Melilotus albus    Vit sötväppling


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

N.Strandmora (12G 4g , [66725, 15336] ), jordhögar, riklig , 1987 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [66733, 15373] ), bruksområde, rikligt , 1985 (PDm)
Rudö (12G 4h , [66738, 15363] ), vägkant (sandtag), riklig , 1987 (PDm)
Västmossa (12G 5h , [66782, 15351] ), f.d. banvall, ett fåtal , 1981 (PDm)
Bengtsbo (12G 5i , [66799, 15427] ), grushög efter skogsväg, riklig , 1990 (PDm)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Horndal (12G 7g , [66863, 15337] ), bruksområde, rikligt , 1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66875, 15336] ), industrispår, rikligt , 1985 (PDm)
Sandviken (12G 7g , [66883, 15339] ), utfyllnadsmark, ett 10-tal , 1985 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66925, 15338] ), f.d. bangård, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Krylbo V bangården (artp.), (12G 3e , [6668311, 1522680] ), ,frekvens t.allm. 2014 (Maud Andersson)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672090, 1514677] ), ladugårdsplan, rikligt , 2011 (IPt & SJa)
Högbo,vid Dalälven (12G 4e , [66701, 15208] ), upplagda muddringsmassor (grus), m.a , 1987 (CWa)
Storforsen, älvpromenaden (artp.), (12G 4e , [6670386, 1520458] ), ängsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
Ö om " Norra verken", invid Döda fallen (12G 3e , [66697, 15217] ), ruderatmark, flertal , 1984 (MDv)
GARPENBERG

Skogshögskolan S-sidan (12G 6e , [66849, 15217] ), vägkant, 1989 (JEd)
HEDEMORA

Stensanvägen (artp.), (12F 6j , [6681906, 1498950] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Hedemora järnvägsstation (12G 6b , [66840, 15096] ), spårområde, tämligen riklig , 1990 (HPe)
Backa (12G 6c , [66820, 15119] ), grustag, fåtal , 1990 (HPe)
Atlasruta (12G 7a ), vägkanter, frekv:m.a ,frekvens t.allm. , 1986 (HPe)
Vikmanshyttan ,Industrivägen (12G 7a , [66863, 15014] ), vägkant, rikt best. , 1983 (EDn)
Vikmanshyttan f d järnvägsstation (12G 7a , [66865, 15031] ), banvall, fåtal , 1990 (HPe)
HUSBY

Ansta (artp.), (12G 9b , [6695200, 1508869] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.), (12G 9b , [6695572, 1507596] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
Långshyttan (DFL 1923-46), (13G 0c , [6704, 1512] ), ruderatplatser, 1987 (SJa)
Långshyttan vid Tyllingen (DFl), (13G 0c , [67042, 15129] ), sandig badstrand, glest spridd , 1989 (MDv)
Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704381, 1512986] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704381, 1512986] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Ängelsfors (13G 2d , [6713920, 1518190] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Knusselbo (artp.), (12F 6i , [6681188, 1492848] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Söder Lomtjärn (artp.), (12F 6j , [6682270, 1496013] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbov-koja (artp.), (12F 7i , [6687327, 1494939] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ), ruderatmark, ca 20 ex , 1991 (SJa)
Vällingdalen (12F 8j , [66920, 14988] ), vägkant, 1 ex , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ), vägslänt, 2011 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter och tomtmark, 2015 (IPt)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Ulvshyttan (12F 7f , [66883, 14761] ), riklig , 1988 (SPe)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Vägen till Lisselgårds , Dammsjön (12F 8h , [66908, 14856] ), vägkant, 27 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ), hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Kalkberget (artp.), (12F 8f , [6692856, 1477953] ), 2012 (Janolof Hermansson)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter och planer, massvis , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 11000 , 2012 (Magnus Stenmark)
Högberget (12F 9d , [6697640, 1468590] ), vägkant, 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ), skogsbilvägkant, 2013 (IPt)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ), upplagsplats, tomtmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698854, 1476826] ), vägkanter i byn, 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), myrkant, 2014 (SNy)
Nybroberget S om (artp.), (12F 9g , [6698215, 1481091] ), rikligt minst 100m vägsträcka , 2020 (Bo karlstens)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
NO om Norans bruk (13F 0d , [6704650, 1465670] ), vägkanter nyetablerat fritidsområde, rikligt , 2006 (IPt)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ), vägkant, 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), vägskärning nära bron, 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709965, 1470127] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge järnvägsstation (artp.), (13F 1f , [6707321, 1479109] ), ruderatmark bangård, noterad , 2019 (Michael Andersson)
Kupolen (artp.), (13F 1f , [6707616, 1478693] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.), (13F 1g , [6707357, 1480153] ), i ruderatmark i kanten av asfaltsyta, noterad , 2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [6708, 1480] ), ymnigt , 1987 (SNy)
Islingby (artp.), (13F 1g , [6708241, 1481322] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ), ruderatmark, 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Bergeby, skogsbilväg 400 m SO (artp.), (13F 1g , [6709803, 1481834] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Medväga (artp.), (13F 2f , [6711400, 1479800] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Yttre Gerbergärdet (artp.), (13F 2f , [6713121, 1479526] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Gimsbärke dammkrön (13F 3e , [6716138, 1470640] ), bruksvägkant, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Dalviksberg, 800 m ONO ostligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), åkervägkant, fåtalig , 1996 (SBm)
Dalvik-Dalviksberg ,vägskälet (13F 1i , [67054, 14912] ), vägkant,gårdsmark, rikligt , 1996 (SBm)
Dalvik,Backtäktsbäckens sydsida ,40 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14916] ), vägkant, ~20 ex , 1996 (SBm)
VIKA

Vikasundet,50 m NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ), vägslänt, 10-tal ex , 1996 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärnens V-sida (13F 2j , [67110, 14952] ), schaktmark, riklig , 1990 (JEd)
Korsning Kniva byväg och Knivaån (artp.), (13F 3j , [6715720, 1499866] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Cecilia Rastad)
vägen mot Skutudden (13F 3j , [67189, 14962] ), ~refl~ ,utfylld fotbollsplan, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Skutuddsvägen, området vid Cederroth (artp.), (13F 3j , [6719066, 1496255] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Stationsvägen (artp.), (13F 3j , [6719148, 1495555] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Stationsvägen (artp.), (13F 3j , [6719148, 1495555] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Korsnäs fotbollsplan (13F 3j , [67192, 14963] ), dikeskant, 1999 (JJa & BCa)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ), vägkant, 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6722040, 1479260] ), vägkant, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ), vägkant, 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.), (13F 3i , [6718696, 1493837] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Blockhusvägen, Hälsinggården (artp.), (13F 3i , [6718981, 1493732] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Korsningen Roxnäsv./V. Strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719009, 1495422] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.), (13F 3j , [6719063, 1495026] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Centrala Falun (13F 4h , ), rivningstomter,vägkant, m.a. , 1986 (JEd)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ), mager linda, 2011 (DABS)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.), (13F 4h , [6721162, 1489650] ), mycket riklig , 2015 (Per Johansson)
Centrala Falun (13F 4i , ), vägkant,ruderatmark, m.a. , 1986 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720781, 1491149] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner, noterad , 2016 (Per Johansson)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.), (13F 4i , [6720851, 1490905] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.), (13F 4i , [6720851, 1490905] ), ruderatmark längs gamla vägsträckningen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.), (13F 4i , [6720863, 1490853] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Per Johansson)
Falun, S om Högbo (artp.), (13F 4i , [6721496, 1492816] ), noterad , 2020 (Jonas F Grahn)
Grusplanen Myran Falun (artp.), (13F 4i , [6721745, 1491972] ), noterad , 2019 (Kalle Bergström)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Sundborn (13F 5j , [6726, 1498] ), vägkant, 1987 (JEd)
Blixbotjärn (artp.), (13G 4a , [6723370, 1501630] ), 2014 (Kalle Bergström)
Korså bruk (13G 4d , [6724350, 1518480] ), vägkant, 2007 (IPt)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö soptipp (13G 7b , [6736570, 1505740] ), vägkant, 2008 (JWk)
Borrsjöån (artp.), (13G 7f , [6736151, 1526830] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Bromsberget (12F 0i , [6650105, 1494134] ), vägkant, 2013 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ), vägkant, åkermark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), upplagsplan/utfyllnad, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsomrde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Häggeberget NV (artp.), (12F 2b , [6662851, 1457719] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Eljans (artp.), (12F 2c , [6660525, 1463345] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ), gruvområde, 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), sandbank vid slamdamm, 1987 (HWk)
Ludvika stn. (DF-49), (12F 4d , [6670, 1465] ), ruderatmark, på spårområde, rikligt , 1987 (JEd)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ), skräpmark, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [6678, 1454] ), 1992 (OSt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ), vändplan för skogsväg, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ), vägkant, 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67091, 14587] ), grusmark, sällsynt , 2004 (AÖg)
300 m SV om Gettjärnen (13F 1c , [6708480, 1462150] ), vändplan skogsbilväg, några ex , 2011 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708421, 1465350] ), skogsbilvägkant, rikligt , 2011 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [6710970, 1456390] ), järnvägsbank samt ängsmark intill, rikligt , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67128, 14603] ), järnvägsslänt, 1989 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67129, 14623] ), järnväg, spridd efter järnvägen , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712950, 1460320] ), vägkant,, enstaka , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14621] ), grustag, spridd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713670, 1463060] ), vägkant, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462680] ), vägkant, fåtalig , 2002 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ), grusplan, 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714166, 1466686] ), gräsplan, 2011 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ), upplagsplats , ruderat, rikligt , 2011 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ), grusplan med jordhög, riklig , 2011 (IPt)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ), järnvägsområde, 1996 (JMa)
Djurmo (13F 3d , [6715057, 1465851] ), vägkant, rikligt , 2014 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.), (13F 4b , [6723280, 1459580] ), sandig ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 30 , 2012 (Magnus Stenmark)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720430, 1460240] ), nära spårområde, rikligt , 2003 (IPt)
ÅL

Övre Helgnäs (13F 5c , [6728100, 1464330] ), vägkant, rikligt , 2015 (IPt)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ), vägkant, 2019 (IPt)
BJURSÅS

40 m norr om Leksandsvägen vid Gullnässtigen (13F 6e , [67331, 14735] ), skogsmark, skuggigt och slyigt, 2 ex , 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67332, 14735] ), ~refl~ ,fuktig och skuggig skogssluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Sågmyra (13F 6e , [6733200, 1471980] ), upplagsplats, 2018 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsbevuxen skogsväg, 2009 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ), Parkeringsplats grusbelagd, 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ), dikeskant, 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ), gammal tipp, 2012 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481190] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
Nerfarten mot Änge (13F 7h , [6736120, 1485670] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2010 (JJa)
SILJANSNÄS

Almo Bäckängsgattu (artp.), (13E 7j , [6738519, 1448037] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ), ruderatmark, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ), vägkant mot blandskog, 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ), fäbod södra delen, 2018 (SNy)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Moskogsvägen, Övermo (artp.), (13F 6b , [6733952, 1457441] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Limhagen. industriområde (13F 7b , [6736657, 1456283] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Kommunens återvinningsanläggning, Limhagen (13F 7b , [6736942, 1455740] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [67413, 14577] ), vägkant, många ex , 1986 (MKp)
Ickholmen (artp.), (14F 0a , [6754634, 1453161] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Ollasbodarna (14F 0g , [6750590, 1483350] ), vägkant, 2015 (JJa)
RÄTTVIK

Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ), botten av bergtäkt, enstaka , 2007 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Vikarbyn, jvg (14F 0b , [67545, 14577] ), spåromr.f,d.bangård, rikl. , 1987 (TLj)
Atlasruta (14F 0c ), vägkanter,jvg.täktgropar,tippar,etc, frekvens:allmän > 10 lok. , 1985 (TLj)
Rv 70 nedanför Lerdal (14F 0c , [67515, 14625] ), slänt med grovt grus, enstaka , 2010 (GHa)
Busstationen (artp.), (14F 0c , [6752250, 1462562] ), noterad , 2020 (Niklas Westermark)
Massarbäck (artp.), (14F 0c , [6752740, 1463918] ), vägren, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nyheden (artp.), (14F 0c , [6752930, 1462592] ), ängsmark, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.), (14F 0c , [6753154, 1461723] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.), (14F 0c , [6753275, 1461645] ), grusig vägkant, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.), (14F 0c , [6753614, 1463863] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), avfallsanläggning. ymnigt, 100 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Österängarna, V om Vedklyven (artp.), (14F 0d , [6753915, 1466121] ), landsvägsdike (möjligen en omblomning efter vägslåtter), 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kalkverket (14F 0d , [6754, 1465] ), vägkanter,sandtag o jordtipp, riklig,flerst. ,frekvens allm. , 1985 (TLj)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754599, 1465212] ), 2014 (Henrik Weibull)
Vikarbyns bilskrot (14F 1b , [67554, 14566] ), grusplan, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 1d ), vägkanter,sandtag, frekvens:m.a. 4 lok , 1985 (TLj)
Stenbacken (artp.), (14F 1d , [6758082, 1469897] ), 8 , 2020 (Teresia Holmberg)
Ingels grustag (14F 1d , [6759560, 1468990] ), jordhög, enstaka , 2010 (GHa)
BODA

Tuvtjärn,mln tjärn o sandtaget (14F 2d , [67601, 14682] ), vägkanter o sandhögar, enstaka , 1985 (TLj)
Tuvtjärns grustag (14F 2d , [67601, 14683] ), botten av grustag, flertal , 2012 (GHa)
Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 200 , 2012 (Magnus Stenmark)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ), torrlagd reningsverksdamm, ett "snår" tillsammans med Blåluzern och Sötväppling , 2007 (GHa)
Sockenstugan (14F 3d , [6766210, 1467850] ), kanten av rabatt, enstaka , 2010 (GHa)
Gruvås jordtipp (artp.), (14F 3d , [6767241, 1467563] ), jordhögar, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ), ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Sanden , vid Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), jordhög, fåtal , 2005 (GHa)
ORE

Andtjärnsheden (14F 5c , [67762, 14642] ), vändplan, enstaka , 2017 (GHa)
Thunbergskurvan (14F 5d , [67785, 14654] ), gårdsplats, enstaka , 2010 (GHa)
Väg 296 vid Orsagränsen (14F 6c , [67822, 14611] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Arvheden vid fotbollsplanen (14F 6c , [67826, 14636] ), grushög, flertal , 2019 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [6782940, 1463600] ), naken sand (längs avloppsgrävning), enstaka , 2008 (GHa)
Furudal jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ), spårområde, riklig , 1985 (TLj)
Furudal, Linjevägen (14F 6c , [67849, 14626] ), sandiga vägrenar, väl spridd , 2012 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), jordhög, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780429, 1465881] ), dike vid parkeringsplats, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors, vägen mot Göringen (14F 7f , [67893, 14785] ), jordhög, enstaka , 2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
ORSA

Bunk n.Reningsverket (14E 5g , [6779, 1434] ), grusplan, t.rikl! , 1986 (JEd)
Skeervägen (artp.), (14E 5h , [6775105, 1436903] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775449, 1436210] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Skeerbacken (artp.), (14E 5h , [6775594, 1436867] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn , Wiknersvägen (14E 5h , [6775633, 1437121] ), vägkant, 2008 (BOr)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775855, 1436603] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777709, 1436913] ), några ex vid före detta snickeriet , 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa stn. (DF 70), (14E 5h , [6778, 1436] ), spåromr, rikl! , 1985 (JEd)
Orsa centrum (artp.), (14E 5h , [6778413, 1436326] ), spridd i vägkant mot rondellen, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa station (artp.), (14E 5h , [6778723, 1436193] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Västeråkern, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778811, 1435500] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Lars Bruks)
Storgärdet (artp.), (14E 5h , [6778993, 1436595] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Hansjö krafverk (artp.), (14E 6h , [6781033, 1436900] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Heden,Orsa. (artp.), (14E 6h , [6781662, 1438266] ), 2015 (Lars Bruks)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Kallholen v. jv. (14E 6i , [6783, 1440] ), spåromr, 1 ex.-trol.nyink! , 1986 (JEd)
Kallholen (14E 6i , [67837, 14405] ), kalkbrukstomt, flertal , 2014 (GHa)
Grustäkt vid Unnån (artp.), (14E 7h , [6786694, 1437447] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Väg 296 N Täktsberget (14F 6b , [67828, 14596] ), dike/vägren, tiotals , 2010 (GHa)
SOLLERÖ

Vid fiskodlingen (14E 1g , [6758, 1434] ), vägkant, några ex , 1989 (BOr)
MORA

Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Saxviken (artp.), (14E 3g , [6765737, 1431604] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766259, 1431878] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägs-stn (artp.), (14E 3g , [6766435, 1432468] ), rikligt, rikligt , 1985 (Bengt Oldhammer)
Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ), skogsväg med jordhögar och utkast, 2010 (SJo)
Säs V (artp.), (14E 4e , [6773506, 1422208] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
E45 (artp.), (14E 4h , [6771944, 1435480] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Söder om Mörtjärn (artp.), (12E 1e , [6658882, 1424503] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
FLODA

Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ), spårområde, 2013 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ), järnvägsbank, 2020 (IPt)
NÅS

Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ), grusplanskant mot skog, 2015 (IPt)
JÄRNA

Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2010 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Vansbro station , bangården (13E 2c , [67115, 14134] ), bangård, täml.riklig , 1988 (HLe & UGn)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
ÄPPELBO

Rågsveden (13E 1a , [67081, 14044] ), hpl-jvg, 1997 (IJo)
Rågsvedens hpl (13E 1a , [67082, 14045] ), banvallen, 1995 (IJo)
Kyrkan (13E 1a , [67093, 14011] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Lappheden (13E 1a , [6709490, 1400820] ), jvg -station, 1997 (IJo)
MALUNG

Malungs IP (13D 6h , [67311, 13866] ), löparbanor, enstaka , 2012 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [6731440, 1385500] ), spårområde, 3 , 2011 (MNo)
Två km NO om Tyngeberget (13D 6i , [67341, 13949] ), vändplan vid skogsbilväg, 2 ex , 2000 (MNo)

Dalarnes Flora