Lycopodiella inundata    Strandlummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tolvmossen vid Katthavet (DF), (12G 7h , [66886, 15380] ), gungfly, fåtalig , 1989 (PDm)
Valla, Rödtjärn (12G 8g , [66946, 15318] ), kärr på gungfly, 10-tal , 1986 (PDm)
GUSTAFS

Gustafsfältet vid Villsjöns V-sida (12F 9h , [66957, 14883] ), översvämningskärr på sand, endast på 1 fläck , 1991 (JEd)
SILVBERG

Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14830] ), torrlagd sjöstrand fast blöt, rikligt , 1988 (SNy)
Silvbergssjön (artp.), (12F 8h , [6693124, 1488112] ), noterad , 2019 (Bonnie Nilzon)
Vägövergången norr om Ö Silvberget (artp.), (12F 8h , [6693431, 1488387] ), 2014 (Håkan Sandin)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ), vägkant och myr, riklig i myren , 2014 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ), myrflarkar, 1990 (JEd)
Skålviken, Hyn (14G 1b , [6755150, 1508800] ), strand, reglerat vatten, 2008 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Ostlig vik av Billsjön (11F 9i , [66477, 14933] ), något skyddad sjöstrand bland sileshår, några , 2001 (BFo)
Stora Lexen, östra stranden (12F 0h , ), 1981 (RNo)
3 km NV Söderbärke i kraftledningsgata (12F 2g , [66632, 14829] ), kärr med frivattenyta, massor , 1987 (ALu & TPe)
GRANGÄRDE

Mellantjärnsmossen (12E 3h , [6668170, 1435400] ), på översvämmad väg, rikl. , 1997 (TLj)
Lilla Sandsjön (artp.), (12E 4h , [6671149, 1436295] ), grustag fuktig sand i nedlagt sandtag, 3 m2 , 2014 (Janolof Hermansson)
Strand vid sjön Saxdalen (artp.), (12F 8b , [6694795, 1457273] ), sand/grusstrand i klarvattensjö, 50 , 2019 (Anders Janols, Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Österdalarna

GAGNEF

Fläsjåsmyren (13F 0a , [67033, 14502] ), lösbottenkärr, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
400 m SSV Björkagården, pistolskjutbana (13F 2c , [6712810, 1461600] ), f.d.grustag,vattensjukt område, t.rikligt , 2013 (IPt)
LEKSAND

Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737336, 1455424] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737338, 1455424] ), noterad , 2017 (Patrick Fritzson)
BODA

N om Östra Halstjärn,mot Stora Flyten (14F 3c , [67671, 14630] ), på höljor o nakna torvtäktytor, riklig , 1985 (TLj)
ORSA

Näverbrunnsmyren (14E 6j , [67825, 14471] ), dikad myr,i lösbottengölar, t.rikligt , 1984 (JEd)
S om Jäsmyrarna ,Ö om riksvägen (14E 7h , [67855, 14388] ), massvis , 2006 (BOr)
Brändåsen 1 km N-ut (14F 6a , [67824, 14506] ), dyfläckar i dikad myr, riklig , 1990 (JEd & LBr)
Misan mot NV, vid dike (15E 0i , [6800, 1443] ), dikad myrmark,dypölar i rismossevegetation (ca.475 m.ö.h.), 1987 (JEd)
Flickeråsvägen (artp.), (15E 0i , [6802646, 1443466] ), noterad , 2020 (Tim Hipkiss)
Skålmyren (15F 1b , [68081, 14589] ), nakna torvytor, några kvm , 1986 (LBr)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
MORA

Siljansfors försökspark ,S stranden av Båtviken (14E 0e , [6751670, 1421930] ), öppet kärr, 1982 (Göran Thor)
N om sjön Ätjärnen , c:a 4 km VNV om Bonäs (14E 5f , [6775355, 1425480] ), sankmark, 2005 (RCa & LKs)
VENJAN

Nybodkölen N (artp.), (13E 7a , [6736045, 1400139] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Gutängtjärnen N om (artp.), (14D 5h , [6777057, 1389165] ), dråg i fattigkärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vasslens utlopp (14D 6g , [6782690, 1384910] ), skogsbilvägsdike, spridd , 2017 (LBr)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6786414, 1386363] ), översilad blandskog, dike och vägren, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
4 km NV Eversberg (14E 6a , [6784630, 1403450] ), blöt mineraljord, 2015 (MNo)
Kälkåns V-sida, 1 km nedströms Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ), grusbotten i lagunkärr till Kälkån, ett par m2 , 1989 (LBr & JEd)
HAMRA

Näverholmsmyran (artp.), (15E 9j , [6849150, 1445800] ), 1993 (Jens Hansen)
Svartåmyran, 350 m NO om Svartåvallens NR (artp.), (15E 9j , [6849593, 1446467] ), öppet kär på myr, 5 m2 , 2007 (Magnus Andersson)
Svartåmyran, 400 m N om Svartåvallens NR (artp.), (15E 9j , [6849739, 1446136] ), uttorkad myrhölja, 20 m2 , 2007 (Magnus Andersson)
Svartåmyran 8 km NO Tandsjöborg (artp.), (15E 9j , [6849748, 1447035] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Johan Abenius)
På myren Heroso, 15 km SSO Hamra (artp.), (15F 4b , [6822768, 1459179] ), i uttorkat blötkärr, 2009 (Fredrik Jonsson)
På myren Heroso, 15 km SSO Hamra (artp.), (15F 4b , [6822777, 1459182] ), i uttorkat blötkärr, 2009 (Fredrik Jonsson)
Svartåmyrans N del, 1400 m NV om Ormtjärnens nordspets (artp.), (16E 0j , [6851200, 1445301] ), öppet sänkt mossekärr, 10 m2 , 2007 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Vid körväg V om Mörttjärn, S om Tällbergsvägen (artp.), (12E 1e , [6659019, 1423417] ), fuktig körväg, noterad , 2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ), 1999 (GEn)
Vägskälet mot Julhöjden (12E 1h , [66563, 14357] ), 1999 (GEn)
Stentjärnsmossen vid Oxtjärnen (artp.), (12E 2e , [6660608, 1424060] ), vägdike, 1 m2 , 2013 (Janolof Hermansson)
Nordtjärnen i V (artp.), (12E 2e , [6664060, 1424470] ), vägdike, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661757, 1425727] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6667984, 1423378] ), skidpist, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665408, 1434277] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665435, 1434276] ), vändplan och myr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nittmossen (artp.), (12E 3g , [6669121, 1434761] ), kanten av mossegöl, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.), (12E 4d , [6671670, 1418160] ), grustag, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673275, 1422631] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Äckusberget (artp.), (12E 4g , [6670014, 1430544] ), vägkant översilad vägkant av skogsbilväg som passerar liten myr, 2014 (Janolof Hermansson)
Mellanfallstjärnen på Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6675710, 1416000] ), strand, 1984 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.), (12E 6d , [6681911, 1418485] ), 2013 (Janolof Hermansson)
JÄRNA

Flögforsen uppströms 200 m Östra sidan (13E 3c , [67167, 14115] ), älvstrand, ~10 ex , 1989 (HLe & UGn)
Dårarmyran V (artp.), (13E 4b , [6722900, 1407371] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Västra delen av Vanån NV Van (13E 4b , [6724496, 1408856] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Lernefalk)
Ärten SV (12E 7a , [6686177, 1403140] ), fattigkärr, flera delbestånd , 2015 (HLe)
Stormossen (artp.), (12E 8b , [6693301, 1406335] ), i hölja i fattigkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna (artp.), (13D 0j , [6703674, 1396767] ), hundratalet exemplar i gammal, delvis vattenfylld, grusgrop., noterad , 2020 (Lars Efraimsson)
Busjön (13D 2j , [67108, 13995] ), i strandkanten, 1995 (IJo)
MALUNG

Östra Länsviken 3,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66910, 13887] ), tidvis översvämmad strand #, rikl. , 1989 (OSt)
Nära pkt 325,28 vid vägen Kviensd.-Jan Mussas (12D 8i , [66930, 13903] ), våt myr o vägdike, 1988 (OSt)
Håtjärnen (artp.), (12D 9i , [6695768, 1392225] ), fattigmyr med gungfly, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ), sjöstrand, 2014 (BGM)
1 km SV Backsela (13D 5i , [6729070, 1393650] ), blöt - fuktig sand, mycket riklig , 2009 (MNo)
Malungs IP (13D 6h , [67312, 13867] ), öppen blöt mineraljord, c:a 50 ex på 1 kvm , 2012 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [67379, 13895] ), grustag, mineraljord, rikligt , 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ), avslutad grustäkt, rikligt , 2014 (MNo)
Öjsberget vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740499, 1391966] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740501, 1391933] ), vägkant fuktig jord vid kanten av vändplan, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
TRANSTRAND

Storkällåsen (14D 4f , [6771926, 1376903] ), öppet rikkärr, på blottad torv vid källa, spridd över 1 m2 , 2011 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Myr N Göljån (artp.), (15C 6i , [6833597, 1344329] ), myr, 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ), ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Långnäskölen (15D 6c , [6833791, 1361374] ), bar dyjord i fattigkärr, 10 , 2006 (HLe)
IDRE

Laketjärnen (Idre) (artp.), (16C 2h , [6861022, 1337282] ), noterad , 2016 (Katja Osterloh)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)

Dalarnes Flora