Monotropa hypopitys var. hypopitys ,  tallört

DALARNES FLORA 1949

Monotropa hypopitys L. INDEBETOU 1879 (C. G. Andersson(?), jfr nedan) .

spr. nedom Siljan (traktvis ta.), väst- o. nordligare s.; de flesta år föga el. icke synlig. S. By-Folkärna-Grytnäs-Garpenberg ej s. (c. 35 fynd), först sedd »mitt emot Avesta» (1879 Ind.); Avesta Lindsnäs hage (Sdn); Hedemora Långtjärn (Dn), Grådö (Lr, lsr.), Stadsberget (Be: WISTR.), Bergbacken!; Norn, Skåns fäb. (Dn), Jälkarberget (K. A. Lindström); Husby Stjärnsund (IND.), säkert =Svinö skog n. Hafstjärn (CARLss.), »Husby» (E. Nyström: B.N. 96 p. 40), Hovhällarna (Ht) ; St. Skedni Nyberget på 'Vassmyråsen'!; Säter Ovangårdsberget (Al.), Klacken (Dn), Bispberg (R. Breitholtz, Sig. Berg); Gustafs Mossby (Sern. o.a.), Mora (Sj.), Rösåsen!; Silvberg Bruntbo (Bengt Larsson) ; St. Tuna Karlberg (Olle Selling), Lennheden, Anisbergs klack (Fnd.) ; Vika Stabergs klack (Ht); Torsång N om Norsbo (Bhz); Aspeboda d:o (Hsm), Vassbo!; St. Kopparberg Falutrakten minst ett dussin lok. (jfr WISTR.), särsk. kring Vällan ovant. talrik 1917 (Cgn), även 1946 rikt. (Klb.); Falun n. Manhem (Svb.); Sundborn Vettberget (Ssm), Karlsby fäb. (Klb.), Korså (Sall.) på toppen av Hinsåsen (At); Svärdsjö (Ä. Gustafsson enl. Lr); Enviken Enviksbyn (Env. o.a.), Skallberget v. Svärdsjögränsen, Värberget i Öv.-Tänger (Dsn). B. Malingsbo ta., M. bruk, Getmossen etc. (Slv.), Öv. Malingsbo (SUN.) ; Söderbärke Hälltjärns- o. Gullabergen (At) ; Vanberget (Vtn); Norrbärke fl. (9 lok.); Ludvika Marnässkogen, Sollen o.fl. (Bd), Bockholmen, Storgårdsnäset (Fd), Norrvik (Gs); Grangärde Grängesberg (Jn), Fjällberget (i ljunghed, Ht), Skattlösberg (2 lok., Sj.); m. Nyhammar o. Brynberget (Fd). Ö. Gagnef Holbodarna (Fr.), Bäsna v. 'Hedninghällarna' (100-tal, Bn), [Mojeskogen] v. Svenskbodarna etc. (Hd: WISTR.), Kilen v. 'Andesholen' (LI); Äl Älheden, Knippboberget (Bs), Rexbo (Wb.), Solarvet (Spe); Siljansnäs Mockberget (Ht); Leksand Sången (Tj.), Hedby (Pk), Rältlindor (enl. uppg.: Klb.), Uvklitten (Ht); Rättvik V om Gärdsjön o.fl. (Bg); Mora Siljansfors fl. (HESS., LUNDBL.); Älvdalen V om Bunkris [bortom] Näckån (VEST.). V. Floda Sandviken (Tj.); Nås Sjöåsen (1 gång, Jns.), Mellanborg (Kisti Josephs), Gräsberget (Jons Erik Larsson); Järna m. Gensen o. Lisjön (Wdt); Malung Kappsjösälen o. Sjörisberget (F. Johansson resp. V. Olsson enl. Bmn) ; nedanf. Mo-Myckelberg (Hak.); Transtrand Fiskarheden, Branäs, Öjvallberg (allt i tallhedar, Sfn). - Når till c. 500 ni (B'ranäs) el. ngt mer (Bunkris). - En »f. roseola» sedd i Malingsbo v. Djurlångsån n. Kivsta (Slv.).

Att växten ej förr blev upptäckt, beror väl på dess sporadiska uppträdande (helst på tallmo); möjl. har den ökat i frekvens med förbättrad skogsvård. - Primärfyndet [c. 1860] var helt visst C. G. Anderssons, vilken både till IND. 0. CARLSS. (enl. företalet) meddelat olika fynd v. Stjärnsund o. Hafstjärn; samma år det publicerats (IND. 79) fann också 1. själv växten (se ovan). Äldsta sedda ex.: Falun 1867 (H. G. Hansson).

Tillägg 1960

Monotropa hypopitys. - - - S. o. B. utbredd i alla snr (utom Borlänge?), ovan Falun dock t. s. - Citeras kan: Grangärde Björnh:n (MELIN p. 276). Ö. Gagnef Björka (2 st.) o. Brötjärna (Pt); Leksand Åsleden (Marianne Sjö); Älvdalen 4 nya lok. (se FÄRDE, även bokens baksida!); *Hamra Knoppen (1949 S. Mellquist enl. Klb.). V. *Säfsnäs Gillerdrågen (Bj.), Skräddartorp (G. Jn); Nås Orsala (Hillevi Matsson); Järna kring Skramsen fl. (Lbg), Skålö v. 'Högholn' (A. Kristiansson); Malung Vallerås (Er.).

Tillägg 1970

Monotropa hypopitys. - S. nordligast: Enviken Lensberget (Tr). Ovanlig växplats: Garpenberg Hässlen i hassellund (Sj.). Ö. bl. a. *Sollerö 2 lok. (FÄRJE); *Orsa 3 lok. (C. Seger m. fl.); Mora o. * Våmhus vissa år talr. (Grt) t. ex. Bärberg, c. 500 m (GRAN.). Älvdalen i allt c. 12 lok. V. Floda Ekfännberget (enl. uppg., Bj.); Malung [Silerö] Kastberget o. Haftahedarna (Osc.).

SBT .81 1987

Monotropa hypopitys, tallört. Leksand N om vägen till Hjortnäs vid Orsand, tallhed 1970-78; Åsledsberget vid kraftledningen ovanför Åije:, barrblandskog på sandig morän 1945-81 (båda LK). Enviken Rakbrännan 0 om Grejsans fäb (RL). Malung Skardsåsfjället, tallskog i S-sluttning 550-600 m ö h (RL).

Tillbaka