Helianthus annuus    Solros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685170, 1511140] ), 2011 (Anders Svenson)
HUSBY

Långshyttan, kyrkogården (artp.), (13G 0c , [6704634, 1513438] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
SÄTER

Kullsveden (väst om) (artp.), (12F 8j , [6690780, 1498660] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
STORA TUNA

Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Tjärna ängar (artp.), (13F 1f , [6708386, 1477749] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Gunnar Bäck)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Centralbron (artp.), (13F 3j , [6719142, 1495480] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ), upplagsplats vid gammalt stall, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Backa 100m Ö (artp.), (13F 4j , [6722450, 1498700] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505700] ), ruderat, vid hög med trädgårdsavfall, enstaka , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2c , [6713020, 1460570] ), jordtipp, 2 ex. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713140, 1462290] ), nedlagt grustag,tipp,jordhög, 3 ex. , 2003 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713220, 1463370] ), skogsmark, hygge, ca 10 ex. , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713230, 1460390] ), åker, 1 ex. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713300, 1462160] ), nedlagt grustag med tippmassor, 5 ex , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714130, 1463210] ), åkervägkant , trädgårdsavfall ?, 1 ex. , 2006 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ), jordhög, 2015 (IPt)
ÅL

Helgbo (13F 5d , [6726973, 1467103] ), vägslänt, rikligt, planterad ? , 2020 (IPt)
BJURSÅS

Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
LEKSAND

Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ), utkast, 2011 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Rättviks samhälle, Ågatan, Dalagården (14F 0c , [6752120, 1463040] ), rivningstomt, ett kraftigt exemplar , 2017 (GHa)
Stora industriområdet (vid BeCa) (14F 0c , [6753520, 1464340] ), sandigt dike, 2 ex , 2010 (GHa)
Ingels (14F 1d , [6758840, 1469130] ), jordhög, enstaka , 2011 (GHa)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763770, 1468020] ), jordhög, enstaka , 2011 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67648, 14684] ), åker, enstaka , 2012 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ), ~refl~ ,jordhög, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 4c , [67710, 14642] ), slamtipp, fåtal , 2008 (GHa)
Vid kiosken i Kärvsåsen,"Kyrklösåkern" (14F 4d , [67707, 14670] ), ~refl~ ,åker i västsluttning., ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), kalktipp, enstaka , 2006 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [67714, 14678] ), jordhög, enstaka , 2011 (GHa)
Gulleråsen, vägen mot reningsverket (14F 4d , [6773520, 1466470] ), trädgårdsutkast, flertal, varav några kraftiga exemplar , 2011 (GHa)
ORE

Arvet (14F 6c , [6781550, 1463740] ), lövhög, ymnigt , 2010 (GHa)
Sunnanhed vid Flotvägen (14F 6d , [67808, 14687] ), åkerkant, fåtal , 2010 (GHa)
MORA

Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.), (14E 3g , [6765165, 1431900] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hindriksheden (14E 3h , [6767180, 1435170] ), jordhög, 2010 (SJo)
ÄLVDALEN

Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västerdalarna

JÄRNA

Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,komposthög, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), kyrkogårdsmuren, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
MALUNG

Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Malung, NV jvstn (13D 6h , [6731690, 1385270] ), ruderatmark, 2 , 2011 (MNo)
LIMA

Lima, Prästnoret (artp.), (14D 2d , [6760054, 1367362] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)

Dalarnes Flora