Leonurus cardiaca ,  hjärtstilla

DALARNES FLORA 1949

Leonurus cardiaca L. - HARTMAN 1838: Kröningssvärd (1830-t.).

Synantrop (gammal kulturflykting?), s., möjl. i utdöende. S. By o. Garpenberg fl. (KRÖN. 43), numera?; Hedemora [staden?] (IND.), tagen 1882 (id.); Husby Kyrkbyn (HARTM. 43) =Smedby i älvbackarna (1860 An (:) IND.), Kloster (Kd: HARTM. 38), Västerby (IND.) ; St. Skedvi Uppbo (1925 I. Johansson) ; Säter Bispberg (Hm) ; Vika Bröta (t. talr. v. en gård 1918) !; Falun Renhållningsverket (1943 Ls); Svärdsjö kyrka (»hage», 1929 Fng). Ö. Leksand Noret v. älven (Iwz, Ll, Bg).

Tillägg 1960

Leonurus cardiaca. - S. Svärdsjö Toftbyn (gårdsplan, 1934 Bsm).

Tillbaka