Hypericum perforatum ,  äkta johannesört

DALARNES FLORA 1949

Hypericum perforatum L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (»S. D. mindre a.»).

s. inom låglandet. S. By Byås (Hgn) !, Fullsta! (SAM. 21) ; Avesta Lindsnäs (Lr); Grytnäs Åsbo!; Hedemora (Ed, Re), Nås, Norrby, Viks bro (Dn); Säter Säters dal!, Bispbergs klack! (AND. & BIRG. p. 314); Gustafs Solvarbo (v. nya landsv., Dn, At); St. Skedvi Västerby (Sj.). B. Norrbärke Glatjärn (sydbacke, CED.); Ludvika mot Marnäs (jvsprängn., Bj.), Norrvik (jvskärn., nu ymnig, Fd o.a.). Ö, Bjursås Vrebro (d:o d:o, At &' KIb.). - Delvis tydl. kulturspridd.

Tillägg 1960

H. perforatum. - S. St. Skedvi Anstaberget o. Gustafs Klövberget (Tr); *Vika Kniva (Birgitta Kastberg enl. Klb.). B. *Söderbärke Västerby (»sydbacke»), Ludvika inom staden (ett par st.) +Valhalla (banvall) o. Ställviken (banskärn., allt Bj.). Ö. *Gagnef Mockfjärd på banvall (Ög enl. Tr [även Pt]: ALMQV. 57).

Tillägg 1970

H. perforatum. - S. Gustafs Staberget (1 ex. 1963 Tr). Ö. *Rättviks bang:d (2 ex. 1964 At); *Mora Vattnäs (dikeskant: GRAN.).

Tillbaka