Helianthus annuus ,  solros

DALARNES FLORA 1949

Helianthus annuus L. - ANDERSSON & HESSELMAN 1907.

Tillf. inkommen. Ö. Hamra Tandsjö i kornåker 1 sterilt ex. 1903 (l.e.). - Även tillf. förv.: S. Grytnäs Skogsbo sopstation ett par ex. (Sdn).

Tillägg 1960

Helianthus annuus. - Tillf. förv. *Ludvika Ivikens tipp 1953 o. 58 (Bj.).

Tillägg 1970

Helianthus annuus. - Tillf. *Gustafs Pellesgårdar (landsv. 1 ex. 1967 Tr).

SBT .81 1987

Helianthus annuus, solros. Falun Ingarvet, avfallsanläggningen 1982!

Tillbaka