Lemna trisulca ,  korsandmat

DALARNES FLORA 1949

Lemna trisulca L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1843.

s. på slättbygd. nedom Runn. S. Husby Svinösjön! (SAM. 25), Hönsan ymn.! (ib.); St. Skedvi d:o!, Djupdalens kvarndamm!; Torsång Ö. Holmsjön! (ib.); St. Tuna d:o!, V. Holmsjön! (ib.), Berg (Bn), Moråker (Fnd.), Rågåker (Sj.), Gylle (v. järnv.)!; Borlänge Tjärnasjön i diken (At (:) SAM. 25). - Täml. kulturgynnad.

Tillägg 1960

Lemna trisulca. - S. St. Tuna Buskåker i Tunaån (Tr).

Tillägg 1970

Lemna trisulca. - S. St. Tuna Lusberget i pölar (FREND. 59 p. 59).

Tillbaka