Hepatica nobilis ,  blåsippa

DALARNES FLORA 1949

Anemone hepatica L. - WAHLENBERG 1824. - Fig. 5.

a.(-ta.) i Folkarebygden, Barkens omgivn. o. delar av siluromr., annars spr.-t.s., företrädesvis i bergstr. Känd fr. alla snr utom Hamra, Särna, Idre (o. Lima?). S. i de flesta tr. (utom själva slätterna), ännu i SvärdsjöEnviken fl. upp till Nils-Larsberg, Baståsen o. Råbacken (R. Fernblad o.a., jfr WIG.) resp. Lamborn (N-ut) o. Forsberget (Dsn). B. mer a. än kartan visar, särsk. i Norrbärke (här a.: CED. o.a.). Ö. upp t.o.m. Boda o. Sollerö ej s.; Ore c. 10 lok. upp till Ärteråsen!1, Tidberget 3 (Fln) o. Åsberget (Ingmar Karlsson) ; Orsa fr. Vångsgärdej2 genom flertalet byar (ss'. Stackmora: ROMELL) åtm. till Björken (At); Fryksåsvägen3 (Klb.); Skattungbyn 1 st. (Wbm) ; Mora Strand (Ld, vild?) ; i väster c. 10 lok. upp till Gopshus skog (Vd); Våmhus Näsberg, L. Vasselnäs (Fdn), Husklitten!, Hykjeberget (Ht); Vänjan Brintbodarne!, Randmyrberget, Landbobyns besp.-skog, Johannisholm (Vd); Älvdalen Blybergs (även 'Ljotmorsriset')!, Skordberget!, Väsaberget!2, Gåsvarv (Vd)!, Björnberget!', Hykjeberget! (SAM. 06). V. Säfsnäs »a.» (Fk), Palahöjden (At), Stackberget (Bng), Tykullen (FoRSSL. 11:8 p. 133), Kvarnberget (At); Floda Fagerberget (Bng), Källbäcken (Jn), Floberget!, Mosselbodarna3, Ekfännberget (At), Kläberget!, Nås Silkumhöjden o. Moråsen3 (Lgn), Håvberget (At); Haga (Jns.), Skansbacken, Vin-, Drafs- o. Gräsbergen (Kisti Josephs); Järna Björndalsberget (Ht); Morberget3 (Wdt), [Styggberget] n. Snårberg (ALMQu. 29) m.fl. berg i norr (At o.a.); Äppelbo Fjället (skogv. Pettersson), Risåsen (At), Brudskogen o. Hunflen3 (Lgn); Malung Middagsberget (Bmn); Myckelbergsklack (0. Bannbers), Tyngeberget (Bmn), Öjesberget (FORSSL. 1I:4 p. 17), Vålberget (E. Hedvall o.a.), Lybergsgnupen!; Transtrand n. Stenheden i Sälen (HED. 20), Digernäs, Gerfastheden (Ö-ut), Horrmundbruket (Sfn). Även uppg. för Lima (FORSSL. II: 2 p. 35), Bullberget3 (Wilma Tjeder). - 1 SAM. 10. 2 AND. & BIRG. p. 332 (här f.ö. många sydliga lok. o. karta). 3 enl. uppg.

f. alba (Mill.) Giirke: By Storbyn i 'Noret' (Hgn) ; Avesta (IND.) ; Grytnäs Askö3 (Sdn) ; Hedemora Norn (id.), Vikmanshyttan, Norrhyttan (Dn) ; Säter Säters dal (Hd: WISTR.); Vika Ryggen (Bert Ström); Norrbärke Flogberget (Hsm); Ludvika Knipgruvan (Bj.), Storgårdsnäset (Fd), Norr- vik (Gs) ; Grangärde Norrbo (Ebba Sandberg) ; Leksand (Ingegärd Snis) ; Orsa Mickelvål, Äberga (Bk).

f. rosea Neum.: By (Hgn), Grönsinka (Slv.); Folkärna Dalsberga o. Avesta Stubbsveden (Sdn) ; Hedemora Brunnsjöberget (Re: WISTR.) ; Norna (Sdn), Norrhyttan (Dn); Norrbärke Plogberget (Hsm); Gagnef Bäsna (Bn), Trollkyrkan (Hd); Orsa ej s. (Bk).

f. ± muitiloba: Säter Säters dal 2 lok. (Hl., Dn); Silvberg Flacksan (Bn); Norrbärke Källvass (CED.) ; Mora Siljansfors (Lundbl. & Malmstr.) ; Orsa Kyrkbyn (Bk). - Även »f. uniloba» uppges: Hedemora Brunnsjöberget (Re).

Tillägg 1960

Anemone hepatica. - B. traktvis a. ännu i finnmarkerna; f. alba och f. rosea ej heller s. (Gs o. a.). Ö. Våmhus Bönsaberget (Fe). V. Säfsnäs Kuntberg (Gs), Skräddarberg, Lövkullen o. Ursberget (G. Jn); Floda Flen (Gs); Nås Galberget (Ann-Gret Larsson), Lindesnäs (Gs). - f. alba även i Enviken Marnäs (Irma Heino), Gagnef Björka (Pt), Rättvik Sjurberg (ing. S. Jonasson).

Tillägg 1970

Anemone hepatica. V. i Floda, Nås, Äppelbo flera nyfynd; Malung Krabbforsen (Ht & Er.), n. Åtjärn, Markusberget, Torrberget (Osc.).

SBT .81 1987

Hepatica nobilis, blåsippa. Falun stadsparken!, ett mycket litet bestånd i skogen N om fågeldammen, möjligen vildväxande. Ett stort, rikblommande bestånd (troligen odlat) fanns åren kring 1960 på området mellan fågeldammen och plaskdammen men gick ute sedan det blivit övertäckt vid parkarbete. Bjursås Smälingberget och Ljustjärnängarna allm! Går ända upp till toppen av berget. Malung Lybergsgnupen (LK).

Tillbaka