Leonurus cardiaca    Hjärtstilla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Bakom gamla teatern (12G 6b , ), f.d.trädgård, riklig , 1996 (Jam-Erik Johansson)
HUSBY

1830-t (Kd:HARTM.1838) * längs bäcken mellan klosterruinen och klosterträdgården (12G 8d , [66949, 15194] ), 1 bestånd , 1988 (R. Widerström o a)
Västerby, 1870-t (IND.1879) * (13G 0d , [67031, 15182] ), i beteshage, ca 10 ex , 1988 (TLj & LBr)
Västerby. Övre delen av beteshagen, nära staket. (13G 0d , [67032, 15183] ), torrt, skräpigt parti i beteshage med bl.a. kungsljus och nässelsnärja., 2 ruggar , 1988 (LBr)
STORA TUNA

Idkerberget 500 m S gruvan (12F 9d , [66951, 14679] ), på bioslam på övertäckt varp och f d soptipp, 5 ex , 1990 (IAn)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Varggårdens soptipp (13F 4h , [6721513, 1487547] ), på fyllnadsjord hämtad vid gamla soptippen vid Ingarvet, 1 ex , 2003 (TLj)
Falun ,Lärarhögskolan,N.Järnvägsgatan (DBS), (13F 4i , [67222, 14902] ), björkdunge ,spridd från studieträdgård, ~15 ex , 1986 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Kyrkan, invid södra gaveln på ladan strax NO om kyrkan (13G 7b , [673724, 150642] ), kulturmark, fåtalig, troligen gammal på platsen , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [66783, 14539] ), i åkerkant med nässlor vid gård, 8 ex , 1987 (OPe)
Österdalarna

LEKSAND

Överboda, Budgattu 56 (13F 8b , [6741160, 1458490] ), i en rabatt mot södervägg, har funnits där i minst 20 år , 2015 (Märit Hagberg)
RÄTTVIK

Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)

Dalarnes Flora