Hypericum perforatum    Äkta johannesört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4i , [66737, 15404] ), bergknalle, riklig , 1987 (PDm)
Fullsta (DFl-49), (12G 5h , [66752, 15384] ), torrbacke vid sjö, rikligt , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ), bangård, 1 ex , 1986 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66824, 15354] ), berghällar, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo n.lokstallet (12G 3e , [66669, 15224] ), banområde ,med Carex hirta men på större area, rikl. , 1989 (IPt)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
AVESTA

Lindnäs-Döda fallen V om Rv(70) 68 (12G 3e , [66697, 15218] ), slaggsten/grus, enstaka , 1987 (CWa)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669795, 1521679] ), 2015 (DABS)
HEDEMORA

Hedemora stad,int.jvg-överg.Brunnsjögatan (12G 6b , [66841, 15095] ), gammal tomtmarkint.jvg o.spannmålslager, 1 stort best. , 1987 (TLj)
Vikmanshyttan ,f.d.jvgstn (12G 7a , [66864, 15031] ), banvall, 25 ex , 1988 (HPe)
HUSBY

Långsåsen (13G 0d , [67044, 15160] ), hällmark, riklig , 1988 (SJa)
SÄTER

Simshyttsjön (artp.), (12F 8i , [6691642, 1492892] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Bispberg (artp.), (12F 8j , [6692571, 1499945] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Yttre Heden , kring viadukten efter rv 70 (DFL), (12G 8a , [66907, 15004] ), vägkant, 7 ex , 1987 (SJa)
Jätteklacken (12G 8a , [66920, 15000] ), sydbrant, t.rikl. , 1987 (SJa)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Risshyttan (artp.), (12F 8h , [6690190, 1489510] ), vägkant, 20 stänglar , 2007 (SSv)
STORA TUNA

Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 200 , 2012 (Magnus Stenmark)
VIKA

Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
STORA KOPPARBERG

Falu gruva (13F 3h , [6719810, 1489600] ), på jordhögar vid fd anrikningsverket, mindre bestånd , 1996 (TLj)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), frisk gräsmark gräsmark på grusvall, noterad , 2017 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Sveden (13G 7a , [6735240, 1503450] ), grässlänt mot villatomt, sparsam 1996, därefter bortträngd av lupiner ,0 ex 2001 , 1996 (TLj)
Baståssjön (artp.), (14G 2d , [6762604, 1516151] ), noterad , 2017 (Lena Berg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hedbyn (artp.), (12F 0f , [6651880, 1478244] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Dröverka (12F 5c , [6675, 1460] ), banvall, flerst. , 1987 (JEd)
Norrvik (DF-49), (12F 5c , [6676, 1461] ), banvall, rikligt och spridd , 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Brittsand (artp.), (12F 4c , [6671727, 1460734] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan, 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6714190, 1462640] ), vägkant, kulturmark, spridda ex. , 2018 (IPt)
SILJANSNÄS

Almoån (artp.), (13E 7j , [6737820, 1447646] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
ORSA

Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778691, 1436219] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Västerdalarna

MALUNG

Albacken vid Sälenvägen (13D 6h , [67321, 13856] ), dike, 3 ex , 2005 (MNo)
Vid Albacken, utefter Sälenvägen (13D 6h , [6732190, 1385620] ), vägren, mins 100 , 2006 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Dyvelblästan, vändplats vid vägen i NV (artp.), (16D 0d , [6852329, 1366363] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)

Dalarnes Flora