Lathraea squamaria    Vätteros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Dalsberga, på hasselrötter, några få ex 1915 (K.F. Eriksson: LINDMAN 1926) = nära Folkarbo, 1930-t (LOH.1938) = Högsberget, 2 lok ca 1940 (Sdn) * 1950-t (Dn&Hsn) * nära Folkarbo konva-lescenthem (12G 3e , [66650, 15228] ), i lundvegetation, riklig , 1988 (DABS)
Dalsberga (artp.), (12G 3e , [6665279, 1522662] ), hassellund, 2002 ((sks), Kjell Haglund)
Åvsta äng S om Krylbo, på gran ca 1960 (KNÖPPEL 1962) * på sydsidan av Kvarnbäcken (12G 3e , [66660, 15223] ), lundartad gran-aspskog på mjäla, ett mindre bestånd , 1988 (DABS)
500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ), gran- aspskog, ca 50 ex , 1989 (Hans Nibon: PDm)
STORA KOPPARBERG

Faun ,Tingshuset , vid det vitputsade huset nedanför (13F 4i , [6721130, 1491120] ), fet gräsmatta med en lind intill, 2 ex. , 2009 (Charlie Ekenberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Bromsbergets N-sida (12F 0i , [6650570, 1494191] ), hassellund,inom en yta ca 300x200 meter,6 olika bestånd, rikligt , 2004 (ALu)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650571, 1494187] ), no-sluttning i riklig hasselbestånd, >20 , 2004 (ALu)
Bromsberget (artp.), (12F 0i , [6650600, 1494040] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650640, 1494029] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., 15 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650645, 1494018] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., 1 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650647, 1494026] ), no-sluttning i riklig hasselbestånd, >20 , 2004 (ALu)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650661, 1494080] ), no-sluttning i riklig hasselbestånd, >20 , 2004 (ALu)
Bromsberget (12F 0i , [6650690, 1494070] ), brant östsluttning med hasseldominerad skog, minst 75 ex, 7/5 , 2008 (TLj)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650692, 1494043] ), no-sluttning i riklig hasselbestånd, >20 , 2004 (ALu)
Bromsberget (artp.), (12F 0i , [6650702, 1494053] ), 2014 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Bromsbergets N-sida (12F 0i , [6650711, 1493910] ), hassellund,inom en yta ca 300x200 meter,6 olika bestånd, rikligt , 2004 (ALu)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650713, 1493905] ), no-sluttning i riklig hasselbestånd, >20 , 2004 (ALu)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650713, 1493906] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., 5 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6650719, 1494213] ), no-sluttning i riklig hasselbestånd, >20 , 2004 (ALu)

Dalarnes Flora