Holcus mollis ,  lentåtel

DALARNES FLORA 1949

Holcus mollis L. - LOHAMMAR 1934: id. 1928.

Ny synantrop, trol. bofast. S. By Byvalla stn rikt. på östra bangårdsslänten (l.c.) ännu 1946 (At); Svärdsjö Svartnäs 1 grupp på åkerren v. vägen mot Björnmossen (1947 Wr).

Tillägg 1960

H. mollis. - I kraftig expansion (jfr sid. 6 o. 68). S. *Garpenberg Herrg:n, Hässlen, Realsbo hage (Sj.); *Säter Nissh:n (1954 0. En); *St. Kopparberg Hälla (1955 id.). *B. Söderbärke mln Årängen o. Kyrkbyn (1 grupp 1959 At); Ludvika Finnbacken [S om Klensh:n], Skeppmora, Gonäs [1:a fynd, 19491, Halvars, Ställviken längs jv:n (allt G. & H. En), Jägarnäs (Bgm.); Grangärde Botåsen (1949 Gs), Skillbergs- o. Pellbybodarna, Morberget i björkhage (G. & H. En), Rönnberget d:o (Bj.). *Ö. Gagnef Säls by, rikl, (1952 Slv);*V. Säfsnäs Ursberget (1956 Bj.). - Alla lok. (utom 2) funna på 1950-t. Torde dock ha spritts på 1920- el. 30-t. (v. Finnbacken på avskild åker »som ej besåtts på 20 år»: 1953 G. En). Nu oftast fläckvis ymn. på g:la åkrar o. vallar el. i skogsbryn o. närligg. mark; gör v. Rönnberget intryck av spontan (Bj.).

Tillägg 1970

H. mollis. - S. Garpenberg Rafsh:n SV om Dammsjön (1969 Fr.); *St. Tuna Hästsveden (1965 Bj.). B. spr.-t. s., nu 27 kända lok. (varav 2 i *Malingsbo, 6 i *Norrbärke). Ö. *Leksand Dammskog (3 st.), Skallskog, Skinnaråsen; *Orsa Fryksås (3 st.); V. *Floda Kläberget (allt Bj.); *Malung Vallerås (mln skolan o. jv:n, även fertil: 1969 Er.). - Ofta i lokal spridning genom stark veg. förökning, på glesbevuxen mark vällande fram som en raggig matta förkvävande allt annat (Bj.).

SBT .81 1987

H. mollis, lentåtel. Leksand Åsleden fäb flerstädes; mellan Tibble och Mångsberget; Västra Risholen; Kullsbjörken; Plintsberg mot Sätra; Sunnanäng; byn Backen Ö om Skeberg; mellan Risa och Böle (allt LK). Alla lokaler utgörs enligt LK av sedan länge övergivna, ibland granplanterade åkrar, där den ofta dominerar och täcker stora ytor. Mora L. Vasselnäs fäb, invandrad ca 1972, rikt bestånd 1982 (AG).

Tillbaka