Mimulus guttatus ,  gyckelblomma

DALARNES FLORA 1949

Mimulus guttatus DC. (»M. luteus»). - WISTRÖM 1905 (jfr nedan).

Förv. (l.c.), tydl. naturaliserad. S. St. Kopparberg Rottneby (l.c.) i källdike! =Korsnäs (se nedan), alltjämt kvar (i diken, Klb.). Ö. Ore Furudal i 'Långängen' v. Ore älv (1935 F. Clason). - Trol. föreligger i båda fallen lyckad utplantering av I. G. Clason (p. 71). Äldsta ex.: Korsnäs 1886 (C. Ericsson) ; på ett samma dag [av denne?] taget ex. har A. E. Luhr antecknat »i skog v. sjön sedan 6 år» [R].

Tillägg 1970

Mimulus guttatus. - Alltjämt v. Rottneby (talr. 1960 Mor.).

SBT .81 1987

Mimulus guttatus, gyckelblomma. St. Kopparberg Rottneby, av gammalt känd lokal (Dalarnes flora, Almquist & Björkman 1970). Från början odlad (av I. G. Clason, som bodde på Rottneby). Äldsta kända ex från 1886, men har enligt uppgift funnits där 6 år tidigare. Högvuxen och rikt blommande 1977, sedd senast 1.8.1984, även då rikt blommande på en ca 200 m lång sträcka av diket!

Tillbaka