Linaria vulgaris    Gulsporre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sandig mark, vägkanter,banvallar, allmän , 1995 (PDm)
Spisbo (12G 4h , [6672987, 1536552] ), 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.), (12G 5i , [6679351, 1540167] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682773, 1531610] ), 2012 (Owe Rosengren, Hans Bister)
Buska (12G 6h , [6680504, 1536223] ), vägkant, 2019 (JJa)
Fornby (12G 6h , [6683434, 1535665] ), vägkant, 2019 (IPt)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.), (12G 6i , [6684261, 1540591] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), övergivet industriområde, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667442, 1523093] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Sjövik, väg W709 (artp.), (12G 4f , [6672037, 1529320] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fors (artp.), (12G 5f , [6676558, 1528083] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
GRYTNÄS

Snickarbo (artp.), (12G 4c , [6674760, 1513937] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.), (12G 7c , [6687229, 1510734] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6695948, 1505757] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696277, 1505805] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6696953, 1505671] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.), (13F 0j , [6700941, 1499025] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säter vid ångsågen (artp.), (12F 8j , [6691949, 1496468] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Säter (artp.), (12F 8j , [6692064, 1497342] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Bispberg (artp.), (12F 8j , [6692571, 1499945] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ), vägkant mot sjön, 2011 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Bondhyttan (12F 7h , [6687180, 1485458] ), vägkant, 2017 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ), jv-område, 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmiljöer i byn, 2015 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ), vägkant och myr, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Väg mot Murbo (12F 9e , [6699967, 1473740] ), vägdike, 2020 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ), berghäll , vägslänt, 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Rommeholen, 500 SÖ längs rv 70 (artp.), (13F 0g , [6701301, 1484683] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ), schakter längs ombyggnad av riksvägen, 2018 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705751, 1479295] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Borlänge (artp.), (13F 1f , [6706410, 1478720] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, 2019 (SNy)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708357, 1481402] ), jordhög, noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708550, 1481580] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708691, 1481796] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Spännvallen (artp.), (13F 2e , [6711650, 1470690] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (artp.), (13F 2f , [6710100, 1479740] ), 4 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Yttre Gerbergärdet (artp.), (13F 2f , [6713121, 1479526] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6711520, 1481410] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6711520, 1481410] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ), vägkanter, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ), öppen mark, 2018 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), vägkant, 2018 (SNy)
VIKA

Granbo, väg W777 (artp.), (13F 1j , [6706992, 1497744] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nyhyttan (13F 1j , [6708943, 1499833] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ), vägkant/banvall, 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
ASPEBODA

Vassbo parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712115, 1484637] ), grusplan, vägkant, skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ), gamla j-vägen, 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ), vägkanter, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ), vägkant, 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.), (13F 3i , [6718696, 1493837] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.), (13F 3i , [6718837, 1494371] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.), (13F 3i , [6719214, 1494672] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.), (13F 3j , [6718962, 1495483] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.), (13F 3j , [6719063, 1495026] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Ingarvsdammen, (artp.), (13F 4h , [6720270, 1489010] ), ruderatmark, 2010 (Per Johansson)
Falu gruva (artp.), (13F 4h , [6720307, 1489612] ), noterad , 2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Harmsarvet (13F 4h , [6720352, 1487612] ), ängsmark mot vägdike, 2011 (DABS)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), grusmark på naturaliserad industritomt, 2013 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.), (13F 4h , [6722020, 1485746] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd fd granplantering på gammal odlingsmark, noterad , 2016 (Per Johansson)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.), (13F 4h , [6722020, 1485746] ), frisk gräsmark, noterad , 2017 (Per Johansson)
Falun (artp.), (13F 4i , [6720585, 1491283] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.), (13F 4i , [6720631, 1492885] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner, noterad , 2016 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Myran (artp.), (13F 4i , [6721395, 1492124] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Strömbo Grycksbo (artp.), (13F 5f , [6727750, 1479740] ), 2014 (Kalle Bergström)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Grycksbo (artp.), (13F 6g , [6730079, 1482261] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ), grustag som använts för krosskörning, 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722222, 1498581] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ), vägkaner, 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Gård, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.), (13G 6e , [6733185, 1520943] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Borgärdet, centrala samhället (13G 7b , [6736030, 1505430] ), 2008 (JWk)
Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Böle vägkorsning (artp.), (13G 8b , [6740041, 1506655] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Finnberget (artp.), (13G 8c , [6744536, 1510783] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
Sågviken (artp.), (13G 9e , [6747229, 1523233] ), gårdstun, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Björkboda, väg W888 (artp.), (13F 9i , [6745371, 1493873] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), jordhög, 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.), (13F 9i , [6746830, 1492060] ), åkerkant, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ), tomtmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663762, 1470189] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken station (artp.), (12F 3f , [6668741, 1477750] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Uvberget (artp.), (12F 4f , [6670591, 1477729] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Uvberget (artp.), (12F 4f , [6670591, 1477729] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.), (12F 4f , [6670596, 1479286] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stimmersbo (12F 4g , [6672180, 1484270] ), åker/äng/skräpmark, 2017 (IPt & SNy)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.), (12F 4g , [6673031, 1480476] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ), ladugårdsbacke, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ), ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
Persbo W646 AV3959 (artp.), (12F 6d , [6683074, 1468171] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
GRANGÄRDE

Björnhyttans sopstn. (artp.), (12F 3b , [6669257, 1457099] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, rikligt , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.), (12F 6a , [6681976, 1452826] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.), (12F 7a , [6685647, 1453558] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.), (12F 7a , [6685758, 1453687] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bangården Nyhammar (12F 7a , [66862, 14542] ), nedlagd bangård, öppen grusmark, spridd över hela bangården , 1989 (HWk)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14574] ), åkerren, allmän , 2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ), vägslänt mot åker, 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägdike/slänt, 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ), åkerkant, 2014 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716168, 1463197] ), järnvägsområde, 2011 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ), vägren, 1996 (JMa)
Järnvägsövergången (artp.), (13F 3d , [6715261, 1467471] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gagnefs Gråda med omgivning (13F 4b , [67210, 14580] ), vägkanter, enstaka , 1989 (JNi)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ), ~refl~ ,vägkant och åker, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ), tomtmark, upplag, 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), ängsmark vid dammar, 2010 (JJa)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ), vägkant, 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6732990, 1471880] ), boulebanans omgivning, 2018 (JJa)
Gopa (13F 6e , [67337, 14744] ), ~refl~ ,torrt dike i söderläge, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Knippgårdarna, Gopa (artp.), (13F 6e , [6734707, 1474826] ), noterad , 2020 (Gustav Sjöblom)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734, 1479] ), vägkanter, allmän , 1988 (UEr)
Kullgärdet, väg W929 (artp.), (13F 6f , [6734700, 1479903] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ), hästhage, 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt ,vid sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ), trädgårdsland, talrik , 1999 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), gräsmark längs gammal byväg, flera ex , 2000 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ), gammal fäbodmark, 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ), grusmark vid vindkraftverk, 2016 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ), vägkant, 2018 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ), fäbodvall, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsen, Siljansnäs, S (artp.), (13E 7h , [6739748, 1437999] ), gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ), kant av grusplan, 2020 (Kicki Marcus)
Almo, Siljansnäs (artp.), (13E 7j , [6738210, 1447940] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Källse (13E 7j , [6739033, 1446392] ), åker, 2019 (Kicki Marcus)
Olsnäsgården (artp.), (13E 8i , [6741361, 1444044] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Daniel Hedenbo)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ), vägren, enstaka , 2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ), längs gammal byväg, 2019 (Kicki Marcus)
Högholen (13E 8j , [6743211, 1447347] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsmark, 2016 (JJa)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Granbergs topp (13E 6j , [6734359, 1449335] ), skogskant, 2020 (Kicki Marcus)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Igelberget (artp.), (13F 6a , [6732837, 1454783] ), 1000 , 2012 (Magnus Stenmark)
Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ), vägkant/lantbruk, 2014 (IPt)
Kattloken (artp.), (13F 6b , [6731250, 1458476] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 400 , 2012 (Magnus Stenmark)
Övermo (artp.), (13F 6b , [6734612, 1456995] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Älvpromenaden, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734658, 1457352] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732316, 1460203] ), åkervägkant, 2014 (IPt)
Hisvåla, väg W929 (artp.), (13F 6c , [6734828, 1463109] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Västanvik, väg W938 (artp.), (13F 7a , [6735495, 1453272] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735480, 1456242] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Noret (13F 7b , [6735837, 1456015] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Limhagen. industriområde (13F 7b , [6736657, 1456283] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Vargnäs (13F 7b , [6738038, 1458030] ), vägkant, 2019 (IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ), vägkanter, mindre allmän , 1986 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Dalsberget, väg W925 (artp.), (13F 8b , [6740937, 1456146] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter, mindre allmän , 1986 (MKp)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ), vägkant inom sågverksområdet, 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, t.riklig , 2008 (JJa & IPt)
Grissen (artp.), (13F 9d , [6747801, 1467084] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ), botten av bergtäkt, enstaka , 2007 (GHa)
Lickholmen vid älven (artp.), (14F 0a , [6754684, 1454169] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Lerdalsberget (artp.), (14F 0c , [6751259, 1464533] ), noterad , 2016 (Rickard Jonsson)
Rättviks samhälle, Kulturhuset (14F 0c , [67518, 14628] ), kommunal rabatt, rikligt , 2018 (GHa)
Rättvik (artp.), (14F 0c , [6752218, 1462560] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Stiftsgården, stranden (artp.), (14F 0c , [6753080, 1461443] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stora industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ), vägrenar, frekvens allm. , 2007 (GHa)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.), (14F 0c , [6753372, 1463196] ), vägslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.), (14F 0c , [6753614, 1463863] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ), rastplats, enstaka , 2013 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ), vägrenar, spridd , 2013 (GHa)
Glisstjärna (artp.), (14F 1c , [6757228, 1461568] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), 2007 (GHa)
Övre Gärdsjö, Ollas Olles gård (14F 1d , [67574, 14693] ), parkering/grusplan, enstaka , 2015 (GHa)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.), (14F 1e , [6756367, 1470219] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.), (14F 2e , [6760347, 1470831] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Flera lokaler längs Bingsjövägen (14F 3f , [67681, 14788] ), vägren, vanlig, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770580, 1487390] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 800 , 2012 (Magnus Stenmark)
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6763140, 1470490] ), nära kalkbrott, 2008 (Gunnel Sundberg)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ), ~refl~ ,större damm, i tallskog, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3e , [67650, 14734] ), vägren, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Hållberget, väg W889 (artp.), (14F 3g , [6767864, 1484298] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bingsjövägen (14F 3h , [67683, 14860] ), vägren, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ), ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ), ~refl~ ,dunge med sumpskog, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORE

Furumyren (14F 5c , [6777840, 1463310] ), grustag, flertal , 2018 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), igenväxande åker, 40 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ), vägren, 2008 (GHa)
Dalbyn, Ö Klosshavet (artp.), (14F 5d , [6776713, 1466257] ), stora mängder och ovanligt storväxta på ett hygge. måste ha legat i fröbanken sedan området för länge sedan var ett änge., 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ), vägren, väl spridd , 2009 (GHa)
Sunnanhed, väg W965 (artp.), (14F 5d , [6779961, 1468937] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), ängsmark, rikligt , 2018 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67766, 14701] ), ~refl~ ,vägrenar och gårdsplaner, väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ), gårdsplats, flertal , 2018 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), vägren, spridd , 2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ), ohävdad ängsmark, fåtal , 2017 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781620, 1466930] ), vägrenar, ymnigt , 2009 (GHa)
Östanvik. Landsvägen (artp.), (14F 6d , [6781869, 1468126] ), spridd längs landsvägen, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.), (14F 6d , [6783917, 1468737] ), f.d. sågplats, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.), (14F 6d , [6783917, 1468737] ), f.d. sågplats, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Lusboheden (14F 6e , [67807, 14709] ), vägrenar, enstaka , 2009 (GHa)
Näset vid Ärteråsvägen (14F 7c , [67855, 14623] ), torr ängsmark, flertal , 2011 (GHa)
Ö änden av Sandnäsvägen (artp.), (14F 7c , [6785595, 1462017] ), ängsmark, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ), vägbank, enstaka , 2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ), bruksområde, enstaka , 2017 (GHa)
1 km N Torraksmyren (14F 7d , [67892, 14656] ), fåror i plöjt hygge, flertal , 2014 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786200, 1473480] ), banvall, enstaka , 2010 (GHa)
Dalfors Abessinien (artp.), (14F 7f , [6788249, 1477477] ), ödetomt, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ), fäbod i bruk. vid kompost, flertal , 2017 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ), jordhög, enstaka , 2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ), väg/vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ), vägkant, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Kricksjön,Böneskogen (artp.), (14E 4h , [6772431, 1435579] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Hargsåker (artp.), (14E 5h , [6776058, 1435945] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), ganska sandig gräsmark., noterad , 2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), noterad , 2019 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), 2015 (Lars Bruks)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6778707, 1436180] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Orsa vid Lillåvallen (artp.), (14E 5h , [6779056, 1435241] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Kråkrödningen (artp.), (14F 5b , [6777670, 1457367] ), vägren, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, flertal , 2013 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ), kulturmark, spridd , 2020 (LBr)
400 m S Luderbygget (15F 1b , [6808610, 1458990] ), sandig vägslänt, enstaka , 2017 (GHa)
SOLLERÖ

Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar (artp.), (13E 9g , [6749430, 1433804] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Lerön (artp.), (14E 0g , [6753985, 1432686] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), vägkanter, allmän , 1982 (Göran Thor)
Väster om Palmmyren (artp.), (14E 2f , [6761060, 1428447] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762239, 1427039] ), vägmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.), (14E 2f , [6764501, 1427812] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Räddningsplats Siljan (artp.), (14E 3g , [6765717, 1431827] ), noterad , 2019 (Kåge Lindström, Catarina Lindström)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.), (14E 3g , [6766482, 1430464] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766488, 1432634] ), 10 , 2010 (Magnus Stenmark)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766488, 1432634] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Mora järnvägsstation (artp.), (14E 3g , [6766500, 1432611] ), stationsområde och bangård, noterad , 2019 (Michael Andersson)
NO om Färnäs (14E 3h , [6766230, 1436860] ), ~refl~ ,torpruin, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Säs V (artp.), (14E 4e , [6773506, 1422208] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782617, 1421388] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ), gräsmark längs vägen genom byn, 2010 (DABS)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Åsen hockeybanan (artp.), (14D 9i , [6797121, 1393509] ), stadsmiljö torr mark på hockeyplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ), vägkant, 2009 (DABS)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen nära kyrkan (artp.), (14E 8b , [6791464, 1405237] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815116, 1375396] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs, 600 m NO om (artp.), (15D 4e , [6823342, 1370706] ), gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Fridhult (artp.), (15D 4e , [6823698, 1371337] ), vägkant och gårdsmiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
HAMRA

Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ), ängsmark, tomtmark, 2008 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Väster om Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659103, 1424272] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.), (12E 1f , [6659600, 1427534] ), dikeskant, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ), ~refl~ ,fd jvg-område ,nu körväg med omgivningar, ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660002, 1427296] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Badplatsen Älgsjön Fredriksberg (artp.), (12E 3d , [6668957, 1419839] ), anläggning på land, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669870, 1420490] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), gräsmark och tomt, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670180, 1420330] ), noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ), vägkant, 2016 (DABS)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ), ~refl~ ,äldre torr linda, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696260, 1446760] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.), (13E 0i , [6700008, 1443272] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ), ängsmark,vägkant, 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ), järnvägsbank, 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ), vägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706590, 1426470] ), vägkant, 2016 (IPt)
JÄRNA

Östra Slätten (artp.), (12E 7c , [6688311, 1410503] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ), ~refl~ ,bangård, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ), ~refl~ ,torräng, 2009 (HLe)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Vanlig i Vansbro samhälle (13E 2c , ), vägkanter, 1988 (HLe & UGn)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Västra Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711544, 1411344] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711576, 1413264] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Uppsälje (artp.), (13E 2d , [6710553, 1417986] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713369, 1423823] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker (13E 2e , [6713415, 1423771] ), järnvägsbanken, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714116, 1425415] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lämåsens naturreservat (artp.), (13D 2j , [6710092, 1399715] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Norder Skilflötten V om (13E 0a , [6701380, 1400490] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [6706580, 1405450] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
Rågsveden (artp.), (13E 1b , [6707497, 1405728] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), vägkant, 2014 (HLe)
Hunnflens toppstuga (artp.), (13E 2a , [6710834, 1402542] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729685, 1386661] ), grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven, 2010 (Michael Andersson)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Torgås (artp.), (14D 2d , [6764166, 1366716] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Hammarsbyn (14D 3d , [67672, 13652] ), vägkant, 2017 (MNo)
TRANSTRAND

Västra Sälsätern (artp.), (14D 7b , [6786260, 1358410] ), vägkant, 2008 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802399, 1348587] ), ängsmark, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Tvärvallen (artp.), (15C 6j , [6830934, 1349806] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2004 (John Halvarsson)
Långnäset, södra gårdarna (artp.), (15D 6c , [6834749, 1361749] ), kulturmarker, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), sätervall med klippta och oklippta gräsytor, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid väg V om Österdalälven vid södra delen av Lilla Rörmyran (artp.), (15D 7d , [6836739, 1367138] ), grusvägkant, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särna grustäkt S delen (artp.), (15D 9b , [6845698, 1356557] ), ruderatmark på kanten av grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846507, 1358172] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus Magnusson)
Särnasjön , kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), schaktmark och vägkanter, spridd , 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
IDRE

Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
macken, Idre (artp.), (16C 2h , [6864353, 1337816] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ), vägslänter och öppen naturmark, spridd , 2016 (LBr)
Foskros-gården (16C 6h , [6881, 1335] ), vägkant, 1990 (DABS)
S om Storsätern längs landsvägen (16C 7d , [6887, 1317] ), vägkanter, sparsamt , 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ), kulturmark, grusiga gräsmattor, sparsamt , 1990 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ), vägkanter och ängsmark, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora