Limosella aquatica    Ävjebrodd


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Färjan (12G 4h , [66728, 15377] ), betesmark, rikligt , 1986 (PDm)
Arnön (12G 4h , [66730, 15398] ), vid lågvatten blottlagda stränder, mkt riklig , 1994 (PDm)
Fullsta v. Bysjön (12G 4h , [66740, 15391] ), blottlagd lerstrand,betesmark, mkt.rikl. , 1989 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Drällsholmen (12G 4i , [66726, 15402] ), vid lågvatten blottlagda stränder, mkt riklig , 1994 (PDm)
Vidön (12G 4i , [6672960, 1540800] ), vid lågvatten blottlagda stränder, mkt riklig , 1994 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Österviken i Leknäs (12G 4i , [66749, 15432] ), översvämningsomr.blottlagt, rikligt , 1988 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen, noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön v.Årängsåns utlopp (12G 5h , [66754, 15380] ), blottlagd lerstrand vid betesmark, 1000-tals , 1989 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66754, 15384] ), betesmark, rikligt , 1986 (PDm)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ), lerstränder, tidvis torrlagda, spridd , 2013 (LBr)
Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66758, 15368] ), översvämningsområde, fåtalig , 1986 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Rosse (12G 5h , [66761, 15383] ), betesmark vid lågvatten, riklig , 1992 (PDm)
Rosse vid bron (12G 5i , [66760, 15431] ), översvämningsmark, ett 10-tal ex , 1988 (PDm)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig , 2013 (LBr)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.), (12G 5i , [6677293, 1542759] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Sisselbo vid Österviken (12G 5i , [66773, 15426] ), betad lerstrand, ett fåtal , 1987 (PDm)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.), (12G 5i , [6678230, 1541303] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation, noterad , 2018 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), 100000 plantor/tuvor , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, 100000 , 2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
HEDEMORA

Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ), mjälastrand i beteshage, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Brunnsjön,N stranden (12G 6b , [66847, 15086] ), betad strand, rikligt , 1988 (ADv)
HUSBY

Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66987, 15092] ), älvstrand, några , 1988 (MDv)
Näsgårdsön (12G 9c , [66953, 15141] ), kobetad strand på sediment, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ), betad,långgrund dystrand, 7 ex , 1989 (SJa)
Österdalarna

LEKSAND

Limsjön ,utloppet (13F 7b , [67353, 14569] ), vattenbryn, litet bestånd , 1994 (MKp)
Limsjön ,utloppet (artp.), (13F 7b , [6735350, 1456950] ), vattenbryn, noterad , 1994 (Martin Kniph)
MORA

Selja badplats (artp.), (14E 3f , [6767673, 1428503] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425992] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
Vattnäs (artp.), (14E 4g , [6770254, 1434230] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Fjällsocknarna

IDRE

Hällsjöns norra del (16C 7h , [6888420, 1335640] ), grunt vatten och sandstrand, riklig , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora