Mimulus guttatus    Gyckelblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Korsnäs/Masugnen (artp.), (13F 3j , [6718962, 1495483] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Cykelbanan vid Z-krog (13F 3j , [67191, 14953] ), dikeskant, 2000 (JJa & BCa)
Rottneby längs vägen S-ut (DF+ DF70+WISTR&MOR 1989), (13F 3j , [67193, 14953] ), blött veg.rikt vägdike, rikl. o,spr. längs diket ca 200 m, rikt blommande , 1988 (JEd)
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ), övre delen av igenvuxen ängsmark, 2000 (JJa & BCa)
Rottneby (13F 3j , [6719460, 1495330] ), lokalen överlevde en omfattande dikning 1999, redan sommaren 2000 spirade hundratals småplantor i de nakna dikesslänterna, 2007 (TLj)
Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719483, 1495241] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Västerdalarna

LIMA

Södra Fenningberget, 6 km NO Lima k:a (artp.), (14D 2e , [6762891, 1373108] ), vid bäck, noterad , 2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ), bäckdråg som korsar vägen i anslutning till bebyggelse, rikligt ca 10 m , 1987 (LBr)
Kinnvallsjösätrarna, 14 km SO Rörbäcksnäs, Lima fg (artp.), (14D 5a , [6775707, 1351215] ), vid fäbodvall, fuktig mark eller diken, noterad , 2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)

Dalarnes Flora