Lilium bulbiferum    Brandlilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ta , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ), ödetomt, enstaka , 1989 (HPe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677300, 1507150] ), kvarstående , ödetomt, 2011 (DABS)
Vikmanshyttan vid Smedgatan (12G 7a , [66862, 15011] ), gammal tomt, 6 ex , 1989 (HPe)
Vikmanshyttan efter Hedemoravägen (12G 7a , [66866, 15012] ), gräsmark nära väg, 3 ex , 1989 (HPe)
HUSBY

Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
SÄTER

Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
SILVBERG

Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Sandvik (artp.), (12F 8g , [66905, 14808] ), i vägkant och äng på flera ställen, förvildad, i vägkant och äng på flera ställen, förvildad , 2004 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ), fritidshus i skogsmark, 2011 (IPt)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ), ängsmark på sand, 2013 (SNy)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713250, 1481010] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713250, 1481010] ), återfynd., 1 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ), artrik ängsbacke, 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ), hästbetad grässvål, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Tomnäs o.Kyna (13F 1h , [6709, 1487] ), vägkanter,dikes o.åkerrenar, fl. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727248, 1486477] ), vägslänt, många ex. , 2013 (IPt)
SUNDBORN

Finngärdet (13G 4a , [6724830, 1502348] ), torrbacke, 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Österbyn (13G 7b , [6737990, 1508870] ), vägkant i skogen, fåtalig , 2008 (JWk)
Spaksjön vid Kvarnberget (artp.), (14G 2c , [6762241, 1514371] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), gammal tomtmark, 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ), ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Mårtes ovan gården (12F 6f , [6681, 1475] ), f.d.hagmark, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681290, 1476670] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ), kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen, 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14587] ), öppen jord, förvildad, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ), fäbodvall, kvarstående, spridd , 2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, kvarstående, rikligt spridd , 2006 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713200, 1450180] ), fäbodvall, > 50 ex , 2004 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713610, 1452950] ), fäbodvall, 12 ex. , 2003 (IPt)
Ellheden (13F 2b , [6711920, 1457780] ), skogsmark långt från bebyggelse, 4 stora ex. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14595] ), slänt, enstaka , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ), järnvägsbank, slänt, > 20 ex , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460400] ), gammal ängsmark, ett fåtal , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462650] ), lövdunge, några ex. , 2002 (IPt)
Björkbodarna fäbod (13F 3a , [6716070, 1454210] ), fäbodvall, ca 10 ex , 2004 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ), skogsbilvägkant, utkast, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718387, 1463121] ), slänt mot väg, några ex. , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
Långsjön-Moje (13F 4c , [6724250, 1461040] ), blandskog, > 20 ex. , 2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ), åkerväg, 6 ex. , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ), gräsmark vid gammalt torp, 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ), igenväxande åkermark, 2011 (JJa)
Lisstjärnsbäcken (13F 7g , [67369, 14824] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ), vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt, 2008 (JJa & IPt)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ), ängsmark, 2000 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743266, 1487087] ), igenväxande fäbodmiljö, 2000 (JJa)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ), vägkant/ängsmark, 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724389, 1448663] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Manngattu (artp.), (13F 6b , [6733211, 1456565] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Niklas Westermark)
Tibbleberget mot Tibble (13F 6b , [67345, 14579] ), klippängsfragment i SV-brant, enst. , 1987 (TLj)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732241, 1462819] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Mellan S Bergsäng och Västgärds i Lindberg (13F 8c , [67433, 14617] ), gammal åkermark, något igenväxt, ca 20 ex , 1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
RÄTTVIK

Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ), bymiljö, enstaka , 2017 (GHa)
Vikarbyn (14F 1b , [67553, 14576] ), dike i byns utkant, t.rikl , 1987 (TLj)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67558, 14576] ), torräng, 4 ex. , 1987 (TLj)
Vikarbyn,Stensbäcken (14F 1b , [67563, 14568] ), igenvuxen o sedan länge övergiven äppelodling m.husgrunder, enstaka , 1984 (TLj)
Vägen mot Skäftringen, vid ån (14F 1d , [6755820, 1467080] ), vägslänt, enstaka , 2015 (GHa)
Nedre Gärdsjö, efter v301 (14F 1d , [67568, 14682] ), torr backslänt, 1 ex , 1986 (TLj)
400 m Ö Ingels,eft.Bingsjövägen (14F 1d , [67591, 14696] ), dike, 1 ex , 1986 (TLj)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.), (14F 2c , [6760806, 1463373] ), dike, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14679] ), brant slänt i tipp för skrotsten, enstaka , 2015 (GHa)
Ovanmyra-Kyrkbyn ,f.d. torp längs gamla vägen (14F 2d , [67649, 14680] ), igenväxande tomt/äng, enstaka , 1985 (TLj)
utanför kyrkogårdsmuren (14F 3d , [67663, 14672] ), blandskog, ett tiotal , 2017 (GHa)
Bäckeränget (14F 3d , [6766460, 1466200] ), dike, fåtal , 2012 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ), hävdad äng, enstaka , 2016 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6767880, 1468570] ), ~refl~ ,vägren/dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ), vägren, (liljorna senatre avrättade av Vägverket), fåtal , 2013 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), f.d. fäbodstäkt, ca. tio , 2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ), ~refl~ ,fäbodtäkt, ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ), ~refl~ ,grässvål, flera tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ), övergiven bosättning, < tio , 2016 (GHa)
ORSA

Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774748, 1435553] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777033, 1437064] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783009, 1443056] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, enstaka , 2013 (GHa)
Emådalen (artp.), (15E 0i , [6801433, 1442162] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ), ängsmark, fåtal , 2014 (GHa)
MORA

Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ), skogsväg med jordhögar och utkast, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), ödetomt, noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), 4 plantor/tuvor , 2019 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
VENJAN

Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Rånäs, 600 m NO om (artp.), (15D 4e , [6823342, 1370706] ), gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Fridhult (artp.), (15D 4e , [6823698, 1371337] ), vägkant och gårdsmiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
HAMRA

Korea (15E 4i , [68209, 14441] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Heros (15E 4j , [68222, 14453] ), vägren nära stuga, tiotal , 2014 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ), ängsmark, gammal vall, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659041, 1424260] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Söder Gällingshöjden (artp.), (12E 1g , [6657268, 1430351] ), vägkant, 1 plantor/tuvor , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöhöjden N (artp.), (12E 3d , [6668739, 1419139] ), ängsblandskog halvöppen skog runt äldre finnbosättning, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), vägkant, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), gårsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag kärleksholmen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Peckaberget (artp.), (12E 4e , [6673971, 1424365] ), gammalt torpställe, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
FLODA

Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699330, 1448000] ), fäbodvall ,ängsmark, spridd på många lokaler över hela fäboden , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ), fäbodvall, spridd , 2009 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704101, 1439161] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
500 m V Mocktjärnen (13E 1i , [6706840, 1443490] ), vägkant skogsbilväg, några ex , 2005 (IPt)
Osängsholen (13E 1j , [6708020, 1446520] ), skogsmark, några ex , 2005 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713970, 1441040] ), fäbodvall, rikligt spridd på hela vallen , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ), ängsmark, några ex , 2007 (IPt)
Burängsberget (artp.), (12E 6c , [6683327, 1411461] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ), gammal vall / ängsmark, rikligt , 2010 (IPt)
JÄRNA

Hästkullen S (artp.), (12E 7b , [6685217, 1409766] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ), fd ängsmark, delvis slagen, 2008 (HLe)
Skamsåsen ,f.d.fäbod (12E 9c , [66989, 14103] ), äng, 2 ex , 1989 (HLe & UGn)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ), gräsmark, 1989 (HLe)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704424, 1417190] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717474, 1402759] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Stuga V Vanån NV Van (13E 4b , [6724456, 1408832] ), ~refl~ ,stuga med fd frisk slåtterng., ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Storrönningen (artp.), (13E 5b , [6728497, 1407491] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Vålberget södra stugan (artp.), (13E 5c , [6725761, 1413508] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ), ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Skålkarls-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6727550, 1416650] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Vålåsfjället (artp.), (12E 6a , [6681509, 1403962] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6683203, 1406210] ), fuktig gräsmakr och väg, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ärtberget (Äppelbo finnmark) (12E 7b , [66852, 14052] ), i gammal åker, 1995 (IJo)
Ärtberget (12E 7b , [66855, 14050] ), utlagd odling, 1998 (IJo)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark, 2015 (BGM)
Gökberg, vid jordkällaren N om husgrunden (12D 6i , [66838, 13931] ), förvildad i ängsmark, ca 20 ex , 1997 (OSt)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), stenig näringsrik mark, 3 ex , 1996 (OSt)
Risåsen (13D 0g , [67013, 13812] ), gammal bosättning, c:a 10 , 2012 (MNo)
Mabergs (13D 1g , [6706290, 1384020] ), oslagen linda, rikligt , 2007 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67418, 13909] ), ängsmark, rikligt , 1996 (BGM)
LIMA

Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6782090, 1338674] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
TRANSTRAND

Husvallsgölen (artp.), (15D 4a , [6823912, 1354662] ), återfynd i vägkant., noterad , 2020 (Anders Wånge Kjellsson)
Husvallgölen, 1,2 km NNV. (artp.), (15D 4a , [6823924, 1354664] ), vägkant, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna i S (artp.), (15D 8b , [6844355, 1358718] ), vägren vid gård, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Sörberget, Särna (artp.), (15D 8c , [6840174, 1360552] ), odlings- och skogsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843820, 1361320] ), 2012 (Bård Řyvind Bredesen)

Dalarnes Flora