Lathraea squamaria ,  vätteros

DALARNES FLORA 1949

Lathrtea squamaria L. - LINDMAN 1926 (K. F. Eriksson 1915).

S. Folkärna Dalsberga (några få ex. på hasselrötter: id.) =n. Folkarbo (Lott. 38 b) =Högsberget (2 lok.: Sdn).

Tillägg 1960

Lathreca squamaria. - S. Folkärna återf. på kända lok. (Dn & Hsn), därtill Svensbo (på asp: 1959 Plur Erik Jansson). - Ej verifierade men mkt sannolika fynd: *B. Ludvika Högberget (på asp: 1931 F. Gröndahl) o. Hillänget (Un; båda muntl. uppgivna: Bj.); *V. Floda Ekfännbergets fäb. (fru Maria Bergstrand enl. A. Sörlin). - Enl. beskrivn. avses tydl. vätteros. OBS nedan 1970

Tillägg 1970

Lathraea squamaria. - S. Folkärna 'Åvsta äng' S om Krylbo, på gran (KNÖPPEL 1962). - Av honom har även utretts en förhastad uppgift fr. Floda (fru Bergstrand enl. A. Sörlin: A. & B. 1960). Vid samtal med fru B. framkom, att hon tydl. missförståtts av S., och platsen var enl. K. totalt olämplig för denna växt. Uppg:n strykes alltså.

Tillbaka