Holcus mollis    Lentåtel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Storby fäbodar (12G 6i , [66847, 15408] ), sandmark, rikligt , 1985 (PDm)
GARPENBERG

Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ), ängsväg / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
Fransbo 300 m SSV (12G 6e , [66845, 15227] ), vägdike, sparsamt , 1992 (JEd)
Skogshögskolan V-ut (12G 7e , [66850, 15216] ), vägkant, enstaka , 1992 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66858, 15206] ), vägkant, enstaka , 1992 (JEd)
HUSBY

Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ), gammal vall, vägkant, 2018 (IPt)
SÄTER

Laggarbo (12F 7j , [66862, 14959] ), övergiven ängsmark, ung 10 kvm , 1985 (LBr)
GUSTAFS

N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [66846, 14808] ), gammal ängsdmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
Lövåsen (12F 6h , [66829, 14889] ), ängsmark, m.rikligt , 1989 (SJa)
Lövåsen (12F 6h , [66829, 14890] ), på igenväxande åkrar, 1988 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [66845, 14855] ), glänta i skogen , gammal åker, ~20 m2 , 1989 (SJa)
Rudtjärn (artp.), (12F 8h , [6690409, 1488948] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ), gräsmark och skog, 2014 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Vid gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), vägkanter, 2020 (SNy)
ASPEBODA

Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SUNDBORN

Skuggarvet mot NO (13F 5i , [67276, 14942] ), försumpad beteshage fd. åker, mängder,blott steril , 1991 (JEd & LBr)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ), ängsmark, blandskog, litet bestånd , 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Aldersvad fäbod (artp.), (13G 5b , [6729230, 1508156] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ), ängsmark, några 100-tal m2 , 2012 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
Spaksjön vid Kvarnberget (artp.), (14G 2c , [6762241, 1514371] ), gammal ängsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N.Sången (11F 8f , [6643, 1477] ), gammal linda /bryn, 1989 (TLj & LBr)
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Gräsberget vid bebyggelsen, flera ställen (11F 9e , [6647240, 1472920] ), vägkant , åkerkant, 2012 (GEn & HEn)
Gräsberg (11F 9e , [66474, 14729] ), gammal vall, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
SÖDERBÄRKE

St.Busjön (12F 0h , [6653, 1487] ), torrbackar v.hällar, massvis , 1989 (TLj & LBr)
Resmoren ca 4,5 km Ö Larsbo (12F 3i , [66659, 14947] ), torrbackar, spridd , 1988 (TPe & Leif Lejdelin)
V. inäga OSO Resmoren ca 4,5 km Ö Larsbo (12F 3j , [66651, 14953] ), torrbackar, t.a , 1988 (TPe & Leif Lejdelin)
GRANGÄRDE

Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ), gammal vall helt invaderad av lentåtel, flera hundatals m2 , 2018 (IPt & SNy)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ), skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ), kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Västtjärnlindan (13F 0b , [6704820, 1455190] ), fäbodvall, ca 10 m2 , 2008 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, rikligt , 2006 (IPt)
Floberget fäbod (13F 2a , [67133, 14501] ), fäbodvall, ymnig o flerst. , 2003 (IPt)
Gagnefs Floberg, fäbod (13F 2a , [67136, 14505] ), fäbodvall, t.riklig , 2003 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67140, 14522] ), vägkanter,diken o närliggande mark, ymnigt , 2003 (IPt)
Lindan (13F 2c , [6714, 1461] ), linda, riklig , 1989 (TLj & LBr)
Björkbodarna fäbod (13F 3a , [67158, 14545] ), ängsmark, rikligt ca 120 m2 , 2003 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ), fäbodvall, flera 1000-tals m2 , 2012 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ), tomtmark, upplag, 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [67273, 14762] ), gammal igenvuxen vall, 1989 (JEd)
BJURSÅS

G:la Sågmyravägen,mitt emot infart till soptipp (13F 6f , [67346, 14785] ), vägkant, 2 ex , 1988 (UEr)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ), gammal åker, riklig , 1989 (JEd)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ), vägkanter, fäbodvall, spridd på flera lokaler , 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739644, 1451267] ), vägkant, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Ljusbodarna, övre delen (13E 4i , [67227, 14434] ), slåttervall, några kvm , 1987 (LBr)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [67235, 14449] ), skuggig f. d. vall, c:a 100 kvm , 1987 (LBr)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ), fäbodvall , betesmark, rikligt , 2007 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729560, 1444320] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ), bruksvägkant, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 6i , [6730126, 1444045] ), kulturmark, 2019 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731490, 1448150] ), fäbodvall, spridd på flera lokaler , 2009 (IPt & RNy)
Granberg (artp.), (13E 6j , [6733206, 1449945] ), slåtteräng vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ), ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726175, 1454725] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Hisvåla (13F 6c , [67345, 14637] ), övergiven ängsmark, rikligt , 1985 (LBr)
Lissbjörken (13F 6d , [6734234, 1466843] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [67376, 14594] ), f d slåttermark och dike, tämligen riklig , 1983 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ), ängsmarklent, 2014 (IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ärtleds fäbod (13F 9e , [6748, 1474] ), gammal ängsmark, ~3 m2 , 1988 (TLj & LBr)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Bingsjö,längs stigen mot Hansberget (14F 3i , [67665, 14910] ), avröjd tipp-plats i skogen längs liten ägoväg, 10 m2 (steril) , 1988 (TLj & LBr)
Bingsjö,intill PeckosGustafs potatisåker (14F 3i , [67668, 14909] ), gammal linda o.åkerkant, ymning , 1988 (TLj & LBr)
Finnbacka mitt i byn (14F 4h , [67702, 14872] ), vägren mot f.d. åker på 2 ställn i rutan, 2 bestånd , 1988 (TLj & LBr)
Finnbacka längst i SV efter vägen (14F 4h , [67703, 14870] ), gammal åker, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67723, 14913] ), åkerkant, 1 stort bestånd , 1988 (TLj & LBr)
ORSA

Östra Grunuberg (14E 5j , [67768, 14463] ), betad, f.d.vall, c:a 10 kvm , 1987 (LBr)
Kväksels fäbod (14F 8a , [67924, 14538] ), äng som nu betas, några kvm , 1987 (LBr)
Flickeråsens fäbod (15E 0i , [6802, 1444] ), fäbodmark, igenväxande, flera m2 , 1988 (BOr)
Flickeråsen (artp.), (15E 0i , [68022, 14446] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Untorp (15E 1f , [6808, 1425] ), f.d. ängsmark, 10-tals kvm , 1986 (BOr)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 10-tals m2 , 1996 (BOr & PJn)
Blomtäkts fäbod (15E 1j , [6805, 1446] ), fäbodvall, vegetationsbildande på ca 30 % av arealen , 1989 (BOr)
Blomtäkt fäbod (artp.), (15E 1j , [6805410, 1446426] ), igenväxande f d slåtter-/betesmark, 2014 (Crister Albinsson)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6805873, 1445057] ), vid Blomtäkts fäbod, riklig , 1989 (Bengt Oldhammer)
MORA

Hållans fäbod (14E 5b , [67770, 14082] ), övergiven vall, några kvm , 1987 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, t.riklig , 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Bönsabergs fäbod, övre (14E 7d , [67868, 14193] ), övergiven vall, c:a 100 kvm , 1987 (LBr)
Öv. Bönsaberg, fäbod (14E 7d , [67868, 14196] ), gammal slåttermark ,delvis igenväxt, rikligt ,flera m2 , 1988 (CAp)
Näsbergets fäbod (14E 7e , [67859, 14245] ), gammal vall, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Bjönsaberg (artp.), (14E 7e , [67869, 14202] ), massvis , 1988 (Bengt Oldhammer)
Stor-Vasselnäs (DF-49), (14E 8d , [67920, 14154] ), övergiven vall, som slås, c:a 100 kvm , 1987 (LBr)
Över Blecket fäb. (14E 9e , [6795, 1421] ), f.d.linda, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
VENJAN

Finngruvan (13E 7b , [6738, 1405] ), äldre åker, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Landbobyn (13E 8b , [67400, 14088] ), övergiven ängsmark, några kvm , 1985 (LBr)
Norrgårdssälen (14D 2h , [67640, 13869] ), ohävdad vall, c:a 100 kvm , 1987 (LBr)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Tväråbergs fäbod (14D 6i , [67806, 13920] ), slåttervall, 10-tals kvm , 1987 (LBr)
Okbodarna (14D 8i , [67940, 13939] ), slåttervall, 10-tals kvm , 1987 (LBr)
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ), slåttervall, 10-tals kvm , 1987 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldbergs fäbod (14E 6a , [67845, 14014] ), slåttervall, 10-tals kvm , 1987 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Loka (artp.), (14E 9a , [6795809, 1403647] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [68037, 13998] ), slåttermark, 10-tals kvm , 1987 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6658982, 1424285] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet,Algots (12E 1h , [66589, 14367] ), ödeåker, 1998 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), rikl.steril , 1999 (GEn)
Säfssjön i S (artp.), (12E 3e , [6669640, 1421960] ), vägkant, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant, dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699330, 1448000] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714570, 1433130] ), fäbodvall , gammal hackslog, 2009 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [67146, 14331] ), 2 gamla lindor, ymnig , 1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714, 1440] ), gml åker, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ), fäbod, rikligt , 2011 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ), vägkant, 2015 (IPt)
JÄRNA

Väge till Andersfors (12E 9b , [66994, 14090] ), äng vid vägkant, 2 bestånd , 1989 (HLe & UGn)
ÄPPELBO

Lakoberget (12E 6a , [6680690, 1402470] ), ängsmark, ymnigt , 2007 (IPt)
Vålåsfjället (artp.), (12E 6a , [6681509, 1403962] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
50 m NV Jan-Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), gammal hackslåttmark, 1988 (OSt)
25 m NV Jan Massas huvudbyggnad (12D 8i , [6692480, 1391200] ), åkerren, 2 m2 , 1996 (OSt)
300 m VNV Jan Massas , NV delen av åkern (12D 8i , [66925, 13909] ), tallplanterad åkermark, 200 m2 , 1996 (OSt)
300 m NV Jan-Massas (12D 8i , [66926, 13909] ), gammal åkermark,igenväxande, 1988 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
Utefter väg 45 (13D 8i , [6741030, 1393250] ), vägren, 2020 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67418, 13909] ), överväxt vall, rikligt , 1996 (BGM)
utefter väg 45 (13D 8i , [67421, 13937] ), vägren, rikligt , 2015 (MNo)
Lybergets fäbodar (13D 9h , [67493, 13853] ), igenväxande men ännu betad fäbodvall, rikligt , 1988 (LBr)
LIMA

Bergsätra fäbod, Västra Lima,(vid fäbodvägens slut) (14D 0c , [67536, 13626] ), vägkant mot fäbodvall, rikligt , 1980 (PEr)
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Luttumyrens fäbod (=Spikodlingen) (14D 3e , [67684, 13701] ), övergiven ängsmark-åkermark, ca 100 m2 rent bestånd , 1987 (LBr)
Fjällsocknarna

IDRE

Idrefjäll ovanför receptionshuset vid tennisbanorna (16C 3i , [6867420, 1344020] ), slänter och öppen naturmark, spridd , 2016 (LBr)

Dalarnes Flora