Linaria repens    Strimsporre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [6682555, 1531056] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ), bangården, en liten grupp , 1991 (PDm)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682744, 1531593] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Tyskbo (12G 7g , [66850, 15332] ), järnvägsbank, mkt riklig , 1999 (N.Sahlin)
Tyskbo (12G 7g , [66858, 15338] ), gårdsplan, rikligt , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

100 m S om Kvarnbäcken (artp.), (12G 3e , [6665890, 1522790] ), 2012 (Ulf Gärdenfors)
Krylbo järnvägsstation (12G 3e , [66666, 15227] ), bangård, rikligt , 1987 (PDm)
Krylbo, Lastgatan (artp.), (12G 3e , [6666940, 1522580] ), ruderatmark med grushögar, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667442, 1523093] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Krylbo V bangården (artp.), (12G 3e , [6668311, 1522680] ), ,frekvens m.allm. 2014 (Maud Andersson)
Jularbo (artp.), (12G 4f , [6671169, 1525136] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Brillingsnäs (12G 4g , [6672109, 1530029] ), vägslänt, några m2 , 2010 (IPt & JEd)
Fors (artp.), (12G 5f , [6676558, 1528083] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672090, 1514677] ), ladugårdsplan, 2011 (IPt & SJa)
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Avesta Krylbo järnvägsstation (artp.), (12G 3e , [6669926, 1520130] ), stadsmiljö bangården, noterad , 2019 (Michael Andersson)
GARPENBERG

Pålsbenning (12G 6d , [66821, 15185] ), torra vägslänter o vägskärning, ymnig , 1988 (TLj & LBr)
2 km NO Pålsbenning vid vägen (12G 6e , [66832, 15203] ), grushög -tillf!, ca 30ex , 1989 (JEd)
Trollbo 600 m Ö-ut vid vägen (12G 6e , [66841, 15232] ), vägkant, rikligt , 1989 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66848, 15232] ), timmeravlägg vid väg, enstaka , 1989 (JEd)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ), kulturmark vid gödselstack, 2018 (SNy)
HEDEMORA

Stambanan N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15083] ), banvall,grus, 1 best. ~1m2 , 1988 (TLj & LBr)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Hedemora-linje (artp.), (12G 6b , [6684768, 1508303] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
N om Matsbosjön (12G 7b , [66870, 15085] ), vägkant på rullstensås mot skog, ca 5 ex , 1988 (MDv)
STORA SKEDVI

Uvberget (13G 3c , [67184, 15106] ), rabatt vid gård, enstaka , 1986 (LBr)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Säters jv.stn (12F 8j , [6692050, 1497450] ), 1993 (SSv)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ), jv-område, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ), tipplats, 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Övre Svärdsjö (artp.), (13F 0h , [6700279, 1485355] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Borlänge, bangården (13F 1f , [6706, 1478] ), spridd hela bangården , 1988 (BJn)
Borlänge bangård,v.stickspår (13F 1f , [6706, 1479] ), banvallsgrus, t.rikl. , 1987 (TLj)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge (artp.), (13F 1f , [6706410, 1478720] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge C (artp.), (13F 1f , [6707278, 1479112] ), 2013 (Andreas Press)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge järnvägsstation (artp.), (13F 1f , [6707321, 1479109] ), ruderatmark bangård, noterad , 2019 (Michael Andersson)
Borlänge jnv.s-station (artp.), (13F 1f , [6707378, 1479110] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Shell Korsgårdsvägen (artp.), (13F 1g , [6705142, 1481594] ), 100 plantor/tuvor , 2019 (Per Johansson)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Sopnarby (artp.), (13F 1g , [6707407, 1481332] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
SSAB, Norra porten (artp.), (13F 1g , [6708469, 1480259] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ), banvall, 2015 (SNy)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.), (13F 1g , [6709634, 1480025] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ), torra marker längs stig, 2019 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Ornäs eft.jvg 500 m N St.Ornäs (13F 2h , [67106, 14860] ), banvallsgrus, ~10 m2 , 1988 (TLj)
ASPEBODA

Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Lövåsvägen (artp.), (13F 3i , [6718689, 1493843] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.), (13F 3i , [6718696, 1493837] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720781, 1491149] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), 20 plantor/tuvor , 2019 (Per Johansson)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.), (13F 4i , [6720851, 1490905] ), ruderatmark längs gamla vägsträckningen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.), (13F 4i , [6720863, 1490853] ), utfyllnad, 1 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.), (13F 4i , [6720863, 1490853] ), ruderatmark, 10 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Bondberget, 4 km NNO Malingsbo (11F 9f , [66491, 14779] ), gammal betesmark i kanten av slåtteräng, ~20 ex. , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Söderbärke järnvägsstation (12F 2h , [66616, 14850] ), bangård, mer än 30 ex , 1985 (RNo)
NORRBÄRKE

Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ), spårområde, 1983 (RNo)
Smedjebacken station (artp.), (12F 3f , [6668741, 1477750] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
LUDVIKA

Lyviksvägen (artp.), (12F 3c , [6669751, 1464828] ), 20 m² , 2017 (Thorild Jonsson)
Krabo (artp.), (12F 3d , [6666379, 1466591] ), 1 m² , 2019 (Pelle Adenäs)
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668600, 1465480] ), brant sydvänd gräsmark, ca 20 ex , 2006 (HWk)
Sörvik, Burtjärnen (12F 4c , [66734, 14640] ), banvall, 1987 (JEd)
Sörvik f.d.stn. (12F 4c , [6674, 1463] ), banvall, 1987 (JEd)
Ludvika (artp.), (12F 4d , [6670335, 1465398] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bangårdsområdet, Ludvika (artp.), (12F 4d , [6670630, 1465500] ), 12 plantor/tuvor , 2017 (Thorild Jonsson)
GRANGÄRDE

Bangården Nyhammar (12F 7a , [66862, 14542] ), nedlagd bangård, öppen grusmark, flertal ex vid lastkajen , 1989 (HWk)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ), skogsbilvägkanter, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693932, 1458668] ), människoskapad, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712910, 1461970] ), grustag , med tippmassor, t.rikligt , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462640] ), trädgård, fåtalig , 2001 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ), järnvägsbank, rikligt , 2014 (IPt)
Gagnefs jvgstn , mot Insjön (13F 4c , [6720670, 1460060] ), järnvägsbank, 2005 (Sigrid Hammarqvist)
RÄTTVIK

Rättviks samhälle, Ågatan, Hemköpsparkeringen (14F 0c , [6752120, 1463040] ), under staket, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Krokäng (artp.), (14E 6h , [6783647, 1439067] ), när stranden på västra sidan., 4 , 2020 (Stefan Rystedt, Anna Lesse)
Labb-Djurberga (artp.), (14F 8a , [6794431, 1450746] ), 200 plantor/tuvor , 2018 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén, Christina Jönsson)
Emådalens järnvägsstation (artp.), (15E 0i , [6801308, 1442153] ), 200 , 2017 (Bengt Oldhammer)
MORA

Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägs-stn (artp.), (14E 3g , [6766435, 1432468] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägsstation (artp.), (14E 3g , [6766500, 1432611] ), stationsområde och bangård, noterad , 2019 (Michael Andersson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k:a N om (artp.), (12E 3e , [6669970, 1423300] ), kyrkogård, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Östra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6665894, 1428771] ), vägkant, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Bullsjön Malung (13D 6g , [6731980, 1384820] ), strandkant vid älven, rikligt , 2014 (MNo)
V om Malungs gammelgård (13D 6h , [67302, 13868] ), grusig mark järnvägsbank, rikligt , 1989 (LFn)
Grimsmyrheden (13D 6h , [67304, 13852] ), dikesren, 2 ex. , 1989 (LFn)
Grimsmyrheden (13D 6h , [67306, 13851] ), dikesren, ett 20-tal , 1989 (LFn)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [6731450, 1385520] ), spårområdet, många , 2006 (MNo)
TRANSTRAND

Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.), (14D 7c , [6786260, 1361640] ), grusyta, vid väg, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)

Dalarnes Flora