Luzula campestris , knippfryle

DALARNES FLORA 1949

Luzula campestris (L.) DC. - [KRÖNINGSSVÄRD o.a., se nedan] ; CEDERGREN 1925, SAMUELSSON 1925 b (id. 1917).

s. på åsar etc. i sydöst (kulturberoende?). S. Folkärna Rönningen!, Bäsinge, Lejde (Lr), Fors (Bojan Jacksson enl. Sdn); Hedemora Nors

hyttan! (jfr SAM. l.e.), Tjärnan!; St. Skedvi Djupdalen! B. Norrbärke Smedjebacken [1918-19], trol. införd o. tillf. (CEA.).

Övriga uppg. - både de som gällt L. camp. coll. (först hos KRÖN. 31) o. en mängd nyare - torde genomgående avse följ. arter (oftast L. mult.). Sedan dessa utbrutits, ansågs L. camp. dock länge finnas här (ännu hos NEUM.), ehuru även betvivlad (KROK); intet 1800-tals-belägg har i alla händelser uppspårats. - »Blomar om wårtijden på alla fält» (LIN.), reminiscens fr. andra nejder (ehuru Linne ju k a n ha sett arten i södra DIr. våren 1734).

Tillägg 1970

*L. campestris x pallescens. LID 1963 p. 203. - St. Skedvi (HYL. 66p. 419) =Nyberget (1918 Sam.).

[L. campestris x sudetica (FÄRJE 61) avser L. camp. *sudetica, dvs. L. sudetica betecknad som underart.]

Tillbaka