Lycopodiella inundata ,  strandlummer

DALARNES FLORA 1949

Lycopodium inundatum L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (I. G. Clason 1826).

spr.(-ta.) i sydl. Dlr:s högre skogstr., eljest mera s.; ej nående fjällen. S. By Katthavet (Si.) ; Avesta Brukshagen (Ind.), Sågen (id.: WISTR.) ; Gustafs Rötjärn (Fd) ; Silvberg Skenshyttan (våt stig, At), Ö. Silvberg (nerefter ån, Sj.); Svärdsjö Boränget, Ön (Hng), v. Svärdsjön n. utloppet (Aul.) o. N om bron (Hstr.), St. Skifstjärn (At), Vintjärn (Aul.), S om Rysjöklack (Sj.), L. Björnmossjön (AVIG.), Skarpen, Långfäbodarna, Vällingbäck (At); Enviken Kustjärn, Lekemyren (At). B. Malingsbo Näset etc. (Siv.), Källan, Lurasen (At); Söderbärke Svarttjärn (At); Norrbärke Söndagssjön, Hällsjön (At) ; Ludvika [Enkull-] Hyttdammen, Björnberget (At) ; S. Övratjärn, Fängentjärnarna (Fd); Grangärde Orrleksmvren, Stormossen fl. (Sj.), Palahöjden, Holmtjärn, St. Nitten, nedom Troll- o. Abborrbergen, Vindeltjärn (At). Ö. Gagnef Bästen (Fr.), Lill-Orsen (Bn); Leksand Yxen (Vd); Ore Östanvik (Cn), Gällsmyran o. Lömmingen (Cn: KRÖN.) ; Orsa Sandtjärn (At); Sollerö Gesunda!; Torskbacken (At); Mora Siljansfors v. 'Båtviken', E,jssjön (LUNDBL.), Busel!; Koxet (Ths), Kråkberg (Ld), Bonäs!; Oxberg (Vd); Våmhus(?) m. Våmhus o. Garberg (KRÖN.); Vänjan Macktjärn (At), Kättbo besp.-skog, Myckelåsen (Vd), Johannisholm, Sandön (Hm) ; Västbygge besp.-skog v. Lima rå (Vd); Älvdalen Kråkbodtjärn!, Porfyrverket (KRÖN.), Karlsarvet (mot Kvisttjärn), Rot (Vd); Asplok (Vd), V om Bunkris, S om Tvrinäs (VEST.): Hamra Svansjöbäcksmyren (AND. & HESS.). V. Säfsnäs Strömsdal (i grusgrop), Äckerhö,jden, St. Sandsjön (At), St. Älgberget (Sj.), Hösjön, Dunderberget (Öl.), Stormossen n. Älgsjön (Sj.), n. Brushöjden (Bng). Svartälven n. Laxbäcken (At); [Floda?] m. Fredriksberg o. Lindesnäs (Jsn) ; Floda Gravtjärn n. Flåtjärn (Coll.) ; Ekfänn (At) ; Nås Laxtjärn, Ärtjärn, Orsala bro Al), Skalbodarna (Eng); n. Gusjön!; Järna sockenspetsen v. Svartälven (At); Martjärn o. 2 km N därom (Lbg); Äppelbo Risheden, Lillsjön (At); Malung [Tyngsjö] Acksjön, Uggelbo (At); Tällbyn (Bron), Åsbyn', Idbäck (Ht), Romarheden (Håk.); Lisskogsåsen (id.), Bredsjön (Ht); Lima m. Bäckmyren o. Tandsjön (Hm); Vassåstjärn Ced.), Bödvallskölen (Sj.). V ont Rullknölen (Ht); Transtrand Kallsjön, Gravmossen (Sfn). - Högst v. Bunkris, c. 5,50 m. - Med stor framgång eftersökt på skilda håll, trol. ingen raritet utom kulturbygderna.

Tillägg 1960

Lycopodium inundatum.- S. *Garpenberg Skitjärn (Sj.); Silvberg [Tyskbo] Dammsjön (Bj.). B. Söderbärke Bjursjön (Bj. & G. En); Grangärde Ö om Ljungåsen (Bj. & Bd), V om Glaningen (G. & H. En), Burängarna (Gs). Ö. Leksand(?) mln Bjursås o. Ärtled (H.v. P.). V. Säfsnäs Stenälvsbron (Bj.; trol. =Jsn:s lok. i D.Fl.), Norråshöjden (Bj. & Nmn), Skräddartorp v. Bastutjärn (G. Jn).

Tillägg 1970

Lycopodium inundatum. - S. Enviken n. Lejdsjön (Mor.). B. Söderbärke St. Lexen (Nsv.), Jättjärn (Bj.); Norrbärke St. Flatnan (Bj. & Wm.). V. Äppelbo Gransjön (G. & H. En); Tyngsjö Kviensdammet, Malung Granån o. Järshån (Er.). Ö. Våmhus tjärn Ö om Bösjön, 575 m (Grt)-höjdrekord.

SBT .81 1987

L. inundatum, strandlummer. Enviken Våckelbergstjärn i grusgrop ca 20 m från stranden (RL). Leksand Ostra Småtjärnen (266 m ö h) vid S delen av Långsjön N om Dala-Järna-vägen, sparsam på blottad dy (LK).

Tillbaka