Hottonia palustris , vattenblink

DALARNES FLORA 1949

Hottonia palustris L. - `BISTRÖM 1898.

S. Torsång Hinsnoret (l.e.), återf. 1901 (Svb.) i en vik av sjön Liljan flera år men ej 1906 (WISTR. 06). Tillf. gäst? Måste väl godtagas (så hos SAM. 25), fast inga belägg el. senare fynd föreligga. - Strax utom omr. funnen v. Bjurfors (Jhn: S.B.T. 1925 p. 25).

Tillbaka