Melilotus albus ,  vit sötväppling

DALARNES FLORA 1949

Melilotus albus Desr. (M. vulgaris). - KRÖNINGSSVÄRD 1831.

Nyare synantrop (även odlad o. förv.), t.s., delvis tillf. S. Folkärna Krylbo stn (1940 At, 1948 Klb.), Fors stn (enl. elevherb.: Sdn); Avesta A. stn (1945 At), Järnverket (1948 Lr); Grytnäs Månsbo (In de B.); Hedemora [staden?] 1882 (Ind.); Husby Långshytte bruk 1923 (Lr)-46 (At); Silvberg Grängshammar 1898 (Ads. (:) B.N. 1920 p. 138); Borlänge Domnarvets järnverk 1933-38 (Bn)-40-t. (Jsn); St. Tuna Ornäs stn (1946 At); St. Kopparberg Främby (1928-30-t.) o. Korsnäs stn (1941-42 Klb.); Falun Trossgatan, Kungsgården etc. »trol. förv.» (KRÖN. 31), tagen i Falun redan 1823 (Cn) o. sedan fl. sporadisk, t.ex. »jernvägen» (1866 J. Carlsson), södra stn (1908 Hsm, 1935 Elin), Gruvan (1915 Fd)!, Kullen 1917!, Östanfors (1916 Tj.), Tegelverket (1946 At) etc.; Sundborn Hyttnäs 1910-t. (d:r P. Ranström). B. Söderbärke Västerbyhytta hpl. (1947-48 At), Prostgården i trädg. (Enh.); Norrbärke Smedjebackens hamn (1918, CED.) o. stn (1934 -48 At), Morgårdshammar (1910 Lkt, 1917 Dhn); Ludvika L. stn (1948 Bj.). Ö. tillf.: Rättvik R. stn (Bg) ; Boda Ovanmyra 1930-t. (L. G. Lantz) ; Ore Furudal stn 1 ex. 1920!; Orsa ovanf. Holen 1902 (grustag, Signhild Björkman); Vänjan Johannisholin (åkervall, Wdt); Älvdalen Kyrkbyn 1938 (tomt, Vd). - Som odlad numera s., sedd i By Näckenbäck (1919 At). Förv.(?) i Ore v. Dalfors herrgård (Rqt).

Tillägg 1960

Melilotus albus. -S. *By Horndals bruk (1959 At); St. Tuna Repbäcken stn (Pt) tillf.? B. Ludvika v. Kasttjärn (1958 Bj.), Blötberget (1954 G. En); *Grangärde Limberget v. Rämsh:n (1954 id.). Ö. *Gagnef Brötjärna hpl. (Pt, Slv.) o. *Mora Oxberg stn (1949 Fe) trol. tillf. - Kvarlever v. Krylbo, Västerbyhytta o. Smedjebacken (At), Domnarvet (mängdvis, även tillf. i grannskapet: Tr) samt v. Rättvik stn (ymn. på jvomr., At). »Ö. tillf.» (D.Fl.) var alltså förhastat, liksom en utsaga hos ALMQu. 57 (p. 257).

Tillägg 1970

Melilotus albus. - Nu spridande sig särsk. kring städer (ss. Avesta, Borlänge, Falun) o. bofast ännu v. Siljan (åtm. Rättvik); ofta dock tillf. -- Som nytt kan uppges: S. Hedemora stadspark o. *Olsbacka f. d. stn (1962 At); Idkerberget fl. (1966 Bj.); B. Söderbärke kyrkby (1965 Nsv.); Brunns- el. Sörvik (1970 Fe); Ö. [Mockfjärd] Heden (1949 Ög enl. Mor.) väl =M. stn (talr. 1961-63 At); Mora-Noret stn (GRAN.); Orsa stn (1963-65 At o. Bj.).

SBT .81 1987

M. albus, vit sötväppling. Enligt Dalarnes flora funnen många gånger i Falun sedan 1823. Den har troligen funnits ± konstant sedan dess men är obeständig på de enskilda lokalerna. Stora bestånd kan hålla sig kvar något årtionde, enstaka-få ex går ut efter ett eller ett par år. Här några lokaler från senare år: Kopparvallens idrottsplats, stort bestånd under 1960-t, sedan avtagande, 1982 endast ett par små ex; jvst antagligen varje år; korsningen järnvägen-Timmerv 1981-84; Myntg-Strandv, små bestånd olika år under 1970-t; Vasag vid lasarettets ångcentral 197983; Lugnet i slänten från minigolfbanan 1 ex 1979, ej sedd senare; slänten N om ishallen 3 ex 1981, ej sedd senare; Bojsenburg, årligen vid - Rättviksvägen. Torsång kyrkbyn, a vägkant 1977 (allt !). Leksand jvstn 1984 (LK). Al mellan sågverken, riklig längs vägen (LK). Rättvik jvstn 1983 (LK). Dessutom enligt LK noterad från flera jvstner mellan Avesta och Repbäcken. Mora vägkant N om lasarettet (AG).

Tillbaka