Hottonia palustris    Vattenblink


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Mellan Västberg o Plintsberg (13F 8b , [6743837, 1458285] ), liten damm, många ex. foto (Jan Edelsjö tipsat om lokalen) , 2016 (IPt)
Plintsberg, mot Västberg (artp.), (13F 8b , [6743849, 1458297] ), i äldre damm (branddamm?) invid väg resp. diken, noterad , 2016 ( Jan Edelsjö, Niklas Lönnell)

Dalarnes Flora