett 10-tal , 1988 (PDm)
Maskbo (12G 7g , [66869, 15319] ), gammat skog, flerst.flera grupper , 1994 (A.Lille)
Maskbo (12G 7g , [66871, 15322] ), gammat skog, flerst.flera grupper , 1994 (A.Lille)
GRYTNÄS

Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Dormsjöbergets V-sida (12G 8e , [6694, 1521] ), 1991 (JEd)
HEDEMORA

Luråsbergets övre V-sluttning (12F 5j , [66762, 14986] ), tallskog, enstaka , 1989 (PLi)
Sundsjöberget (12F 5j , [6677300, 1499500] ), minst 70 ex. , 2003 (SJa)
Moren skogen (artp.), (12G 5c , [6677683, 1513301] ), 70 , 2017 (Oscar Swartz)
SO Turbodammen (12G 6a , [66803, 15029] ), barrskog, 20 tal , 1986 (CGr)
HUSBY

Österby, Daniels hage, Hedemora kommun (artp.), (13G 1d , [6706962, 1518441] ), 11 stjälkar/strån/skott , 2019 (Lars Tidemalm)
O Staktjärns fäbodar (artp.), (13G 3d , [6717014, 1518115] ), gammal barrblandskog, 1991 (MBm)
STORA SKEDVI

Uvbergets platå, Arkhyttan (artp.), (13G 1a , [6705232, 1502734] ), äldre barrblandskog, gles och varierad, 2014 (Lars-Ove Wikars)
GUSTAFS

Gläcksberget (artp.), (12F 7g , [6685080, 1481949] ), 15 plantor/tuvor , 2016 (Bonnie Nilzon)
Mora-Sörbo, c:a 150 m SSO vägskälet (till grustag) (12F 9h , [66975, 14872] ), mossig tallhed med inslag av gran /diabilder AJa/ funnen av Lisa Almén, 4 ex. f.cárnea , ljust köttröd (se Lagerberg, Vilda växter i Norden "stor sällsynthet") , 1987 (AJs)
Dammsjöns naturreservat (artp.), (12F 9i , [6695105, 1491018] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695725, 1490325] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Maja Wressel)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695861, 1490511] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695905, 1490529] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Maja Wressel)
Backahedarna (artp.), (12F 9i , [6696239, 1490310] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Backa-Hearna (artp.), (12F 9i , [6696411, 1490789] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

NO Lobergs mosse (12F 8g , [66905, 14836] ), frisk skogsmark, m.a , 1989 (THe)
C:a 400 m SV vägkors i Grängshammar (12F 8g , [6693280, 1482620] ), vanlig skogsmark, bonitet 7, 3 ex , 2007 (THe)
STORA TUNA

Prästfäbodarna (artp.), (12F 6f , [6684226, 1478295] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Ca 1 km SV Myggsjöns SV spets (12F 7e , [66894, 14711] ), frisk skogsmark, sälls. , 1989 (THe)
Klockarberget (artp.), (12F 8e , [6692758, 1474404] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Holmtjärn (artp.), (12F 8e , [6693329, 1470574] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Holmtjärn (artp.), (12F 8e , [6693686, 1470515] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Oxberget, norrsidan (artp.), (12F 8f , [6694591, 1478706] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Högberget, N om Hålsfäbodarna, m fl, ställen (12F 9d , [6697, 1468] ), 1988 (IAn)
Åselby fäb. Ö om dammen (12F 9d , [66982, 14674] ), rosa var. , 1989 (IAn)
Dragån (artp.), (12F 9d , [6699893, 1466975] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gethällsklack S om (artp.), (12F 9g , [6696271, 1480190] ), 3 plantor/tuvor , 2015 (Bo karlstens)
Lissel Noran omr 16 (artp.), (13F 0c , [6703302, 1463453] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Noran omr 16 (artp.), (13F 0c , [6703352, 1463476] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Noran omr 16 (artp.), (13F 0c , [6703583, 1463424] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Tryssån (artp.), (13F 0c , [6703736, 1462596] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tryssån (artp.), (13F 0c , [6703788, 1462678] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Tryssån (artp.), (13F 0c , [6703840, 1462655] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gäsan 13-1 (artp.), (13F 0d , [6704319, 1468921] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2017 (Bonnie Nilzon)
Långsjöskogen (artp.), (13F 0g , [6700297, 1483121] ), 13 stjälkar/strån/skott , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Lennheden (13F 2e , [6711900, 1471770] ), tallskog, enstaka , 2017 (IPt)
Spänvallen (13F 2e , [6711978, 1470585] ), skogsmark, 2019 (IPt)
Amsbergsheden (artp.), (13F 2e , [6712169, 1474632] ), flertal ex., noterad , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Fågelberget (13F 2g , [6711, 1482] ), tallskog vid slutet av skogsbilvägen, 2 grp om vardera c:a 45 ex. , 1987 (GRo)
TORSÅNG

Bromsmossen, 450 m O (artp.), (13F 2h , [6712877, 1487874] ), granskog, 3 plantor , 2011 (Crister Albinsson)
Bromsmossen, 450 m O (artp.), (13F 2h , [6712877, 1487874] ), granskog, plantor/tuvor , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
VIKA

Sågsjön, Falun (artp.), (13G 2a , [6710588, 1503528] ), noterad , 2020 (Helena Malmestrand)
L.Acksjön V-ut (13G 2a , [6714, 1502] ), flerst. , 1991 (JEd)
Stabergsnäset (artp.), (13G 2b , [6714591, 1505303] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Snömyrberget (artp.), (13F 4f , [6723202, 1476807] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
STORA KOPPARBERG

Ovan Falu gruva (13F 4h , [67200, 14890] ), vägkant i tallskog, c:a 10 ex , 1993 (ÖSp)
Varggårdsberget (13F 4h , [6721520, 1487030] ), tallskog, 2002 (TLj)
Lövhyddan mot Slätta (13F 4h , [6723340, 1488620] ), tallskog, enst. , 2002 (TLj)
Skogskyrkogården Falun (artp.), (13F 4i , [6722138, 1491300] ), 9 plantor/tuvor , 2020 (Kalle Bergström)
Skogskyrkogården (artp.), (13F 4i , [6722200, 1491320] ), 28 stjälkar/strån/skott , 2016 (Kalle Bergström)
Åsbo (artp.), (13F 4i , [6723243, 1490866] ), 2015 (Birgitta Rune)
Jungfruberget, nära SV toppen (13F 4i , [67239, 14909] ), stigkant i tallskog, ett 10-tal spr.längs stigen , 1993 (ÖSp)
Jungfruberget, stig vid gruvhålen (13F 4i , [67245, 14917] ), stigkant i tallskog, c:a 5 ex , 1993 (ÖSp)
naturreservat lugnet (artp.), (13F 4i , [6724758, 1492040] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Sprängbacken, Rottnebyskogen (artp.), (13F 4j , [6720457, 1495092] ), 1 , 2020 (Glenn Costello)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729952, 1481599] ), 10 , 2017 (Bo karlstens)
SUNDBORN

Backa, skogsområdet N-ut (artp.), (13F 4j , [6723219, 1498474] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ), blockig mossgranskog, enstaka , 1989 (JEd)
V. Holmsjöbergets Ö-sida (13G 4c , [6721, 1513] ), granskog, 1992 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ), skogsmark, 2014 (IPt)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.), (13G 5a , [6727927, 1502824] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, öster om (artp.), (13G 5a , [6728753, 1502512] ), sandtallskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
N om Gullberget (13G 5b , [6727226, 1505340] ), skogsmark, flera ex. , 2014 (IPt)
Flinten (13G 5c , [67257, 15111] ), gammal tallskog, 1 ex , 1987 (BCa)
Norr om Stentjärnen (artp.), (13G 6d , [6733300, 1516100] ), gammal tallskog, 2 plantor , 2008 (Artur Larsson)
SVÄRDSJÖ

Hinsnäsets fäbodar 300 m Ö (artp.), (13G 5c , [6729300, 1513204] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.), (13G 5d , [6726629, 1519874] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Finntjärn, söder om (artp.), (13G 5d , [6729941, 1518897] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Svärdsjö gruva (artp.), (13G 6a , [6732990, 1501690] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 500 m V om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742620, 1504393] ), torr tallskog, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böle (artp.), (13G 8b , [6740532, 1506170] ), tallhed, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, 500m S om (artp.), (13G 8b , [6743875, 1508754] ), tallskog vid stig, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nordanågstjärnarna, den västra (artp.), (13G 8c , [6740510, 1510426] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Mossgräsbergets NR, bränt 2011 (artp.), (13G 8c , [6742825, 1511074] ), talldominerad bitvis lövrik naturskog, bränd 2011, noterad, 10-tal plantor , 2017 (Lars-Ove Wikars)
Mossgräsberget NR (artp.), (13G 8c , [6743116, 1511066] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ADERISTJÄRN, VÄSTER OM (artp.), (13G 8c , [6743865, 1511120] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hötjärn (artp.), (14G 1b , [6756011, 1505596] ), noterad , 2019 (Nicklas Gustavsson)
Hötjärn (artp.), (14G 1b , [6756033, 1505504] ), noterad , 2019 (Nicklas Gustavsson)
ENVIKEN

Björkboda, Enviken (artp.), (13F 9i , [6745939, 1492951] ), 5 stjälkar/strån/skott , 2019 (Jonas Kihlgren)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Våckelberget, 200 m N om efter stigen (artp.), (14F 0j , [6753510, 1495850] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Nyckelbiotop S om Jöns Puss, Kurbergets värdetrakt (artp.), (14F 1j , [6757030, 1499521] ), naturskogsartad äldre tallskog, noterad , 2020 (Lars-Ove Wikars, Rolf Lundqvist)
Jöns Puss Ö om (artp.), (14F 1j , [6757168, 1499940] ), noterad , 2020 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Stora Björnberget, v om (artp.), (14F 1j , [6759196, 1497122] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Staktjärnen, Kurbergets värdetrakt (artp.), (14G 1a , [6758335, 1500599] ), naturskogsartad äldre tallskog, noterad , 2020 (Lars-Ove Wikars)
Änklingens (artp.), (14G 3a , [6766295, 1501684] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6647082, 1489947] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
Kvarnberget (11F 9i , [6648305, 1493891] ), skog, 2012 (GJn)
SSO Grönberget (11F 9i , [66491, 14913] ), ~refl~ ,barr - blandskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Slogfallet NR. (artp.), (12F 0g , [6650341, 1480706] ), granskog m. tall, asp, björk, 2013 (Kjell Mathson)
Vad, vid Mäsberget (12F 1i , [6656310, 1492720] ), barrskog på berg, delvis hygge, spridd , 2018 (LBr)
Sörsnäset (artp.), (12F 1i , [6658485, 1492594] ), granskog av lågört-typ på kalkmark, 5 plantor , 2010 (Janolof Hermansson)
NORRBÄRKE

Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Dagkarsboberget (artp.), (12F 4e , [6672166, 1470741] ), noterad , 2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Yllingsbäcken (artp.), (12F 5h , [6678050, 1485596] ), granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
LUDVIKA

Mossen, sydväst om och nordsluttning (artp.), (12F 3c , [6668772, 1460815] ), blåbärsbarrskog ca 100 årig skiktad barrskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Sollen i Väsman (12F 4c , [66728, 14617] ), barrskog, några ex , 2005 (HWk)
Norrvik,Fängerhällarna (12F 5c , [66757, 14624] ), mossig granskog, ~25 ex. , 1987 (TLj)
Kölabergets vändplan (12F 5c , [66786, 14605] ), gles torr tallskog i sandig sluttning, 2004 (HWk)
Rösjöberget (artp.), (12F 5c , [6678655, 1463612] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.), (12F 5c , [6678729, 1463593] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
NV om Södra Öradtjärnen (artp.), (12F 5c , [6679741, 1462737] ), mossig granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
V om Norra Öradtjärnen (artp.), (12F 5c , [6679945, 1462888] ), blandbarrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Hillklinten (artp.), (12F 5d , [6676115, 1465652] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Kockoraberget (artp.), (12E 0h , [6654327, 1439959] ), 1 , 2020 (Tom Arnbom)
Skattlösbergs Stormosse, N-NV om Silmamossen (artp.), (12E 3h , [6669362, 1439005] ), sandtallskog skiktad gammal lingtallskog på ås, 1 ex. , 2014 (Janolof Hermansson)
Pilliso- mossen (12E 4i , [66733, 14440] ), på tallås, 30-tal ex , 1987 (OPe)
Pillisoån (artp.), (12E 4i , [6674119, 1444826] ), tallskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.), (12E 4i , [6674826, 1444119] ), tallskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Torsmossen (artp.), (12E 5i , [6679765, 1440797] ), blockig tallskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682279, 1442184] ), kalkblandbarrskog, 50 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget vid Gänsmossen (12E 6i , [6682450, 1442220] ), barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Mellangåstjärnen 51-1 (artp.), (12E 6j , [6681593, 1449151] ), 5 , 2017 (Bengt Lundborg)
Kalles bäck NB (artp.), (12E 8i , [6691742, 1444752] ), äldre lövrik barrblandskog i ostsluttning, frisk, blockig mark, noterad , 2019 (Lars-Ove Wikars)
Malingsåsarna (artp.), (12E 8j , [6693310, 1447290] ), tallmo, ås, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Ullnäset (artp.), (12F 5a , [6675461, 1454498] ), blandbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Saxdalen SO (27B) (artp.), (12F 8b , [6693121, 1458614] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson, Bo karlstens, Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

Ca 1200 m N Trysjöns utlopp (13F 0c , [6703900, 1460340] ), äldre barrblandskog, 1 ex , 1996 (C Ekenberg)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14574] ), tallskog, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Omr. 6 Finntorpet S (artp.), (13F 1c , [6706288, 1460271] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
200 m SO Lindbodarna (13F 1c , [6708854, 1464962] ), vandringsled skogsmark, 2011 (IPt)
V om Lindbodarna (13F 1c , [6708906, 1464594] ), vandringsled skogsmark, 2011 (IPt)
SO om Dammyran (13F 1c , [6709890, 1461505] ), talldominerad skogsslänt mot myren, fåtal , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706064, 1465526] ), skogsmark, fåtal , 2010 (IPt)
S om Rista längs bäck (13F 2b , [67124, 14571] ), bäckkant i ravinbotten, rikl. , 1993 (ÖSp)
1 km SO om Rista vid bäcksammanflöde (13F 2b , [67124, 14583] ), bäckkant i ravinbotten, ett tätt best. , 1993 (ÖSp)
Myrheden (13F 2c , [6713250, 1462630] ), sandig skogsmark, fåtalig , 2009 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ), skogbevuxen grusås, 1996 (JMa)
Moje (artp.), (13F 4b , [6720931, 1459911] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Maja Wressel)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), (OBS glatt tallört), 1 , 2012 (Urban Gunnarsson)
Moje,Larssveden (13F 4c , [6721385, 1460313] ), tallhed, rikt bestånd , 2009 (RNy)
Moje,Larssveden (13F 4c , [6721621, 1460526] ), tallhed, 2008 (RNy)
800 m S Långsjöns sydspets (13F 4c , [6723632, 1460429] ), tallhed, fåtal ex , 2012 (IPt)
1 km S om Långsjön (13F 4c , [6723664, 1460487] ), tallskog, enstaka , 2017 (IPt)
350 m OSO Långsjöns sydspets (13F 4c , [6724223, 1460822] ), tallhed, 6 ex. , 2012 (IPt)
ÅL

Ålheden (13F 5c , [6725660, 1460105] ), tallskog, 2015 (IPt)
Ålheden S om Stråttbäcken (13F 5c , [6727, 1460] ), tallsandhed, 1992 (JEd)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ), fuktig skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna, 300m öster om (artp.), (13F 5d , [6729487, 1466933] ), fuktig sänka, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
BJURSÅS

Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6737250, 1481530] ), skogsmark, 2020 (JJa)
Liholen S-ut vid liten väg (13F 7g , [67394, 14800] ), bäck / dikeskant, 10-20 ex. , 1993 (ÖSp)
Källsarvsberget (13F 7h , [6736811, 1487971] ), gles ung tallskog, några ex. , 2016 (Kjell Furugård)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (JJa)
Efter gångvägen mellan Lurgården och Utgrycken (13F 7i , [6737087, 1490375] ), glänta med stora uråldriga tallar, flera ex. under många år , 2015 (Kjell Furugård)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ), gräsbevuxen skogsväg, 2009 (JJa)
norr om Grövelmyrorna (artp.), (13F 9g , [6749907, 1481523] ), äldre barrskog, 2 , 2019 (Olof Hedgren)
norr om Grövelmyrorna (artp.), (13F 9g , [6749946, 1481589] ), äldre barrskog, 3 , 2019 (Olof Hedgren)
SILJANSNÄS

Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735610, 1430920] ), talldominerad barrblandskog, 2010 (Bo Karlsson)
LEKSAND

Gränsen (artp.), (13E 4h , [6724362, 1438999] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
Grossen, skog i norr (artp.), (13E 5e , [6727273, 1423586] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Åskaksmyren (artp.), (13E 5g , [6727801, 1434875] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Långsjön-Åskaken (artp.), (13E 5g , [6729432, 1431406] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Draggsberget (13E 5h , [6725520, 1439900] ), gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Getbergstjärnsbäcken, öster om (artp.), (13E 5h , [6728684, 1438699] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Uno Skog)
Stor-Flaten vid Mossabäcksviken (13E 6e , [6730850, 1421920] ), tallskog, 2000 (TLj)
Nordväst Stora-Flaten (artp.), (13E 6e , [6730867, 1421480] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Nordväst Stora-Flaten (artp.), (13E 6e , [6730984, 1421513] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Skeberget (artp.), (13F 5a , [6725522, 1450217] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731363, 1456102] ), 2013 (Pär Dahlström)
Budtjärnen (artp.), (13F 8e , [6742538, 1473970] ), allmänt förekommande i området., noterad , 2020 (Ville Pokela)
Fisklösen (artp.), (13F 8e , [6742866, 1473304] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
Nordost Gäddtjärnen, långsmal myrholme (artp.), (13F 9h , [6748964, 1485975] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Söder om Korantberget (artp.), (13F 9h , [6749584, 1486024] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Korantberget (14F 0h , [6751180, 1486420] ), tallskog, 2000 (TLj)
RÄTTVIK

Enån (artp.), (14F 1d , [6755350, 1465049] ), 25 , 2020 (Anders Helander)
300 mk s Östar Djuptjärnen (14F 1d , [67564, 14663] ), tallhed, fåtal , 2011 (GHa)
Vitlingsberget ((se även lst rapp w 2005:7)), (14F 1d , [6758000, 1466050] ), tallskog, ca tio , 2011 (GHa)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6763440, 1488873] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ), tallskog på morän kulle, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Uvberget (14F 5e , [67757, 14732] ), ~refl~ ,äldre barrskog med stora flyttblock, ca. tio stycken ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14895] ), brant skuggig barrskog, ca 10 stycken , 2010 (GHa)
BODA

Vägen mot Skedtjärn (14F 2d , [6760930, 1468380] ), gles ungskog, cirka 5 exemplar , 2011 (GHa)
Heden V och NV om Skedtjärn (14F 2d , [67610, 14688] ), tallhed, et flertal fläckar med stora bestånd , 2012 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14658] ), gles barrskog, två grupper med 5 till 10 ex vardera , 2011 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [6768760, 1465710] ), barrskog, cirka tio stycken , 2017 (GHa)
1 km NV Mödalen (14F 3d , [6769310, 1465260] ), gles tallskog, fåtal , 2009 (GHa)
Almänget (14F 4c , [67708, 14632] ), gles tallskog, 4 st , 2010 (GHa)
250 m S "Tyskens vändplan" (14F 4c , [67713, 14630] ), barrskog, flera små bestånd , 2017 (GHa)
100 m S "Tyskens vändplan" (14F 4c , [67714, 14629] ), barrskog, ca 10 stycken , 2017 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67730, 14619] ), gles barrskog, ca 20 st i en grupp , 2012 (GHa)
Kärvsåsen/Hedhagen (14F 4d , [67709, 14662] ), tallskog, enstaka , 2009 (GHa)
Gärdsmyren (14F 4d , [67729, 14675] ), gammal barrskog, < 10 , 2009 (GHa)
100 m V om Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ), tallhed , isälvsdelta, 16 st nästan som i en bukett , 2006 (GHa)
300 m N Valterbacken (14F 4d , [67742, 14660] ), gammal barrskog, cirka 10 stycken , 2009 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [6773450, 1470360] ), gles tallskog, ett tiotal , 2019 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67739, 14709] ), tallhed, spidd över stora delar av heden , 2010 (GHa)
Äsplokheden (14F 4e , [67744, 14706] ), ~refl~ ,tallhed, isälvsdelta, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Öratjärnsbäcken (14F 4f , [6773120, 1477240] ), ~refl~ ,gles barrskog, ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
ORE

Tallhed vid Sandtjärn (14E 6i , [6784950, 1440260] ), tallhed, spridda bestånd , 2020 (LBr)
800 m N Jälltjärn (14F 4c , [67746, 14647] ), gles barrskog, flera tiotal , 2011 (GHa)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67751, 14684] ), kalktallskog, fåtal , 2014 (GHa)
mellan Klysenhol och Klosshavet (14F 5d , [6776530, 1465910] ), barrskog, ca 20 st inom ett par kvadratdecimeter , 2010 (GHa)
Dalbyn "Öst-om-Andån" (14F 5d , [6776910, 1466700] ), tallskog, 15 stycken , 2013 (GHa)
Storhälltjärnen (14F 6f , [6782, 1478] ), rikligt o flerst. , 1991 (BDr)
Djursjön 700m SV (artp.), (14F 9c , [6797743, 1464705] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), tallskog, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), barrskog, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
1 km SO om N. Ormtjärnen (15F 2c , [6813042, 1464580] ), skogsmark, 2005 (JHe)
Mellan Långjämnaren och N. Ormtjärnen (15F 2c , [6814290, 1464639] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
NV om Långjämnaren (15F 2c , [6814877, 1464802] ), skogsmark,artrik, 2005 (JHe)
N om Skärjämnaren (15F 2d , [6810332, 1465636] ), skogsmark, artrik, 2005 (JHe)
Strax V om Långjämnaren (15F 2d , [6813692, 1465218] ), skogsmark, artrik, 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815769, 1463968] ), skogsmark, artrik, 2005 (JHe)
Nordspetsen av Ovanjämnaren (15F 3d , [6816701, 1465150] ), skogsmark, 2005 (JHe)
ORSA

Berget v.elljusspåret ( enl Lars Malmberg! ) (14E 5h , [6778, 1437] ), tallskog, 1987 (JEd)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784171, 1438518] ), 2006 (Bengt Oldhammer)
Kallholn kalkbrott (artp.), (14E 6i , [6783962, 1441222] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Långtjärnsberget (artp.), (14E 7j , [6787652, 1447815] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Skattungbyn n.Gässi ( enl. Ylva Larsson ) (14F 7a , [6787, 1450] ), tallskog, 1987 (JEd)
Fjällets östsluttning (artp.), (14F 8b , [6792356, 1457162] ), noterad , 2015 (Urban Gunnarsson)
Jätteblockskogen norr Torsmo (artp.), (14F 8b , [6792541, 1457192] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Fjället österut (14F 8b , [6792576, 1457534] ), lavrik tallskog, 3 ex , 2011 (LBr)
Finnsjön (artp.), (15F 1b , [6808368, 1455928] ), barrnaturskog /, 2005 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Lannaberget, bränt ca 2014 (artp.), (15F 2c , [6814131, 1461128] ), äldre tallskog, vildbränna ca 2014, noterad, en enda planta , 2017 (Lars-Ove Wikars)
SOLLERÖ

Intill Sävån (artp.), (13E 6e , [6732549, 1423087] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Tre Hattar, intill Grosjön (artp.), (13E 7e , [6735372, 1422671] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Rossberget (artp.), (13E 9f , [6746647, 1426983] ), 15 stjälkar/strån/skott , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark , 200 m NNV Jugens NV ände (14E 0d , [6751820, 1419960] ), torr barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 550 m SO Aborrtjärn (14E 0e , [6751880, 1420690] ), torr barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 75 m N Gusseltjärnens NV hörn (14E 0e , [6752590, 1420900] ), torr barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 50 m NV Rävbergets topp (14E 0e , [6752930, 1420300] ), torr barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Harkonbergets ostsluttning ca 200 m OSO dess N topp (14E 0e , [6753080, 1421550] ), torr barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nickobackens sydsluttning (14E 0e , [67548, 14222] ), torr barrskog, 1982 (Göran Thor)
Rotsjön , 900 m NO Hållindan fäbod (14E 1b , [6756530, 1408080] ), skogsmark, fåtal ex. , 2011 (Agneta Eriksson)
Siljansfors försökspark ,350 m NV Leksbergets infart (14E 1e , [6755040, 1420960] ), torr barrskog, 1982 (Göran Thor)
Patronvägen (artp.), (14E 2e , [6763768, 1423628] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Canadaområdet (artp.), (14E 3f , [6765078, 1429343] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Norr Selbäck mot Hemulån (14E 3f , [6766450, 1425760] ), tallhed, spridd , 2017 (LBr)
Långlet (artp.), (14E 3f , [6767736, 1427235] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Hindriksheden (14E 3h , [6767440, 1435310] ), tallskog, 2010 (SJo)
Bonäsfältet (artp.), (14E 4e , [6774976, 1424759] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771217, 1425608] ), 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6771540, 1425610] ), tallhed, 2011 (LBr)
Bonäsheden (artp.), (14E 4f , [6771543, 1427809] ), noterad , 2017 (Uno Skog, Dan Broström)
Bonäsfältet, väst Frostkitt (artp.), (14E 4f , [6771778, 1428001] ), äldre sandtallskog, olikåldrig, noterad , 2020 (Lars-Ove Wikars, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Bonäsfältet, Svinvallens NR (artp.), (14E 4f , [6772442, 1428501] ), äldre sandtallskog, olikåldrig, noterad , 2020 (Lars-Ove Wikars, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Bonäsfältet, Svinvallens NR (artp.), (14E 4f , [6772446, 1428478] ), äldre sandtallskog, olikåldrig, noterad , 2020 (Lars-Ove Wikars, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Bonäsheden (väst Djupviken) (artp.), (14E 4f , [6772536, 1425786] ), äldre sandtallskog, 1 , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (ca 600 m sydost Bengttjärnen) (artp.), (14E 4f , [6772660, 1427775] ), äldre sandtallskog, 15, spridda ex , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (väst Djupviken) (artp.), (14E 4f , [6772676, 1425645] ), äldre sandtallskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (ca 600 m sydost Bengttjärnen) (artp.), (14E 4f , [6772679, 1427958] ), äldre sandtallskog, 7 , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (väst Djupviken) (artp.), (14E 4f , [6772755, 1425815] ), äldre sandtallskog, 1 , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6773592, 1428243] ), 100 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Bonäsheden (sydväst Ätjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774187, 1425509] ), äldre tallskog, 4 , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (800 m NO om Lintjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774260, 1427409] ), äldre sandtallskog, 40, spridda , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (800 m NO om Lintjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774347, 1427320] ), äldre sandtallskog, 12 , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774353, 1426082] ), äldre sandtallskog, 2 , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (800 m NO om Lintjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774370, 1427364] ), äldre sandtallskog, 6 , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774521, 1425974] ), äldre sandtallskog, 9 , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774928, 1426022] ), äldre sandtallskog, 5 , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsfältet (artp.), (14E 5e , [6775020, 1424368] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Bonäsfältet (artp.), (14E 5e , [6775050, 1424775] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Rädbjörka (artp.), (14E 6f , [6783668, 1429378] ), 40 , 2020 (Stefan Rystedt, Anna Lesse)
ÄLVDALEN

Upperud, 250 m SSV punkt 87.58 (artp.), (15D 2g , [6810789, 1383636] ), granskog, 11 stänglar , 2008 (Stina Eriksson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Skräddarberget (artp.), (12E 2e , [6660879, 1420022] ), luckig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.), (12E 2g , [6660816, 1434749] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Kattsundet (artp.), (12E 3c , [6669206, 1411170] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Stora Sandsjön - Smala Sandsjön (artp.), (12E 4g , [6674292, 1434383] ), ca 150-årig tallskog, mest blåbärris-ljung, 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6675816, 1416937] ), brant, mest mossig mark, 2014 (Janolof Hermansson)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ), vägkant blandskog, 2016 (DABS)
Kanraberget (artp.), (12E 6d , [6680002, 1418874] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
FLODA

Omr. 42 C Orsen (artp.), (12E 9h , [6695457, 1437370] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Orsen (artp.), (12E 9h , [6695524, 1437239] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700550, 1445420] ), skogsmark, ca 10 ex , 2011 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445340] ), skogsmark, 20-tal ex , 2011 (IPt)
NÅS

Tjärnbergets naturreservat (artp.), (12E 9d , [6698359, 1419499] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
JÄRNA

Kvarnbäcken (12E 7b , [66888, 14093] ), tallås, 1998 (IJo)
Eldforsen, grusåsen intill Eldån. (artp.), (13E 0c , [6701476, 1413420] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Hästingsflotten (13E 1d , ), lavristallskog på sand, frekvens , 1987 (LBr)
Hästingsflotten (13E 1e , [6706, 1420] ), lavristallskog på sand, frekvens , 1987 (LBr)
Gnupen v:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724770, 1411210] ), talldominerad skog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724990, 1411870] ), talldominerad stavaskog, 2010 (Bo Karlsson)
Ca 1 km S St. Gnupens topp. (13E 5c , [6725220, 1411664] ), tallhed, enstaka , 1995 (HLe)
St. Gnupen SSO-sluttning (13E 5c , [67255, 14116] ), tallhed, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698636, 1399779] ), 6 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [6700980, 1401900] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 5 ex , 2010 (HLe)
Valsbäcken (13E 1a , [6706, 1403] ), tall-sandhed, 1997 (IJo)
Roddarheden (13E 1a , [67067, 14034] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Roddarheden (13E 1a , [67072, 14035] ), sandig tallskog, 1995 (IJo)
MALUNG

Klövfallsbäcken (artp.), (13D 1e , [6708984, 1372897] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Åsen öster om Åtjärnrn (13D 1i , [67078, 13930] ), rullstensås, rikligt , 2007 (MNo)
Vid Åtjärnen (13D 1i , [67080, 13929] ), ås, minst 100 , 2012 (MNo)
Gårmyran V om (artp.), (13D 2e , [6711051, 1373972] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Björtjärnåsarna (artp.), (13D 2h , [6712875, 1386377] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2017 (Lars Efraimsson)
Skogsväg längs rasbranten (13D 2i , [67108, 13922] ), skogsmark, 10 ex , 2002 (BGM)
Lortmyren NO om (artp.), (13D 3d , [6717138, 1367773] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Söder om Kappsjöselen (13D 3g , [6718780, 1384810] ), skogsmark bredvid stig till Geråsen, 20-talet ex , 2006 (AOl)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [6721690, 1390310] ), sandig skogsmark, 2011 (MNo)
Eggen vid Yttermalung (13D 4i , [67220, 13903] ), tallskog, rikligt , 2007 (BGM)
Furubäcksmyrorna (artp.), (13D 5f , [6729168, 1375896] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Kvarnstensbrottet (13D 5h , [67273, 13883] ), gles tallskog, 10 , 2019 (AOl)
2km norr om Mellanmon (13D 6h , [6734790, 1385050] ), tallskog, 9 ex , 2007 (BGM)
Backselen (artp.), (13D 6i , [6730226, 1393109] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Backselen (artp.), (13D 6i , [6730254, 1393033] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731480, 1392340] ), torr tallskog, 11 ex , 2007 (MNo)
LIMA

Björnåsen (artp.), (13D 9d , [6745213, 1366726] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
500 m SV om Västra Ofors (14D 0d , [6751040, 1368800] ), tallås, rikligt , 1993 (KPe)

Dalarnes Flora