Lilium bulbiferum ,  brandlilja

DALARNES FLORA 1949

Lilium bulbiferum L. - JOHANSSON 1900 (N. R. Westman, trol. 1870-t.).

Förv. t.s., halvt naturaliserad (men ej mycket blommande). S. St. Kopparberg Änge (rikt, Jsn), väl=Rog (björkbacke, talr. 1911)!, Skuggarvet (»i några täkter», Wn) ; Sundborn d:o (rågåker, 1916) !, Rostberg (äng, 1 ex. i blom 1916) ! B. Malingsbo St. Bäcken (även i åkr. T. Lagerberg). Grangärde Hästberg (björkängar o. timotejvall, 1913) ! Ö. Ål Rexbo (Wb.), Vålberg (At); Bjursås Ned. Larssveden (timotejvall, 1 ex.), Bodarna (björkbacke), Andersbo (d:o, 1 ex.), allt 1911!; Rättvik Backa (löväng, 1917)!; Orsa Stenberg (i stenrös o. angräns. åkrar mycket men få ex. i blom: JOH.). V. Säfsnäs Palahöjden (par ex. i björkäng, 0 At), Frösaråsen (1919 Bng); Floda [v. fäbodar:] Risåsen (massvis, Zetterkvist), Floberget!, Ekfännberget (enl. uppg.), Kläberget (i stor mängd)!

Tillägg 1960

Lilium bulbiferum. - S. *Säter Rybonäs i dalen (Dn); *Gustafs Solvarbo på jvbank (Tr); St. Kopparberg Dalkarlsbo i björkbacke (Bj. & Bd, trol. _ Änge o. Rog i D.Fl.). B. Malingsbo St. Bäcken (ib. p. 441) talr. i åker (At); *Norrbärke Schissh:n spars. v. bäcken (Bj.); Grangärde Botåsen, Lövfallet, Gänsberget (Gs), Lindbastmora (Bj.). Ö. *Gagnef Grävenberg o. Bastberget (DAHLIN), Sifferbo o. Tjärnaheden (Tr). V. Säfsnäs »Ursen ymnig» (Gs), Lövkullen o. Ursberget ymn. i g:la vallar (G. Jn o. a.), Kuntberget i hagmark (id.); Floda Flen (Gs); *Nås Järnknippen (Ann-Gret Larsson); *Lima Fenningberget (Lbg).

Tillägg 1970

Lilium bulbiferum. - S. *Hedemora Persh:n (skogshage, fåtalig: Dn); *St. Tuna Myggsjö (gräsäng: Bj. & Bd). B. Grangärde Lövberget (f. d. vall: Bj.). Ö. *Leksand Axmor (Mor.). V. fl. i Floda (Bj.) o. Nås (P. Jsn); *Malung Vålberget (rikl. i ängar, men lågvuxen o. mest steril: Bj.).

SBT .81 1987

Lilium bulbiferum, brandlilja. Falun Lugnet-Sjulsarvet 3 lokaler (J & L). Bjursås Ljustjärnängarna, flerstädes i gles lövskog, på gläntor m m, från Rappgården fram emot slänten från gårdarna i Kalkberget! Ej sällan blommande. Går även ut i slåttervallar men kommer ej till blomning där. Leksand S Bergsäng, längs vägen mot Sjugare, massvis i björkbevuxen linda; S Björkberg, längs vägen mot Bastberg, riklig i övergiven linda; Åijer vid stugruin; Åsledens fäb, i sly kring övergiven fäbodstuga, blommande först efter slyröjning (allt LK).

Tillbaka