Lemna trisulca    Korsandmat


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
HUSBY

Hönsans södra del (12G 9b , [669638, 150756] ), näringsrik grund sjö/strand, spridd , 2011 (LBr)
Svinösjön (DFl-49), (12G 9c , [66966, 15138] ), I vatten, täml riklig , 1991 (HPe)
Svinösjöns sydöstra strand (artp.), (12G 9c , [6696630, 1513858] ), 2011 (Anders Svenson)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [669675, 151472] ), näringsrik, grund sjö, några få , 2013 (LBr)
STORA TUNA

Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
VIKA

Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [671124, 149535] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Österdalarna

ORSA

Lillsjön, Lindänget (14E 5h , [6777332, 1436227] ), rikligt. , 2013 (BOr)

Dalarnes Flora