Limosella aquatica ,  ävjebrodd

DALARNES FLORA 1949

Limosella aquatica L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831.

ta. kring nedre Dalälven, eljest t.s. till Siljan. S. By Bysjön (SAM. 21) v. Kyrkbyn (M. Sonden) !, Strandmora!, Bosse (Esn, Lr) ; Folkärna Bäsinge (At), Jädersjön (At & Lr (:) SAM. 25 p. 23, Lox. 38 p. 211 o. Taf. 14*), Jularboån (ib. p. 210), Olsviken, Gränsviken, Bollsjön (Lr), Lejde!, Brillingens utlopp!, Nickarvet (kvarndammen, Lr) ; Avesta Prästån (Lr) ; Hedemora Grådöviken (Lr), Hovran (Ind.), Nibble!, Brunnsjön (Hd, Lr), Trollbo!, Smedsbo (ån)!, Norshyttedammen (Lox. IX.); Husby Näsbyn!, Flinesjön fl.!, Amungens utflöde!; St. Skedvi Ansta (åns utlopp)!, Uppbo (älven)!, Öv.-Sätra (d:o, Sj.), Stocksbro!, Kullbacken v. Hyn!, Lövåsen o. Gustavsbo (v. Ned. Klingen)!; Säter Dalsbysjön!; Gustafs Björkled (v. bäcken)!; St. Tuna (Fnd.); Torsång Storsten (id.), Djupsäng (Lr) o. Ornäs v. Runn!; Vika Hällsjön!, Kyrkbyn!; Sundborn v. ån (Jsn); Svärdsjö Toftan, Svärdsjön, Kyrkby fäb. (KRÖN.), Borgärdet (Hng). B. Söderbärke Lexsjöbo (At), Vad v. Dammsjön (Bj. & Fd), Hemshyttan (At, Lr). Ö. Gagnef Moje!; Ål Älbyn (v. Insjön)!; Leksand v. älven: Ullvi, Tibble (Ecs.), Noret (Wndt); Rättvik m. Utby o. Karlsvik, v. Siljan a. (Gn), Enån (Gn)!; Sollerö v. kyrkan (1843 Cn); Mora Morastrand (Kk, Vd)! - Högsta lok. Sollerön, c. 200 m. - Mest landff. (upptogs ej som vattenväxt hos SAM. 25).

Tillägg 1960

Limosella aquatica. - Ö. Rättvik Ickviken (Lr).

SBT .81 1987

Limosella aquatica, ävjebrodd. Leksand Österdalälven nedanför nya bron, sparsam på slambotten (LK).

Tillbaka