Luzula campestris    Knippfryle


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Djup gård skogen bakom (artp.), (12G 5i , [6675907, 1543723] ), noterad , 2017 (Per Skyllberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Larsbo stortäkt (12F 3h , [6667670, 1489660] ), nära landsvägen, på södra sidan, sparsamt , 2017 (LBr)

Dalarnes Flora