Linaria repens ,  strimsporre

DALARNES FLORA 1949

Linaria repens (L.) Mill. - (J. W. Håkanson 1914).

Ny synantrop, oftast tillf.? S. Grytnäs Stusshyttan (enl. elevherb.: Sdn) ; Garpenberg Pålsbenning på brofäste (1948 Lr); Hedemora (enl. Dn) S om kyrkan (1943 G. Hedin) o. Nås på vägslänt (1948 R. Svartvik); Vika Kyrkbyn (c. 1930 E. Berg). B. Norrbärke Smedjebacken på banvall (1946 -48 At); Ludvika Digervåla på slåtteräng (1948 Gs). Ö. Ore Dalfors i tallkultur (1940 Rqt). V. Malung Romarheden på besådd myr (rikt. 1914-15, spars. 1919: Håk.), Idbäck (1916 id.).

Tillägg 1960

Linaria repens. - Ny synantrop (delvis i spridning). S. Garpenberg längs Avestavägen (Dn) mest i grustag (n. Pålsbenning) samt vägen FransboHässlen (Sj.); Hedemora Bältarbo (1950 Dn), Vikbyn (»hagbacke», 1950 G. Hedin). B. Ludvika staden (i trädg., Bd). V. Malung Grimsmyrheden (1956 Er.).

Tillägg 1970

Linaria repens. - S. Garpenberg Brattfors »stn» (Barbro Karlsson) o. Bensåsen (Gun Lindmark; båda enl. Dn).

SBT .81 1987

L. repens, strimsporre. Leksand mellan Krökbacken och Mon, åkerväg V om järnvägen och ca 150 m från denna, knappast spridd med järnvägen (saknas-längs denna), 1971. Senare spolierad vid vägbreddning (LK).

Tillbaka