Hepatica nobilis    Blåsippa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsbackar,lundar, allmän, (36 lokaler) , 1987 (PDm)
Jugarsbo, S om Jugaboforsen (artp.), (12G 4g , [6672437, 1534970] ), lågörtgranskog, 100 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Jugansbo (artp.), (12G 4h , [6672456, 1535032] ), barrnaturskog /, 2000 ((sks), Kjell Haglund)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkant, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ö Notberget (artp.), (12G 4i , [6671938, 1540091] ), lövnaturskog /, 2003 ((sks), Kristin Alexandre)
Arnön -kullen i N delen (artp.), (12G 4i , [6673088, 1540778] ), noterad , 2017 (Fredrik Lundin)
Storbyn (artp.), (12G 5i , [6677238, 1541264] ), aspskog / lövrik barrnaturskog, 2005 ((sks), Kjell Haglund)
Berg (artp.), (12G 5i , [6678518, 1543733] ), bäckmiljö i äldre blandskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Berg (artp.), (12G 5i , [6678584, 1543720] ), bäckmiljö i äldre blandskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Berg (artp.), (12G 5i , [6678670, 1543704] ), bäckmiljö i äldre blandskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 2e , [6664917, 1522839] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Dalsberga (artp.), (12G 3e , [6665279, 1522662] ), hassellund /, 2002 ((sks), Kjell Haglund)
Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665420, 1522610] ), hassellund, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Utsundsbo hassellund (artp.), (12G 3f , [6666779, 1528621] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Utsundsboda (artp.), (12G 3f , [6666785, 1528649] ), hassellund /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Lillälven (artp.), (12G 3f , [6669577, 1526624] ), lövrik barrnaturskog / grova ädellövträd, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Öster Braxenmossen (artp.), (12G 3f , [6669936, 1526054] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Trollas grav (artp.), (12G 3f , [6669957, 1525290] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Isaksbo (artp.), (12G 4f , [6670504, 1525228] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Broänget (artp.), (12G 5f , [6678006, 1528188] ), aspskog /, 2001 ((sks), Mikael Johansson)
GARPENBERG

Pålsbenning (artp.), (12G 6d , [6681844, 1518721] ), örtrika bäckdråg /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.), (12G 6d , [6682244, 1517581] ), lågörtgranskog på stor gammal varphög, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Holmgruvan (artp.), (12G 6d , [6683700, 1519640] ), lågörtgranskog kalkmarkskog, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Realsbo hage (artp.), (12G 6e , [6681887, 1524485] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Realsbo hage (artp.), (12G 6e , [6681913, 1524243] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ), hävdat hasselänge, 1988 (LBr)
Barnkällsmossen (artp.), (12G 6e , [6684789, 1524893] ), fuktig örtrik blandbarrskog på kalkmark, 2009 (Janolof Hermansson)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ), bergbrant, 2016 (DABS)
Benåsgruvan (artp.), (12G 8f , [6690890, 1528060] ), lågörtgranskog gruvområde, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Trehörningen (artp.), (12G 8f , [6692302, 1525620] ), barrskog /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Högtjärnssjön (artp.), (12G 8f , [6692468, 1527165] ), barrskog / kalkbarrskog, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676317, 1500880] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Skallberget (artp.), (12G 5b , [6675372, 1509930] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Moren (artp.), (12G 5c , [6677096, 1513249] ), noterad , 2018 (Oscar Swartz)
Moren (artp.), (12G 5c , [6677096, 1513249] ), noterad , 2020 (Oscar Swartz)
Moren (artp.), (12G 5c , [6677096, 1513249] ), 100 , 2017 (Oscar Swartz)
Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens m.allm. 1989 (CGr)
Nötterödingen (artp.), (12G 6b , [6683631, 1507527] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
HUSBY

Flinsjön (artp.), (12G 8d , [6694103, 1515789] ), granskog, 10 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6697060, 1521378] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.), (12G 9e , [6698316, 1523644] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.), (12G 9e , [6698869, 1523469] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Sindertäkten (artp.), (12G 9f , [6696237, 1527846] ), aspskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Sindertäkten (artp.), (12G 9f , [6696255, 1527485] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Myckelby (artp.), (13G 0b , [6701880, 1506547] ), lövrik barrnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704660, 1513342] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, 2014 (DABS)
Stigsbo (artp.), (13G 0f , [6703897, 1526380] ), aspskog / betad hagmark, 1994 (Skogsstyrelsen)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark, 1989 (JEd & CHe & BPe)
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ), S.exp bergssluttning, 1990 (JEd)
Älgsjöberget NR (artp.), (13G 1c , [6707235, 1510414] ), lågörtgranskog källdråg, noterad , 2019 (Janolof Hermansson)
Österby, Daniels hage, Hedemora kommun (artp.), (13G 1d , [6706747, 1518455] ), noterad , 2019 (Lars Tidemalm)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, 1990 (JEd)
Gettjärnsberget (artp.), (13G 1d , [6708475, 1515326] ), noterad , 2020 (Patric Engfeldt)
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ), ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad, 2007 (NGu)
S Hofors (artp.), (13G 2e , [6710153, 1523485] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
Dalkarlsberget 1 km N Furuåsen (13G 2e , [67115, 15218] ), omkring kalkbrott på hygge,flerst., 1989 (JEd)
STORA SKEDVI

Styggdalen (artp.), (12G 8b , [6694591, 1505018] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Forsbo gruva (artp.), (12G 9a , [6695914, 1502125] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704451, 1502798] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704519, 1502762] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704617, 1502970] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704675, 1503003] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704699, 1502980] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704708, 1502968] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704725, 1503003] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
Ö Nyhyttan (artp.), (13G 1a , [6709277, 1504742] ), 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Uvberget sydbrant (artp.), (13G 3c , [6718691, 1510418] ), nedanför klippvägg, 2009 (Janolof Hermansson)
SÄTER

Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682817, 1496607] ), torpruin, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Björnhålet (artp.), (12F 7j , [6688474, 1497024] ), rasbrant /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Simshyttsjön (artp.), (12F 8i , [6691347, 1493050] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Simshyttsjön (artp.), (12F 8i , [6691429, 1493065] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
"Säter, kalkbrotten ""Kur-Olles""" (artp.), (12F 8i , [6691986, 1493293] ), lågörtgranskog kalkmark, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692143, 1498181] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Ovangårdarne (artp.), (12F 8j , [6692907, 1495371] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Norddalen (artp.), (12F 8j , [6694379, 1496350] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson)
Östanberget (artp.), (12F 8j , [6694827, 1496978] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692454, 1500614] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692462, 1500623] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692467, 1500907] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692475, 1500576] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692504, 1500853] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692529, 1500839] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692534, 1500650] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692542, 1500821] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692560, 1500678] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692586, 1500621] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692590, 1500606] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692640, 1500863] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692655, 1500861] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692655, 1500934] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692659, 1500919] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692686, 1500853] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692688, 1500953] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692696, 1500760] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692718, 1500798] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
GUSTAFS

Gumsberget (artp.), (12F 7g , [6688246, 1482167] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Gumsberget (artp.), (12F 7g , [6688251, 1482233] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Gumsberget (artp.), (12F 7g , [6688252, 1482251] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
S Långhagsforsen (artp.), (12F 9j , [6697131, 1495035] ), lövrik barrnaturskog / strandskog, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Långalens NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683673, 1485715] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687626, 1484313] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687647, 1484268] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687815, 1484436] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Vallvägen (artp.), (12F 7g , [6688113, 1484409] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6688210, 1484462] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Bondhyttan (artp.), (12F 7h , [6687929, 1485893] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Hampnäset (artp.), (12F 8f , [6691289, 1479074] ), lövrik barrnaturskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Hampnäset NV (artp.), (12F 8f , [6691590, 1478781] ), noterad , 2020 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Björnhålet öster om. (artp.), (12F 8f , [6693158, 1479212] ), 2015 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Neri Gården 200m SO (artp.), (12F 8g , [6690371, 1481346] ), sekundär lövnaturskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Källarbosjön (artp.), (12F 8h , [6690463, 1487832] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Rudtjärn (artp.), (12F 8h , [6690493, 1489069] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Rudtjärn (artp.), (12F 8h , [6690540, 1489060] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Rudtjärn (artp.), (12F 8h , [6690667, 1489116] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttehage (artp.), (12F 8h , [6690954, 1488774] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttehage (artp.), (12F 8h , [6691060, 1488726] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
nordost Knutshyttan (artp.), (12F 9g , [6695975, 1484480] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
STORA TUNA

Svarttjärnsskaret (artp.), (12F 8c , [6693019, 1463359] ), rasbrant /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.), (12F 8d , [6692142, 1466781] ), lövrik barrnaturskog /, 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Kalkberget (artp.), (12F 8f , [6692832, 1478002] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Kalkbrott (artp.), (12F 8f , [6692898, 1478258] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Thomas Husing)
Lilla Lomtjärn 100 m NO (artp.), (12F 8f , [6693537, 1478930] ), 1994 ((sks), Thomas Husing)
Ormpussen SV. om (artp.), (12F 8f , [6694027, 1479019] ), i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster., noterad , 2016 (Bo karlstens)
Ormpussen (artp.), (12F 8f , [6694038, 1479069] ), 1994 ((sks), Thomas Husing)
Tvärstupet S. om (artp.), (12F 8f , [6694401, 1479793] ), 2015 (Bo karlstens)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Kopparkalles 500 m SO (artp.), (12F 9d , [6695118, 1467055] ), rasbrant / kalkbarrskog, 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högsveden, ostsluttning (artp.), (12F 9d , [6695161, 1467033] ), sluttning, 2014 (Janolof Hermansson)
Hålsfäbodarna, Idkerberget (12F 9d , [6697, 1468] ), gammal gles blandskog, rikligt , 1988 (IAn)
Idkebergsklack - Högbergsån, omr. 57. (artp.), (12F 9d , [6697218, 1467711] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697223, 1467740] ), högörtgranskog bäckravin/klyfta, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697225, 1467571] ), i bäckravin, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697258, 1467982] ), lågörtbarrskog bäckravin/klyfta, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697264, 1467914] ), högörtgranskog bäckravin/klyfta, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697458, 1468004] ), lågörtbarrskog, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Norsberget (artp.), (12F 9d , [6697724, 1469438] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Nyckelmyran (artp.), (12F 9e , [6696290, 1471040] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stora Nyckelmyran (artp.), (12F 9e , [6696330, 1471080] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Murbodäljorna (artp.), (12F 9e , [6698768, 1474335] ), ravin / gransumpskog, 1994 ((sks), Thomas Husing)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ), skog öster sjön med bäckdråg, rikligt , 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (artp.), (12F 9e , [6699167, 1470860] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson, Greger Öström, Bo karlstens, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Ulubergssjön (artp.), (12F 9e , [6699173, 1470829] ), barrskog /, 1994 ((sks), Thomas Husing)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Tvärstupet öster (artp.), (12F 9f , [6695069, 1479265] ), bergbrant /, 2003 ((sks), Thomas Husing)
Snöberget 300 m söder (artp.), (12F 9f , [6695322, 1478816] ), 1994 ((sks), Thomas Husing)
Dammsjön N. om (artp.), (12F 9f , [6695346, 1478866] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
NV Sjöberget (artp.), (13F 0d , [6704145, 1469132] ), barrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Trontupp (13F 0d , [6704300, 1469700] ), 2003 (TRy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Plogstigen 20 A (artp.), (13F 1f , [6708581, 1477234] ), noterad , 2020 (Björn Söderlund)
Nedom Dalsjöbergets Ö-sida (13F 1h , [67073, 14850] ), bergrot,dock ingen övrig rikpåverkan, fl. , 1988 (TLj)
Norr Hemtjärnen (artp.), (13F 2d , [6714465, 1469469] ), brink / sekundär lövnaturskog, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Holtäpporna 130 (artp.), (13F 2e , [6713194, 1470952] ), 10 , 2020 (Hans Granberg)
Lennheden (13F 2e , [6713327, 1470749] ), längs vägen på åskrönet, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Båtstad (artp.), (13F 2f , [6710310, 1476509] ), 2015 (Solgerd Skoog JohanssonBo Johansson)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Äldre skogsskifte Begebo (artp.), (13F 2g , [6710311, 1482259] ), 4 stjälkar/strån/skott , 2018 (Lars-Erik Nilsson)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), noterad , 2016 (Gunnar Bäck)
NV Ornäs (artp.), (13F 2g , [6710477, 1484718] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Ornäs, V om Hägnaden (artp.), (13F 2g , [6710654, 1484830] ), örtrik granskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ), vägkant, 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ), kalkpåverkad blandskog under avverkning, rikligt , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Skog intill bergtäkten (13F 3e , [6715977, 1472117] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716670, 1474430] ), skogsmark, rikligt , 2012 (IPt)
Sallbromyran 300 m NO (artp.), (13F 3e , [6717301, 1472251] ), skogliga småvatten / barrskog, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Björnbergsklack (artp.), (13F 3f , [6717131, 1476354] ), rasbrant /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
TORSÅNG

V Rösåsen (artp.), (13F 0i , [6703228, 1492673] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [6708, 1496] ), flerst.på hygget nedanför berget o vid kalkbrottet, sparsamt men spridd , 1988 (LBr)
Botolfsbergets S-sida o.nedanför (13F 1j , [67080, 14967] ), sydbergssluttn i enebacke, t.rikl. , 1988 (JEd)
Kniva södra (artp.), (13F 3j , [6715557, 1499552] ), 168 plantor/tuvor , 2020 (Cecilia Rastad)
Kniva-Vika tomten (artp.), (13F 3j , [6715876, 1499667] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Cecilia Rastad)
Lilla Dammen hygge (artp.), (13F 3j , [6716061, 1499850] ), 60 , 2020 (Cecilia Rastad)
Gräsberget (artp.), (13G 1a , [6709546, 1503440] ), översilad tallskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo Dalkarlsleden (artp.), (13G 2a , [6713555, 1501305] ), 284 , 2020 (Cecilia Rastad)
Bösskolven (artp.), (13G 2a , [6714088, 1501098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Marie berg norra, Kniva, Falun (artp.), (13G 3a , [6715678, 1500804] ), 26 plantor/tuvor , 2020 (Cecilia Rastad)
Falu kommun, Svealand, W 779, Lisselbo, Falun (artp.), (13G 3a , [6715692, 1500795] ), 26 plantor/tuvor , 2020 (Cecilia Rastad)
Berget mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), S.exp. klippor, sparsamt , 1989 (JEd)
ASPEBODA

Sörbobäcken,500 m V Sörbo (13F 2g , [67134, 14836] ), bäckkant,sluttning mot hygge, t.rikl , 1987 (TLj)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.), (13F 3f , [6715281, 1479288] ), 2015 (Per Johansson)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Stråtjärn N, vägkant (artp.), (13F 3g , [6717289, 1482598] ), vägkant, 2014 (Per Johansson)
Stigstart mot Kappelgrund, c 600 m V Olsbacka (artp.), (13F 3h , [6715391, 1485525] ), skogsmark ung tallskog i sydsluttning mot vägkanten, 4 , 2017 (Per Johansson)
Kapellbergsstigen, Falu kommun, Svealand, Vällgården, Falun (artp.), (13F 3h , [6716061, 1485097] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Norsbobergets V-brant n.stigen (13F 3h , [67160, 14892] ), örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge, 1988 (JEd)
Norsbobergets NV-sida (13F 3h , [67163, 14893] ), vid örtrik skogsvät, 1988 (JEd)
Norsboberget vid lok (artp.), (13F 3h , [6716400, 1489290] ), blåbärsgranskog, 1 plantor , 2012 (Uno Skog)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723038, 1481468] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ), gräsbevuxen fägata, 2011 (DABS)
Elljusspåret från Stångtjärn (artp.), (13F 4h , [6722481, 1487103] ), 100 stjälkar/strån/skott , 2017 (Charlotte Lindqvist)
Sydslänten Villavägen mot Fängelset (artp.), (13F 4i , [6721619, 1490759] ), vägkant sydslänt mellan gatan och villaträdgårdar, 2 plantor/tuvor , 2018 (Per Johansson)
Stigen upp från vårliden (artp.), (13F 4i , [6721796, 1490669] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Lugnets Naturreservat (artp.), (13F 4i , [6724400, 1491600] ), vid gamla gruvhål diorit?, 50 plantor , 2012 (Mattias Ahlstedt)
V Karlsbik (artp.), (13F 4j , [6720744, 1495369] ), 1 , 2020 (Brita Danielsson)
Karlsvik (artp.), (13F 4j , [6720753, 1495362] ), noterad blad på ett ca 3x3 m stort område , 2020 (Brita Danielsson)
Slinderåsbergets östsluttning (13F 5f , [6728, 1479] ), lövskog med piprör, riklig , 1987 (LBr)
Lustebosjön S om. (artp.), (13F 5f , [6729779, 1479006] ), noterad , 2018 (Bo karlstens)
st.åltjärn nedströms vid väg (artp.), (13F 5g , [6726044, 1484229] ), 2014 (Bo karlstens)
Stensjöbo (artp.), (13F 5g , [6726071, 1480288] ), lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe, noterad , 2017 (Per Johansson)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.), (13F 5g , [6727663, 1481011] ), ängsgranskog, noterad , 2016 (Per Johansson)
Grycksbo,sluttningen NV Studsarvet (13F 5g , [6729, 1484] ), lövskog på f.d. ängsmark, spridd , 1987 (LBr)
Harmsarvet (n.Grycksbo) (13F 6g , [67300, 14842] ), örtrik lövskog, rikl! , 1988 (JEd)
SUNDBORN

Laktjärnens NV-sida (13F 5i , [67283, 14948] ), bäckdråg i örtgranskog, 1988 (JEd)
Hobborn vid bäcken (13F 5j , [6725, 1496] ), bäckdråg, 1989 (JEd)
Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ), blockig mossgranskog, 1989 (JEd)
Laktjärnen söder om (artp.), (13F 5j , [6728176, 1495453] ), stort flyttblock i ungskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnens S-sida 250 m VSV (13F 5j , [67282, 14954] ), på kalkrika flyttblock på hygge, även f.rosea , 1989 (JEd)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728940, 1498554] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Utanmyra (artp.), (13G 4a , [6722205, 1500466] ), 6 , 2018 (Per Lissel)
Logärden vid Niklas vik (artp.), (13G 4b , [6722812, 1508620] ), spridd i källpåverkad granskog , 2020 (Lennart Bratt)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [6722, 1513] ), örtrika aspdungar i granskog, 1989 (JEd)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, 1990 (JEd)
Riset (13G 5a , [67293, 15001] ), örtrik lövdom.fd. beteshage, i bäckkant o kring block, riklig , 1989 (JEd)
Riset (artp.), (13G 5a , [6729325, 1500061] ), 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Riset (artp.), (13G 5a , [6729394, 1500033] ), 1995 ((sks), Gunnar Granér)
SVÄRDSJÖ

N Backa (artp.), (13F 6j , [6733355, 1498119] ), 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Holvret 300m öster om (artp.), (13G 5a , [6729638, 1503831] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lissveds häll V 450m (artp.), (13G 6a , [6730278, 1502799] ), aspskog /, 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda, Borgströms hage (artp.), (13G 6a , [6733168, 1503957] ), 1 , 2019 (jakob wallin)
Boda N-ut (13G 6a , [67340, 15032] ), fd.betesmark, 1992 (JEd)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget (artp.), (13G 6b , [6732694, 1508274] ), barrskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Hällberget (artp.), (13G 6b , [6732770, 1508314] ), barrskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Kroktjärns fäbod (13G 6c , [67304, 15121] ), liten klippavsats med rik flora, t.ex C.digitata, lokalt riklit bestånd , 1987 (LBr)
Trollberget SV (artp.), (13G 6c , [6731558, 1511108] ), 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnens Ö-sida (13G 6c , [67331, 15126] ), örtrik blockig skogssänka (gran/tall), 1988 (JEd)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733138, 1512589] ), lövskogslund /, 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.), (13G 6f , [6732736, 1526313] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Sveden (13G 7a , [67359, 15034] ), skogsmark vid gamla gruvhål, spridd , 2007 (IPt)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Söder om Ön (13G 7b , [6736190, 1506890] ), skogsmark, 2008 (JWk)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), åstrand, 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Lensberget NR (artp.), (14F 0i , [6752239, 1492400] ), blåbärsbarrskog källdrag i brandpräglad naturskog med inslag av asp och vårtbjörk, noterad , 2020 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Spjärshällen i Ö-sluttningen (14G 0a , [67544, 15041] ), liten fuktsvacka, 1988 (BDr)
Matsberg (artp.), (14G 2a , [6764781, 1504556] ), barrskog / brandfält, 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kvarnberget (artp.), (11F 9i , [6648105, 1493530] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ), ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar, ,frekvens allm. 2000 (BFo)
Kvarnberget (artp.), (11F 9i , [6648225, 1493485] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649646, 1493207] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649660, 1493240] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649692, 1493183] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652424, 1485460] ), bergbrant /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652842, 1485388] ), alsumpskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650571, 1494255] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650658, 1493936] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad rikligt , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650807, 1493913] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget (artp.), (12F 0i , [6650920, 1493663] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), granskog med hasselinslag, riklig och spridd , 2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, ängsbacke, hassellund, 2006 (GJn)
Kolerakyrkogård (artp.), (12F 1h , [6657955, 1488805] ), lövnaturskog /, 1993 ((sks), Thomas Husing)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655891, 1491357] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655905, 1491374] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655939, 1491379] ), blandskog, 7 lokaler inom 100 m radie , 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655947, 1491335] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655963, 1491264] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655964, 1491430] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655967, 1491457] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655982, 1491326] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655998, 1491358] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6656048, 1491209] ), triviallövskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6656101, 1491189] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6656386, 1490638] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Dalvik, ostsluttning V om byn (artp.), (12F 1i , [6658666, 1493998] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Sörsnäset (artp.), (12F 1i , [6658684, 1492722] ), granskog av lågört-typ på kalkmark, 2010 (Janolof Hermansson)
Bockberget norra del (artp.), (12F 1i , [6658838, 1491847] ), lövrik blandbarrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Dalvik 500 m Väster (artp.), (12F 1i , [6658904, 1493791] ), bergbrant / kalkbarrskog, 1993 ((sks), Thomas Husing)
Dalvik, ostsluttning V om byn (artp.), (12F 1i , [6658944, 1493767] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Skånsviken (artp.), (12F 1i , [6659243, 1491531] ), lövrik barrnaturskog / kalkbarrskog, 1993 ((sks), Thomas Husing)
Flaxtjärnen väst (artp.), (12F 1i , [6659538, 1491043] ), barrskog /, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ), klippor och blockslänt, spridd-riklig , 2013 (LBr)
Korsheden (artp.), (12F 2h , [6664487, 1487819] ), ravin / kalkbarrskog, 2001 ((sks), Thomas Husing)
Korsheden, ca 400 m NO Blomsteränget (artp.), (12F 2h , [6664533, 1487715] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Hemshytttan (artp.), (12F 2i , [6660244, 1490958] ), aspskog / kalkbarrskog, 1993 ((sks), Thomas Husing)
Släthagen (artp.), (12F 2i , [6660759, 1490824] ), aspskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Slätåsen (artp.), (12F 2i , [6663063, 1492740] ), ängsartad lågört i granskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Klockar-Jans (artp.), (12F 3h , [6667085, 1488031] ), lågört kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Klockar-Jans (artp.), (12F 3h , [6667153, 1488132] ), lågört kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Sörsnäset (artp.), (12F 3i , [6665684, 1492888] ), granskog av lågört-typ på kalkmark, 2010 (Janolof Hermansson)
Gläfseberget (artp.), (12F 3i , [6669763, 1493218] ), lågört blandbarrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
S om topokartans Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ), nedom bergsbrant i blandskog, 2002 (ALu)
NORRBÄRKE

Kalkbrott Snösjön (artp.), (12F 1d , [6659049, 1468542] ), kalkbarrskog /, 1997 ((sks), Tomas Salander)
Snösjöns östra spets (12F 1d , [66595, 14685] ), skogsmark ,vid gammalt kalkbrott, ymnigt , 2005 (IPt)
S Lilla Snöån (artp.), (12F 2d , [6661428, 1468628] ), barrskog / kalkbarrskog, 1998 ((sks), Tomas Salander)
Pjantbo (artp.), (12F 2d , [6664965, 1467925] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Pjantbo (artp.), (12F 2d , [6664997, 1467914] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Sundet (artp.), (12F 2e , [6661453, 1470306] ), frisk tät granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Finnberget (artp.), (12F 2e , [6662382, 1471235] ), lågörtgranskog kalkmarksgranskog vid små kalkbrott, 2015 (Janolof Hermansson)
Finnberget (artp.), (12F 2e , [6662461, 1471324] ), lågörtgranskog kalkmarksgranskog vid små kalkbrott, 2015 (Janolof Hermansson)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, spridd , 1987 (HWk)
Norsberget (artp.), (12F 3d , [6669625, 1469189] ), kalkbarrskog / rasbrant, 2006 ((sks), Thomas Husing)
Norsbotten (artp.), (12F 3d , [6669721, 1469503] ), kalkbarrskog /, 2006 ((sks), Thomas Husing)
Norsberget (artp.), (12F 3d , [6669725, 1469378] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), kalkrik betesmark, tämligen riklig , 1987 (HWk)
Tomtbacken (artp.), (12F 3e , [6668115, 1471192] ), lövnaturskog / kalklövskog, 2006 ((sks), Thomas Husing)
Dagkarlsboberget Hillbo (artp.), (12F 4d , [6671622, 1469568] ), 2015 (Uno Skog)
Dagkarlsboberget Hillbo (artp.), (12F 4d , [6671637, 1469541] ), 2015 (Uno Skog)
Dagkarlsboberget Hillbo (artp.), (12F 4d , [6671670, 1469581] ), 2015 (Uno Skog)
Dagkarlsboberget Hillbo (artp.), (12F 4d , [6671694, 1469590] ), 2015 (Uno Skog)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, rikligt , 1987 (HWk)
Flogberget, O om vägen (artp.), (12F 4e , [6670052, 1472378] ), lågörtgranskog kalkmark, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ), gammalt gruvområde, t.rikligt , 2004 (IPt)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, riklig , 2010 (LBr)
Fiskarbo, ca 225 m NV om gården (artp.), (12F 4e , [6670385, 1470365] ), blandskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6670869, 1471869] ), kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ), kalkbarrskog vid gruvhål, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671088, 1471706] ), 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671092, 1471712] ), 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671108, 1471783] ), 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671124, 1471814] ), 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671216, 1471748] ), 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671463, 1471625] ), kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Dagkarsboberget (artp.), (12F 4e , [6671798, 1471195] ), noterad , 2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Hyttberget (artp.), (12F 4e , [6672557, 1472086] ), kalklövskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.), (12F 4e , [6672566, 1472139] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Torrbo, S Vreten (artp.), (12F 4g , [6670846, 1483132] ), mossig blandskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Stimmerbo 175 m NO mynning Stimmerboån (artp.), (12F 4g , [6671500, 1484830] ), klippvägg av grönsten i lövskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Schisshyttan (artp.), (12F 5e , [6677411, 1470655] ), granen är delvis uthuggen, kalkmarksskog vid gruvor, 2014 (Janolof Hermansson)
Lustikullagruvan (artp.), (12F 5e , [6677789, 1470655] ), lövnaturskog / kalklövskog, 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Skisshyttan 200m söder (artp.), (12F 5e , [6677920, 1470867] ), lövnaturskog / kalklövskog, 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Huggarbo (artp.), (12F 5g , [6675953, 1483166] ), lågörtgranskog kalkmarksskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Lilla Blåkulltjärnen (artp.), (12F 5h , [6675795, 1486661] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Soltjärnsberget (artp.), (12F 5h , [6676077, 1486598] ), lövrik örtrik granskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676277, 1486321] ), rikligt , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676417, 1486385] ), granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Orsbacken (artp.), (12F 5h , [6677206, 1487044] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Rävmossberget (artp.), (12F 5h , [6678546, 1486100] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrik blandskog, riklig , 2009 (JJa)
Jätturn NR, N om Lilla Bråfall (artp.), (12F 6e , [6684272, 1471059] ), lågörtblandskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
Östra Järsjön 300 m Norr (artp.), (12F 6f , [6684253, 1476523] ), bergbrant /, 1994 ((sks), Thomas Husing)
LUDVIKA

Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), bland lövsly intill kalkbrott, 1987 (HWk)
Norsberget (artp.), (12F 3c , [6666841, 1460385] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Norsberget (artp.), (12F 3c , [6666991, 1460447] ), blåbärsbarrskog stort inslag av lövträd på kalkmark, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Norsberget (artp.), (12F 3c , [6667091, 1460338] ), lågörtlövskog mest asp kring kalkbrott, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Skeppmora (artp.), (12F 3c , [6667098, 1463416] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Skepparberg (artp.), (12F 3c , [6667100, 1463527] ), lågörtgranskog kalkmarksgranskog, stora bestånd nedanför herrgården , 2015 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.), (12F 3c , [6667496, 1464865] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.), (12F 3c , [6667597, 1464763] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.), (12F 3c , [6667649, 1464737] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.), (12F 3c , [6667659, 1464709] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Räfsnäs (artp.), (12F 3d , [6666398, 1466703] ), frisk gräsmark glest trädbevuxen naturbetesmark, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Knutsbo Labo (artp.), (12F 3d , [6668063, 1466545] ), granskog av lågörtstyp, 2014 (Janolof Hermansson)
Knutsbo, N om Dragonstigen (artp.), (12F 3d , [6668104, 1467107] ), lågörtgranskog rikligt med ytliga små block, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 275m NO (artp.), (12F 3d , [6668424, 1465804] ), noterad , 2019 (Eva Milton)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668455, 1465539] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (12F 3d , [6668580, 1465570] ), blandskog, spridd , 2005 (HWk)
Slalombacken, Högberget, Ludvika stad (artp.), (12F 3d , [6668830, 1466180] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (Thorild Jonsson)
Slalombacken, Högberget (artp.), (12F 3d , [6668850, 1466210] ), 2015 (Pelle Adenäs)
Högbergets eljusspår (artp.), (12F 3d , [6668960, 1465650] ), 100 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Kvarter Magnet i Ludvika (artp.), (12F 3d , [6669172, 1465324] ), naturpark med gamla tallar, 2014 (Janolof Hermansson)
Snöklinten 80, Ludvika (artp.), (12F 4b , [6670823, 1458840] ), noterad , 2020 (Bengt Lundborg)
Halvars (artp.), (12F 4b , [6672260, 1459480] ), 50 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), blandskog, spridd , 1989 (HWk)
Laggarudden (artp.), (12F 4c , [6672592, 1464109] ), kalkmarksskog, 2014 (Janolof Hermansson)
"Sörvik ""Sörvikslandet""" (artp.), (12F 4c , [6672614, 1463966] ), lågörtgranskog intill kalkbrott, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Laggarudden (artp.), (12F 4c , [6672865, 1463979] ), kalkmarksskog, 2014 (Janolof Hermansson)
"Sörvik ""Sörvikslandet""" (artp.), (12F 4c , [6672875, 1463951] ), lågörtgranskog, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Laggarudden (artp.), (12F 4c , [6672906, 1463966] ), kalkmarksskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), gles blandskog bland gräs och ris, spridd , 1996 (HWk)
Utsiktsberget, O om Ormmyran (artp.), (12F 4c , [6674003, 1464684] ), fuktigt, 2014 (Janolof Hermansson)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Ludvika Stad (artp.), (12F 4d , [6670600, 1466200] ), parkskog, 30 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Ickorbotten (artp.), (12F 4d , [6672975, 1465307] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Ickorbotten - Håksberg (artp.), (12F 4d , [6673440, 1465630] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Ickorbotten - Håksberg (artp.), (12F 4d , [6673946, 1466216] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjöbäcken (artp.), (12F 5c , [6675188, 1463897] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Dammsjön SV - Dammsjöbäcken (artp.), (12F 5c , [6675266, 1463848] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjön SV (artp.), (12F 5c , [6675535, 1463776] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget, SV om Södra Gussjön (artp.), (12F 5c , [6677208, 1464107] ), lågörtbarrskog på gammal varphög i område med gruvhål, varphögar och skog, 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (12F 5c , [66774, 14636] ), gammal granskog i västsluttning, 2004 (HWk)
Trollputten, ca 800 m S tjärnen (artp.), (12F 5c , [6677559, 1462758] ), örtrik kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.), (12F 5c , [6677641, 1462641] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.), (12F 5c , [6677732, 1462569] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.), (12F 5c , [6677749, 1462655] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.), (12F 5c , [6677800, 1462582] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Trollputten - Nygrävningen (artp.), (12F 5c , [6677824, 1462718] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Trollputten 700 m SSV om tjärn (artp.), (12F 5c , [6677917, 1462435] ), vid gran örtrik fuktdråg i kalkblandbarrskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Trollputten - Nygrävningen (artp.), (12F 5c , [6677975, 1462489] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Trollputtens kalkbrott (artp.), (12F 5c , [6678120, 1462450] ), örtrik kalkgranskog efter bäck, 2009 (Janolof Hermansson)
Rösjön, 350 m NO N-änden (artp.), (12F 5c , [6678333, 1464154] ), örtrik blandbarrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.), (12F 5c , [6678439, 1464168] ), lågörttallskog kalkmarksskog på hällar och bland små gruvhål, 2014 (Janolof Hermansson)
Gussjökalven, fd kalkbrott på östra sidan av viken (artp.), (12F 5c , [6678606, 1464447] ), lågörtbarrskog kalkhällar, brott, varphögar och naturmark med gamla träd, 2014 (Janolof Hermansson)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ), sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog, 2004 (HWk)
Norra Gussjön (artp.), (12F 5c , [6679352, 1464327] ), kalkbarrskog vid gruvhål, blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Norra Gussjön (artp.), (12F 5c , [6679479, 1464445] ), kalkbarrskog vid gruvhål, 2013 (Janolof Hermansson)
Södra Gussjön, östra sidan (artp.), (12F 5d , [6677916, 1465194] ), lågörtblandskog gles kalkmarksskog kring kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Öradtjärnsberget, ostluttning mot Öradtjärnen (artp.), (12F 5d , [6679168, 1466479] ), lågörtblandskog kalkmarksskog med stort inslag av asp, 2015 (Janolof Hermansson)
Öradtjärnsberget, ostluttning mot Öradtjärnen (artp.), (12F 5d , [6679294, 1466498] ), lågörtblandskog kalkmarksskog med stort inslag av asp, 2015 (Janolof Hermansson)
Öradtjärnsberget, ostsluttning mot Öradtjärnen (artp.), (12F 5d , [6679365, 1466548] ), lågörtbarrskog asprik barrskog, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Öradtjärnsberget, ostluttning mot Öradtjärnen (artp.), (12F 5d , [6679428, 1466562] ), lågörtblandskog kalkmarksskog med stort inslag av asp, 2015 (Janolof Hermansson)
Flyberget vid Krabbsjöån (artp.), (12F 6c , [6681699, 1461028] ), lågörtgranskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Snävberget, S om Ormputten (artp.), (12F 6d , [6680136, 1466242] ), lågörtblandskog stort inslag av gråal och björk. gammal tomt?, 2014 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Lövfallsberget (artp.), (12E 3h , [6665333, 1439892] ), örtrik granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668394, 1445422] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668410, 1445334] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668531, 1445478] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Källfallet (artp.), (12E 4i , [6674957, 1441706] ), granskog på kalkmark, 2010 (Janolof Hermansson)
Sörberget (artp.), (12E 4j , [6671449, 1446527] ), 2014 (Janolof Hermansson)
Burängsberg gruvområde (artp.), (12E 5j , [6676205, 1446864] ), lågörtgranskog gruvområde med stor variation av trädgrupper och ålder, 2014 (Janolof Hermansson)
Burängsberg gruvområde (artp.), (12E 5j , [6676215, 1446894] ), lågörtblandskog gruvområde med stor variation av trädgrupper och ålder, 2014 (Janolof Hermansson)
Burängsberg gruvområde (artp.), (12E 5j , [6676294, 1446907] ), lågörtblandskog gruvområde med stor variation av trädgrupper och ålder, 2014 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6678063, 1449219] ), kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
V Sexberget (artp.), (12E 5j , [6678200, 1449227] ), kalkbarrskog / rikkärr/kalkkärr, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678267, 1448057] ), gammal skog, 2014 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678305, 1447967] ), lågörtgranskog gammal skog, 2014 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.), (12E 5j , [6679166, 1449498] ), lågörtgranskog mix av friskt och fuktigt, 2014 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.), (12E 5j , [6679238, 1449584] ), mix av friskt och fuktigt mellan kalkbrotten, 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen mellan vägen och mossen (artp.), (12E 6i , [6682475, 1442182] ), fuktig kalkbarrskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682547, 1442791] ), örtrik granskogsdunge, 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682562, 1442746] ), örtrik rikkärr på nytt hygge, 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442332] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683267, 1442651] ), fuktig-våt kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683269, 1442623] ), lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Skräddartjärnen fd. kalkbrott (artp.), (12E 6i , [6684533, 1443706] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681127, 1447733] ), örtrik lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681203, 1447750] ), lågörtgranskog källdråg, 2015 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681277, 1447720] ), örtrik lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Vändleberget 200 m Ö (artp.), (12E 6j , [6681714, 1445569] ), barrnaturskog / bergbrant, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Mårtberget västsluttning (artp.), (12E 7i , [6685841, 1443329] ), lågörtgranskog kalkmarksskog vid kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Blåkulla (artp.), (12E 8i , [6692298, 1443795] ), lågörtsgranskog, 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ), ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Abborres 800 m V (artp.), (12F 3a , [6668257, 1454743] ), bergbrant /, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Saxberget (artp.), (12F 3a , [6668555, 1454418] ), barrskog i branter lövrikt, 2014 (Janolof Hermansson)
Saxberget, NV om Långfallsgruvan (artp.), (12F 3a , [6669831, 1451625] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Saxberget, NV om Långfallsgruvan (artp.), (12F 3a , [6669852, 1451554] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Tolaberget 600 m Ö (artp.), (12F 4b , [6672875, 1459501] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Atlasruta (12F 5a ), örtrika skogar, a ,frekvens allm. , 1985 (LBr)
Kocklaberget 400 m SO (artp.), (12F 5a , [6679021, 1451060] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Norra Uvberget (artp.), (12F 6a , [6680192, 1452820] ), lågörtbarrskog intill gammalt kalkbrott, 2015 (Janolof Hermansson)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ), ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla", ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684025, 1458208] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684261, 1458252] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684882, 1458194] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Storfallsberg (artp.), (12F 6c , [6684826, 1461895] ), granplanterad fd ängs-hagmark på kalkmark, 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Storfallberg (artp.), (12F 6c , [6684901, 1462035] ), ängsblandskog sydsluttn m ytl markvattenströmn, noterad, k-skog. gammal betesskog , 2019 (Anders Janols)
Storfallsberg (artp.), (12F 6c , [6684993, 1461610] ), granplanterad fd ängs-hagmark på kalkmark, 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Frötjärnsberget 300 m Ö (artp.), (12F 7a , [6689010, 1451814] ), lövrik barrnaturskog /, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Gärdsbodarna omr. 37 N (artp.), (12F 7b , [6686159, 1458754] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson, Anders Janols)
Tansbäcken omr 36 (artp.), (12F 7b , [6688924, 1455429] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ), skog med flyttblock av kalk, 2018 (SNy)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689097, 1455506] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689148, 1455563] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken, Skröpängsmyran (artp.), (12F 7b , [6689156, 1455541] ), barrskog ställvis örtrikt, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689268, 1455672] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689993, 1455993] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
V Backrilles tjärn (artp.), (12F 7c , [6686437, 1461917] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Bytthällan (artp.), (12F 7c , [6686490, 1461907] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Rönningen (artp.), (12F 7c , [6687546, 1461305] ), granplanterad hagmark, 2013 (Janolof Hermansson)
Flatenberget (artp.), (12F 7c , [6688385, 1461814] ), örtrik granskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Flatenberget (artp.), (12F 7c , [6688474, 1460866] ), örtrik granskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Flatenberget (artp.), (12F 7c , [6688694, 1460835] ), örtrik granskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689738, 1463746] ), kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689818, 1463771] ), kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Bastberget (artp.), (12F 8a , [6694545, 1452813] ), örtrik granskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690245, 1459183] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Hästbergsklack (artp.), (12F 8b , [6690306, 1459050] ), lövrik barrnaturskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
NV Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690431, 1458736] ), kalkbarrskog /, 2005 ((sks), Kjell Haglund)
NV Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690787, 1458730] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Lindbastmora, rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692056, 1457898] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692365, 1458223] ), ca 60-årig kalkmarksbarrskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora vid guckuskolokalen (12F 8b , [6692720, 1457590] ), örtrik granskog, riklig , 2009 (LBr)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693727, 1458719] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693904, 1458525] ), hygge, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694033, 1458550] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694048, 1458601] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Hästbergs klack, ostsidan (artp.), (12F 8c , [6690378, 1460204] ), lågörtbarrskog blockigt, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ), örtrik öppen blandskog, rikl. , 1989 (IAn)
Laxsjön, herrgårdsparken (artp.), (12F 8c , [6690636, 1461463] ), lövskog med äldellövträd, 2014 (Janolof Hermansson)
Bastberget (artp.), (12F 9a , [6695306, 1452301] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Österdalarna

GAGNEF

1200 m V Bastberget fäb (artp.), (12F 9a , [6695978, 1451899] ), barrskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Gässtjärnberget, 300 m NO fäboden (artp.), (13F 0a , [6701727, 1450591] ), fuktig kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Gässtjärnberget (artp.), (13F 0a , [6701727, 1450591] ), barrskog /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Långåshålet (artp.), (13F 1a , [6705483, 1454539] ), 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, 2013 (IPt)
Kalkberget, omr 54 (artp.), (13F 1a , [6706306, 1451593] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Kalkberget, omr 54 (artp.), (13F 1a , [6706329, 1451639] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Säl (13F 1b , [67087, 14583] ), frodig skogsmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Stiget, kolsveden, Säl (artp.), (13F 1b , [6708925, 1458429] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Knusberget (artp.), (13F 2a , [6711016, 1450058] ), bergbrant /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Östra Knusberget (artp.), (13F 2a , [6711586, 1450266] ), barrskog /, 1998 (Skogsstyrelsen)
Grätjärnen (artp.), (13F 2a , [6712656, 1453904] ), barrskog /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Grätjärnberget, sydvästsluttning (artp.), (13F 2a , [6712804, 1452286] ), avverkat rikkärr, 2009 (Janolof Hermansson)
Grådbodarna (13F 2a , [6714100, 1452680] ), nära gammal fäbodväg, några m2 , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), örtrik slänt, spridd i hela dalen , 2002 (IPt)
Öbäckens ravin (artp.), (13F 2b , [6712568, 1457744] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Björka (13F 2b , [67131, 14596] ), skogskant, t.riklig , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67117, 14600] ), ravin, rikligt i stora delar av dalen , 2002 (IPt)
Trolldalen S (artp.), (13F 2c , [6711781, 1460073] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712021, 1460135] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Bodarna (13F 2c , [67125, 14612] ), blandskog, rikligt , 2002 (IPt)
Forsbackan , Ö om Björka (13F 2c , [6712850, 1461200] ), järnvägsbank , även mellan rälarna, några ex , 2008 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713380, 1464150] ), ravinslänt, mkt.rikligt , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67135, 14621] ), slänt mot älven, sparsamt , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67135, 14637] ), ravin, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714030, 1462560] ), slänt mot älven, numera sparsamt , 2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718860, 1456714] ), grässlänt, spridd , 2020 (IPt)
Djurås (artp.), (13F 3c , [6715614, 1463455] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Norr Djurås 800 m (artp.), (13F 3c , [6716806, 1462681] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Djurmo klack (artp.), (13F 3d , [6715345, 1465997] ), barrskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Sifferbodalen (artp.), (13F 3d , [6715574, 1467672] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 1996 (AÖg)
Sifferbodalen övre delen (artp.), (13F 3d , [6716168, 1467593] ), aspskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Sifferboberget NO Kringelmyr (artp.), (13F 3d , [6716927, 1469026] ), barrnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ), ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Moje , Larssveden (13F 4c , [67218, 14609] ), skogsbacke i sydsluttning, t.riklig , 2004 (IPt)
Larssveden (artp.), (13F 4c , [6721930, 1460907] ), noterad , 2018 (Ragnar Nyberg)
Larssveden (artp.), (13F 4c , [6721930, 1460907] ), noterad , 2017 (Ragnar Nyberg)
Larssveden (artp.), (13F 4c , [6721930, 1460907] ), 20 , 2020 (Ragnar Nyberg)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722280, 1461960] ), rik skogssluttning, rikligt , 2004 (IPt)
600 m V Mörtbodarna (artp.), (13F 4d , [6720700, 1467350] ), 1980 (Skogsstyrelsen (sks))
Gimsbodarna SO 600 m (artp.), (13F 4e , [6721350, 1470933] ), lövrik barrnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
ÅL

Leksands kommun, Svealand, Helgbo, Dalarnas län (artp.), (13F 5d , [6727712, 1469127] ), noterad , 2020 (Åke Tidigs)
Kônsta i Solberga (13F 5d , [6729590, 1466310] ), alslybemängd liten bäckdäld, 1993 (TLj)
Sörskogstjärnen NV (artp.), (13F 5e , [6727463, 1471304] ), kalkbarrskog /, 1999 ((sks), Yngve Perjons)
400 m N Sörskogstjärnen (artp.), (13F 5e , [6727989, 1471530] ), 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Svedjebäcken 400 m NV (artp.), (13F 5e , [6728601, 1473912] ), kalkbarrskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ), fuktig skogsmark, 2010 (IPt&JJa)
O Solbergatjärnen (artp.), (13F 6d , [6730235, 1467263] ), lövrik barrnaturskog /, 2002 ((sks), Hans Sundmark)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ), vägkant mot skog, t.rikligt , 2007 (IPt)
600 m N Graverberget (artp.), (13F 6d , [6731736, 1469855] ), 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Koxåsberget (artp.), (13F 6f , [6731025, 1476796] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Koxåsberget (artp.), (13F 6f , [6731028, 1476786] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Koxåsberget (artp.), (13F 6f , [6731028, 1476815] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
BJURSÅS

Kullgärdet (13F 6f , [6734, 1479] ), bäckkant,blandskog, ~3 lokaler ,frekvens t.allm. , 1988 (UEr)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.), (13F 6f , [6734333, 1479288] ), ängslövskog, spridd i hela området , 2015 (Per Johansson)
Smälingsberget' ,fl! (13F 6g , [6734, 1481] ), örtrik skogsmark,ängskanter,etc., 1988 (JEd & o.a)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ), sumpmark vid bäck, 2010 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), kalkrika vägkanter, 1988 (JEd & o.a)
Stortäkt mot NO (13F 7g , [67361, 14816] ), örtrika lövsnår, 1988 (JEd & o.a)
Bjursås (artp.), (13F 7g , [6736220, 1480130] ), asp och sälglund, 2007 (Johan Nilsson)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), lövrik fuktig ravin, talrika, även röd variant , 2000 (JJa)
Solhöjden (artp.), (13F 7g , [6736360, 1481300] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Mattias Ahlstedt)
Solhöjden (artp.), (13F 7g , [6736420, 1481220] ), slänten, 7 plantor , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Liholn (artp.), (13F 7g , [6739073, 1480102] ), lövnaturskog / örtrika bäckdråg, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ), vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt, 2008 (JJa & IPt)
Lurån (artp.), (13F 7i , [6736601, 1490946] ), (enl. Artportalen Stora Kopparberg), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg, Matilda Elgerud)
Andersbo, Östra (artp.), (13F 8f , [6740005, 1479060] ), 2014 (Kalle Bergström)
Litjärn N 500m (artp.), (13F 8f , [6740895, 1479722] ), lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Koltjärnsberget (13F 8f , [67422, 14794] ), genomnsilad SO-brant med granskogoch gråalruggar, 375 möh, rätt riklig bitvis , 1987 (LBr)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ), slåtteräng, i kanten, 2005 (JJa)
Gammans S 300m (artp.), (13F 8g , [6740869, 1482236] ), aspskog /, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Djäkenstugan mot SO (13F 8g , [6741, 1480] ), örtrik gran/asp-skog, t.rikl. , 1988 (JEd)
Vatta f.d. fäbod. Nu helt skogsbevuxen (13F 9g , [67458, 14831] ), solbelysta gläntor, rikligt , 1987 (LBr)
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67458, 14832] ), gammal fäbod,på kalhuggen skog ,f.d.ängsmark, riklig , 1988 (BDr)
SILJANSNÄS

1301 m S Långsåsberget (artp.), (13E 6g , [6733246, 1434940] ), barrskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Trymackberget, centrala delen (13E 7g , [6739900, 1434500] ), måttligt , 2003 (Yngve Perjons)
800 m N Trymackberget (artp.), (13E 7g , [6739913, 1434460] ), barrnaturskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739943, 1434479] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
200 m N Förberg (artp.), (13E 7i , [6736870, 1443891] ), lövträd /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
nordväst Förberg (artp.), (13E 7i , [6737360, 1443453] ), äldre blandskog, noterad , 2018 (Olof Hedgren)
nordväst Förberg (artp.), (13E 7i , [6737478, 1443371] ), äldre blandskog, noterad , 2018 (Olof Hedgren)
nordväst Förberg (artp.), (13E 7i , [6737521, 1443417] ), äldre blandskog, noterad , 2018 (Olof Hedgren)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ), vägkanter, fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Naturum (13E 8j , [6742078, 1448266] ), slåtteräng, 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739696, 1451489] ), skogsbryn, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ), översilad skogsmark, rikligt , 2009 (IPt & RNy)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719075, 1436935] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719222, 1436919] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719322, 1437048] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Sångberget (13E 3i , [67186, 14449] ), lövbränna, 2000 (TLj)
300 M Ö DAGLÖSEN (artp.), (13E 4j , [6722900, 1446535] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
400 m N Daglösan (artp.), (13E 4j , [6723365, 1446202] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Isängena (artp.), (13E 5i , [6726985, 1443307] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Skeberget (artp.), (13F 5a , [6726390, 1450233] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Ravin nedan Högberget (artp.), (13F 5b , [6726200, 1457556] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
403 V Ålsgrådan (artp.), (13F 5b , [6726259, 1457493] ), ravin /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Ravin nedan Högberget (artp.), (13F 5b , [6726280, 1457440] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), 2015 (Per Gustafsson)
Åsberget 800 m Ö (artp.), (13F 6d , [6731478, 1466712] ), aspskog /, 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Solberga 780 m N (artp.), (13F 6d , [6731606, 1466990] ), kalkbarrskog /, 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Skvissån. utloppet ur Skvin (artp.), (13F 7c , [6736101, 1463794] ), kalkbarrskog / naturlig skogsbäck, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), noterad , 2016 (Ulf Humlesjö)
Bastbergs fäbodar 590 m NV (artp.), (13F 7c , [6738506, 1461433] ), barrskog /, 2006 ((sks), Yngve Perjons)
100 m SO Vålsveden (artp.), (13F 7c , [6738639, 1461246] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
701 m V Galtskallen (artp.), (13F 7c , [6738670, 1461466] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
200 m NO Vålsveden (artp.), (13F 7c , [6738942, 1461309] ), 1996 ((sks), Yngve Perjons)
500 m SV Ingelsris (artp.), (13F 7c , [6739082, 1461515] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
701 m Ö Björkbergsån (artp.), (13F 7c , [6739251, 1461509] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739627, 1464384] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
302 m NV Stor-moberg (artp.), (13F 7d , [6736153, 1467501] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ), fuktig skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
100 m S Stormo (artp.), (13F 7d , [6739220, 1468327] ), 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
Atlasruta (13F 8b ), lundar, minskat mycket sedan i fjol (1985) ,frekvens t.allm. , 1986 (MKp)
301 m N Stängseln (artp.), (13F 8b , [6742388, 1457749] ), kalkbarrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
S - Hedgården (artp.), (13F 8b , [6743017, 1456744] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
S Hedgården (artp.), (13F 8b , [6743211, 1456589] ), barrskog /, 2003 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6743270, 1457174] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
Plintsbereg (artp.), (13F 8b , [6743599, 1456923] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
SV Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6743759, 1456969] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
700 m V Plintsberget (artp.), (13F 8b , [6743772, 1457130] ), sekundär lövnaturskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6744680, 1458070] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6744740, 1458080] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6744760, 1458080] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6744770, 1458090] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Atlasruta (13F 8c ), lundar, minskat mycket sedan i fjol (1985) , 1986 (MKp)
300 m S Romyr (artp.), (13F 8c , [6741973, 1463575] ), aspskog /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Ollasgården (artp.), (13F 8c , [6742685, 1460708] ), noterad , 2018 (Petrus Tengnér)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.), (13F 8c , [6742808, 1460860] ), noterad , 2016 (Petrus Tengnér)
200 m väster korsning Byrängsvägen (artp.), (13F 8c , [6743086, 1460458] ), 20 stjälkar/strån/skott , 2019 (Petrus Tengnér)
Vårrödet 400 m OSO (artp.), (13F 8c , [6744046, 1462107] ), kalklövskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Vårrödet 400 m ONO (artp.), (13F 8c , [6744305, 1462050] ), aspskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Täppan 400 m SO (artp.), (13F 8c , [6744446, 1462021] ), kalkbarrskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Täppan 650 m NO (artp.), (13F 8c , [6744954, 1462422] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Yngve Perjons)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
NO Tällbergs Station 600m (artp.), (13F 9b , [6745052, 1457728] ), lövnaturskog /, 1998 ((sks), Hans Sundmark)
Tällberg i gammal slåtteräng (13F 9b , [67457, 14556] ), igenväx. slåtteräng m.björkar, t.rikl. , 1988 (TLj)
Ängestjärnen 500 m S. (artp.), (13F 9c , [6745054, 1462113] ), kalkbarrskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Ängestjärn 440 m SSO (artp.), (13F 9c , [6745151, 1462129] ), kalkbarrskog /, 2006 ((sks), Yngve Perjons)
V-Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6745479, 1460507] ), örtrika bäckdråg /, 2003 (Skogsstyrelsen)
V-Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6745749, 1460705] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Ö.Gansåsen strax S-ut (13F 9f , [67474, 14777] ), granskog, t.rikl. , 1991 (JEd)
RÄTTVIK

Saluån (artp.), (13F 9c , [6746162, 1461115] ), ravin /, 2005 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Gärdebyn (artp.), (13F 9c , [6749684, 1462709] ), 100 , 2020 (Eric Sjöberg)
Gärdebyn (artp.), (13F 9c , [6749684, 1462709] ), 5 , 2020 (Eric Sjöberg)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753080, 1461740] ), snårigt buskage, enstaka , 2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14654] ), blandskog i fd änge, enstaka , 2017 (GHa)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
O Handsktyten (artp.), (14F 0d , [6754349, 1469425] ), barrskog /, 2004 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gunnarsbodarna (artp.), (14F 0e , [6750670, 1470208] ), sekundär lövnaturskog / lövträd, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
N Råbergstjärn (artp.), (14F 0e , [6752043, 1470428] ), lövrik barrnaturskog /, 2004 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Råbergsängena (artp.), (14F 0e , [6752681, 1470521] ), aspskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Nyberget fäbod, Dådran (artp.), (14F 0g , [6754892, 1484566] ), lågörtgranskog nära fäbod, noterad , 2020 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Trollskuruberget (artp.), (14F 1b , [6756478, 1458708] ), lövrik barrnaturskog / liten sprickdal i fasta berget, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
S Granmor (artp.), (14F 1b , [6756937, 1457964] ), lövrik barrnaturskog /, 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
S Granmor (artp.), (14F 1b , [6757084, 1457878] ), barrskog /, 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
S Granmor (artp.), (14F 1b , [6757119, 1457895] ), barrskog /, 2005 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Nv Kungshol (14F 1c , [67563, 14645] ), gles barrskog, enstaka , 2017 (GHa)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67571, 14622] ), lundartad västslänt, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Hasselbacken, Backa (artp.), (14F 1c , [6757194, 1462259] ), lågörtlövskog med inslag av lönn och hassel, 2015 (Janolof Hermansson)
Amtjärn (artp.), (14F 1c , [6757887, 1460617] ), kalkbarrskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Amtjärn parkering (artp.), (14F 1c , [6758154, 1460854] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), lundveg, f.d. ängsmarker, frekvens:allmän >10 lok , 1986 (TLj)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ), övergiven odling, estaka , 2018 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67590, 14691] ), vid bäck i barrskog, något tiotal , 2017 (GHa)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget (14F 1g , [6755080, 1484613] ), fäbodvall, fåtal , 2010 (IPt)
V Gryssen (artp.), (14F 2c , [6761887, 1464525] ), barrskog / kalkbarrskog, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762690, 1463720] ), ravin, rikligt , 2009 (IPt)
Kalkberget Östbjörka (artp.), (14F 2c , [6762724, 1463862] ), kalkbarrskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NO Gryssen (artp.), (14F 2d , [6762469, 1465332] ), lövnaturskog / lövängsrest, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NO Gryssen (artp.), (14F 2d , [6762753, 1465243] ), kalkbarrskog /, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ), f.d. fäbodtäkt, ymnigt , 2013 (GHa)
Långnäset (artp.), (14F 2f , [6761511, 1476922] ), sekundär lövnaturskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
S Vålberget (14F 2h , [67641, 14892] ), grovvuxen granskog, enstaka , 2009 (GHa)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ), örtrik granskog, riklig , 1991 (JEd & LBr)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ), skogsmark, 2007 (DABS)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67725, 14912] ), lundveg. i SV-sluttning, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Lassesåker vid Amungen,ca 1,5 km NO Dalstuga (14F 4j , [67723, 14959] ), surdråg, 1995 (RLu)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, spridd , 2006 (RLu)
BODA

Skedtjärnen (14F 2d , [6760930, 1468950] ), gransluttning mot åsgrop, flera tiotal , 2013 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ), granskog, rätt rikligt , 2011 (GHa)
S Solberga (artp.), (14F 2d , [6762211, 1468575] ), 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
S Västanå (artp.), (14F 2d , [6762503, 1467478] ), kalkbarrskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Västanå/Merbergsvägen (14F 2d , [67628, 14670] ), igenväxande ängen, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Backarna (artp.), (14F 2d , [6763065, 1469631] ), rikkärr/kalkkärr /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), kanten av äng, ett tiotal , 2010 (GHa)
Dammängena (artp.), (14F 2e , [6762062, 1470621] ), skogliga småvatten /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762118, 1470340] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Dammängena (artp.), (14F 2e , [6762621, 1470794] ), bäckdal / kalkbarrskog, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ), kalktallskog, rätt rikiligt , 2011 (GHa)
Ö Jutjärnen (artp.), (14F 2e , [6763423, 1471013] ), kalkbarrskog / skogliga småvatten, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NV Jutjärn (artp.), (14F 2e , [6763777, 1470118] ), kalkbarrskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Atlasruta (14F 3d ), lövlundar,ängsgranskog, frekvens:allmän >10 lok. , 1986 (TLj)
V Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765357, 1466902] ), barrskog /, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens allm. 2006 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67684, 14661] ), snårig skog utmed bäck, rikligt , 2013 (GHa)
N Gammelsvad (artp.), (14F 3e , [6766665, 1471457] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ), igenvuxen ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), lundartad skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Lokarna (14F 3e , [67677, 14707] ), fuktig tät granskog, rikligt , 2012 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ), ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67725, 14645] ), gamla ängen, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6772935, 1464862] ), lövrik barrnaturskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6773085, 1464837] ), kalkbarrskog / kalklövskog, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Osmundsberg (14F 4d , [67701, 14672] ), skogsbryn på lalkberg, tiotals, många helt vita exemplar , 2011 (GHa)
"Slogvödsgatu" (14F 4d , [67720, 14651] ), ~refl~ ,gammal väg, i lokalen korsar vägen en liten bäck., ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ), lunddäld, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773213, 1465045] ), kalkpåverkad granskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771542, 1470508] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771729, 1470453] ), örtrik lövrik granskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771872, 1470534] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ), snårskog i ravin, enstaka , 2008 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ), snårskog, flertal , 2017 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67771, 14673] ), kanten rikkärr, väl spridd , 2010 (GHa)
Sjugelmyren (artp.), (14F 5d , [6777304, 1467866] ), rikkärr/kalkkärr /, 1997 ((sks), Staffan Larsson)
Sjugelmyren (artp.), (14F 5d , [6777329, 1467717] ), barrskog /, 1997 ((sks), Staffan Larsson)
V Sjugelmyren (artp.), (14F 5d , [6777428, 1467476] ), kalkbarrskog /, 2003 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Moränget (14F 6c , [67801, 14624] ), fuktig blandskog, flertal , 2010 (GHa)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780142, 1462457] ), 2015 (Uno Skog)
Änderarvet (14F 6c , [67811, 14624] ), gamla kalkbrott delvis övervuxna med barrskog, rikligt , 2015 (GHa)
Ärteråsberget 1 (artp.), (14F 8c , [6793522, 1463499] ), barrskog /, 1998 ((sks), Staffan Larsson)
ORSA

Lisselhed 1.5 km S-ut (14E 4h , [67722, 14351] ), 1989 (JEd & LBr)
Kråkgårdarna E45 (artp.), (14E 4h , [6772917, 1435606] ), 2 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6773564, 1435868] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Söder Torrvål (artp.), (14E 4h , [6773705, 1437303] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Söder Torrvål (artp.), (14E 4h , [6773755, 1437241] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Söder Torrvål (artp.), (14E 4h , [6773755, 1437241] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed betad mark (artp.), (14E 4h , [6773988, 1435958] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6774037, 1435927] ), ängsrest intill vägen med 2 lador/härbren., 2001 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.), (14E 4h , [6774818, 1436706] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), sprider sig från inplanterade exemplar i naturlig vegetation, 2014 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindängets gård (artp.), (14E 5h , [6776012, 1436667] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Högbacka (artp.), (14E 5h , [6776663, 1437157] ), lövskogslund / lövängsrest, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6776822, 1438477] ), 1200 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6776822, 1438477] ), 300 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6776822, 1438477] ), 300 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.), (14E 5h , [67776, 14372] ), rikligt , 1994 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779590, 1438696] ), örtrika bäckdråg / lövängsrest, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Bjursberget (14E 6g , [6784668, 1434028] ), flera ex. , 2013 (BOr)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780950, 1440540] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6781135, 1440806] ), sekundär lövnaturskog /, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbläck,Orsa. (artp.), (14E 6i , [6781570, 1440984] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6782027, 1440802] ), barrnaturskog / fuktäng, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kallholn-Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6782348, 1440883] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ), örtrik ängsgranskog, 1990 (JEd & LBr)
Hornberga (14E 7h , [6787, 1435] ), örtrik granskog,rikkärrkant,etc., 1987 (JEd)
Knölbäcken nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ), bäcksnår i örtrik ängsgranskog, 1988 (JEd)
Knölbäckens ravin NO Hamberga (14E 7h , [6789, 1437] ), bäckravin, 1987 (EGu)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), massvis, 2007 (Bengt Oldhammer)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67891, 14369] ), örtrik kalkpåv. bäckravin, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallmora (artp.), (14E 7i , [6785030, 1444891] ), lövängsrest /, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785048, 1443387] ), rikstråk, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [6785468, 1443699] ), kalkbarrskog / barrskog, 1996 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [6785505, 1443826] ), kalkbarrskog / barrskog, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Oreäälven (artp.), (14E 7i , [67856, 14422] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn ,fl! (14E 7j , [6786, 1447] ), örtrik granskog,1/2-öppen betesmark,bäckdråg, 1987 (JEd)
Skattungbyn ,fl! (14E 7j , [6786, 1448] ), örtrik granskog,1/2-öppen betesmark,bäckdråg, 1987 (JEd)
Ångvasslan (artp.), (14E 7j , [6787904, 1448821] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer, Barbro Hellström)
Ämån S om Ljothed (14E 7j , [6788, 1446] ), örtrik granskog,kalkbacke, 1985 (JEd)
Långtjärnen (artp.), (14E 7j , [6788115, 1448373] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer, Barbro Hellström)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, sparsam , 2011 (LBr)
En route (artp.), (14E 7j , [6788249, 1447848] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Långtjärnsberget (artp.), (14E 7j , [6788292, 1447830] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Storstupet (ned.bron) (14E 8j , [6790, 1445] ), åbrinkar m.granskog o Carex digitata, 1987 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ), örtgranskog, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn, kalkbrott vid Påvalsänget (artp.), (14F 6a , [6784706, 1450812] ), gruva igenväxt kalkbrott, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Kalkbrott Skattungbyn (artp.), (14F 6a , [6784783, 1450802] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Fux-Andersknallarna, vid Glittärnarna (artp.), (13E 7e , [6738, 1421] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Levsnäsvägen Sollerön (artp.), (14E 0g , [6754935, 1434826] ), 20 , 2017 (Vasti Blomgren, Ingvar Blomgren)
Rysshagen ,V om Gruddbo (14E 0g , [6754940, 1434740] ), gammal hackslog, rikligt , 2007 (AAd)
Kulåra Sollerön (artp.), (14E 0h , [6753485, 1435767] ), noterad , 2020 (Thomas Westin)
agnmyren sollerön (artp.), (14E 1h , [6757902, 1435512] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark, 120 m SV Jugens utlopp (14E 0e , [6752170, 1421640] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 630 m VNV herrgården (14E 0e , [6752870, 1421750] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 170 m NO Asundenvägens korsning med Lissbäcken,90 m N-80 m S (14E 0e , [67530, 14240] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,750-500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [67545, 14227] ), mullrik skogsmark ,bäck, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,650 OSO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754690, 1421860] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,930 m NNO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754890, 1422890] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,250 m NNV Leksbergsvägens infart 2 lokaler 50 m mellen (14E 0e , [67549, 14210] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Leksbergsvägslutet (artp.), (14E 1e , [6755681, 1424307] ), bäckdal /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), frisk skogsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762234, 1426683] ), blandskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
N. Garberg ca 200 m mot NV längs stigen (14E 3c , [67681, 14135] ), mossrik blåbärsgranskog, 1988 (BCe)
Eldpallkojan VNV (artp.), (14E 3c , [6768174, 1413617] ), noterad , 1988 (Björn Cederberg)
Eldpallkojan VNV (artp.), (14E 3c , [6768174, 1413617] ), noterad , 1988 (Björn Cederberg)
S Hemulberg (artp.), (14E 3d , [6766522, 1417966] ), bergbrant /, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Östra foten av Söderberget (14E 4d , [67730, 14164] ), ~refl~ ,rik sydsluttning, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ), granskog och klipphyllor i sydbrant, sparsamt , 2004 (LBr)
S Söderberget (artp.), (14E 4d , [6773205, 1416019] ), bergbrant /, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Söderbergets naturskog (artp.), (14E 4d , [6773974, 1416855] ), vid lindarna och längs klippan norrut, rikligt , 1985 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774095, 1416651] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774169, 1416531] ), barrnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771783, 1435262] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771816, 1435261] ), betad hagmark /, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [6776721, 1421658] ), 20 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg, SV (artp.), (14E 5e , [6776839, 1421049] ), noterad plantor/tuvor , 2004 (Ralf Lundmark)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [67771, 14221] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Fyriberg (DFl-50), (14E 6f , [6784, 1427] ), f.d.betad fäbodskog, 1985 (JEd)
VÅMHUS

Näsbergets fäbod (DF), (14E 7e , [67859, 14245] ), slåttermark o.f.d.dito, fl.enst. , 1989 (TLj & LBr)
Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
Blecket (artp.), (14E 9e , [6795254, 1421063] ), sekundär lövnaturskog /, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
VENJAN

Bästenberg (artp.), (13E 9d , [6747210, 1417439] ), aspskog / lövängsrest, 1997 ((sks), Thomas Östlund)
ÄLVDALEN

Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.), (14D 5j , [6779687, 1399517] ), fuktig granskogssluttning, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Väsagnupen (artp.), (14E 6b , [6784822, 1407222] ), bergbrant /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787068, 1414581] ), rikligt-mycket rikligt , 2005 (Bengt Oldhammer)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ), rikligt , 2005 (BOr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ), örtrik ungskog och sumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), fäbodvall, 2004 (RBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ), gammal äng, 2004 (RBr)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ), 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tybyn (artp.), (12E 4c , [6672621, 1412550] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd rågång, mossig granskog, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
5m N om rågång (artp.), (12E 4c , [6672621, 1412550] ), 20 stjälkar/strån/skott , 2019 (Anders Erixon)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674467, 1432822] ), grandominerad lövrik skog f d hagmark, 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674509, 1432878] ), grandominerad lövrik skog f d hagmark, 2011 (Janolof Hermansson)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ), fuktig ravin med bäckflöde, granskog, spridd i sluttningen , 1987 (LBr)
Fagerberget (DF), (12E 9j , [66963, 14465] ), slåttad fäbodvall,stagghed, enst. , 1989 (TLj & LBr)
N Skärklacken (artp.), (13E 0i , [6701497, 1442310] ), barrskog / rasbrant, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Björbo (13E 0i , [67042, 14410] ), 1988 (IPt)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ), kalkbrott med omgivande granskog, spridd , 2009 (LBr)
Vålbergets fäbod (13E 0j , [67044, 14481] ), lövbevuxen f.d. slåtteräng, spridd , 1987 (LBr)
Vålberg fäbod NR (artp.), (13E 0j , [6704609, 1448227] ), lågörtgranskog lövrik granskog, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Vålberget (artp.), (13E 0j , [6704715, 1448223] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Vålberget (artp.), (13E 0j , [6704730, 1448196] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ), bruksväg genom blandskog, rikligt spridd , 2010 (IPt)
Vålberget (artp.), (13E 0j , [6704767, 1448215] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Vålberget (artp.), (13E 0j , [6704928, 1447992] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Ö Hagmarken 1000 m (artp.), (13E 1j , [6705151, 1448067] ), aspskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Kläberget, nedre fäboden (artp.), (13E 2g , [6714455, 1433220] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Kläberget (13E 2g , [6714470, 1433230] ), fäbodvall , skogsmark, 2009 (IPt)
Kläbergets Fäbod (artp.), (13E 2g , [6714489, 1433110] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Mosselbodarna Västra delen (artp.), (13E 2h , [6714656, 1439720] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Mosselbodarna i SO (13E 2i , [6714, 1440] ), lövsnår o f.d.ängsmark, t.rikl.fl. , 1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Flobergstjärn 150 m N (artp.), (13E 2j , [6713061, 1449867] ), aspskog /, 2002 ((sks), Yngve Perjons)
600 m SV Björnberget (artp.), (13E 3i , [6716261, 1440619] ), barrskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
NÅS

Tjärnbergets N-sida (12E 9e , [66979, 14200] ), örtrikt fuktdråg i granskog,invid ett jätteflyttblock, 1990 (JEd & LBr)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704794, 1422734] ), naturblandbarrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Björndalsberget (artp.), (12E 8c , [6694575, 1410802] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Knappt 1 km Ö Mjölbergsåsen Ö_ut i Ö-brant vid skogsbilväg (13E 0b , [67009, 14089] ), hygge i Ö-exp.bergsluttn., ~10 ex , 1988 (HLe & UGn)
Sönnberget strax V toppen (13E 0c , [67003, 14140] ), hygge, 2-3 ex. , 1988 (HLe & UGn)
Sönnberget V sidan (13E 0c , [6700505, 1413928] ), ~refl~ ,hygge på bergssluttning, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704424, 1417190] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärmberget (artp.), (13E 4a , [6720973, 1404622] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Holkberget (artp.), (13E 4c , [6722511, 1414773] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Bäck S Gäddån (artp.), (13E 5b , [6727004, 1408051] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Blomsterbacken (artp.), (13E 5b , [6728519, 1409455] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Högberget (artp.), (13E 5b , [6728737, 1409098] ), betad skog /, 2001 (Skogsstyrelsen)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ), ~refl~ ,blandbarrskog, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
Skålkarls-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6727550, 1416650] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726512, 1421731] ), barrskog i branter ställvis örtrik, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726528, 1421729] ), barrskog i branter ställvis örtrik, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726533, 1421760] ), barrskog i branter ställvis örtrik, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726699, 1421661] ), barrskog i branter örtrik barrskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Märrgrådan ,ca 4,5 km söder om Sillerö by (13D 2i , [67111, 13921] ), ostsluttning av en rullstensåsmtallskog med inslag av löv, 1995 (LEf)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ), ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Middagsberget (13D 4g , [6723380, 1384850] ), skogsmark, ca 20 ex , 2000 (AOl)
Buberget (13D 4h , [67237, 13861] ), ~refl~ ,skogsmark, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ), ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ), hyggeskant med bäck, några tiotal , 2006 (BGM)
Tyngebergets nordostsida (13D 6i , [67335, 13945] ), frodig granskog med stora aspar, mycket , 2005 (BGM)
östra öje (artp.), (13D 7i , [6735191, 1391353] ), 15 , 2017 (Bertil Helmersson)
Vallen (artp.), (13D 8g , [6740468, 1383967] ), örtrika bäckdråg /, 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740143, 1391487] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740143, 1391487] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740181, 1391500] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740230, 1391790] ), gammal granskog, 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740264, 1391440] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), hygge, 1998 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ), frodig skog, vanlig , 2008 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
Gnupen (artp.), (14D 0g , [6751356, 1384810] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Gnupen (artp.), (14D 0h , [6751168, 1385057] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
LIMA

Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

I byn Vörderås (artp.), (14D 5d , [6777800, 1365900] ), bäckravin med örtrik granskog, 2007 (Torbjörn Tyler)
Digernäs (artp.), (14D 7c , [6786895, 1362216] ), 5 plantor/tuvor , 2015 (Andreas Öster)

Dalarnes Flora