Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våtmark, allmän , 1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ), åkerväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678573, 1536165] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig , 2013 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, åker, 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Lokstallarna, Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667068, 1523157] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), strandkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
Långshyttan, Häggliden (artp.), (13G 0c , [6704473, 1512954] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ), åkerkant, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695948, 1505757] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Hyen (artp.), (13G 0a , [6701111, 1502782] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån 100 m väst om (artp.), (12F 7j , [6686747, 1497803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ), vägkanter och dike, 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699852, 1473368] ), i rågåker, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ), skogsmark, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ), Grönsaksodling, 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ), luckig åker, 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ), ruderat, 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ), grusytor bredvid, 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, 2020 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), strandkant, 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709781, 1479854] ), strand och vattenområde, 2018 (SNy)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, noterad plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707410, 1482283] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721196, 1471963] ), nyanlagd väg, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ), ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), grusgång, 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), ~refl~ ,fuktig obetad hage, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ), ogräs i spannmålsåker, 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ), inäga med spannmålsodling, 2019 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ), strand, 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Hemmingsbo, övre hagen, bäckdråget/diket i östra delen (artp.), (13F 4g , [6722504, 1484298] ), dike dike i hagmark, naken jord/lera i botten och på kanter, noterad , 2017 (Per Johansson)
Porsmyran (13F 4g , [6723313, 1482941] ), vägdike, 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ), åker, 2011 (DABS)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), 2015 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ), åstrand, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ), grustag som använts för krosskörning, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), dammvall, 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733688, 1503636] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506900] ), trädgårdsland, 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Linghed NV om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742857, 1504572] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böle (artp.), (13G 8b , [6740306, 1506236] ), betesmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Björkboda (artp.), (13F 9i , [6745910, 1493080] ), vägren, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gammal åker, 2006 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ), vägkant, åkermark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägkant, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), trädgårdsland, enstaka , 1996 (HWk)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ), vägkant, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ), gamla järnvägsbanken, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14574] ), stig, allmän , 2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
vägen till Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712395, 1460089] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712807, 1460281] ), blomning , 2013 (Bengt Westman)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ), ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ), åker, 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.), (13F 3b , [6719197, 1458915] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [6715850, 1461040] ), ~refl~ ,åkervägkanter, 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), vägkant, 2016 (IPt)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ), ~refl~ ,bergtag, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726568, 1458630] ), vägkant, 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ), schaktad ängsmark, 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ), vägkant / ängsmark, 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ), gräsbevuxen grusplan, 2010 (JJa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ), utfyllnad, 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), sänkt vattenlinje, 2020 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ), vägkant, grustag, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs (artp.), (13E 7h , [6739801, 1438074] ), gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), ängsmark/strand, 2017 (IPt & SNy)
Hyttkvanrsån (artp.), (13F 7e , [6736262, 1470716] ), längs skogsbilväg, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67423, 14617] ), åkermark i träda, få ex. , 1988 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkerkant, 2015 (IPt)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ), vägren, rikligt , 2019 (GHa)
Massarbäck (artp.), (14F 0c , [6752740, 1463918] ), (nyligen) terrasserad sluttning (bakom biltvätten), 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), vägkant, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
BODA

Ovanmyra, vägen mot Lenåsen (14F 2d , [67646, 14691] ), fuktig åkerkant, ymnigt , 2011 (GHa)
1 km m N Åsmyren (14F 3c , [6765340, 1464290] ), ~refl~ ,fuktig vändplan, rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ), trädesåker, enstaka , 2011 (GHa)
Gulleråsen, intill Bönhuset (14F 4d , [6771460, 1466410] ), fuktig "mista" i kornåker, rikligt , 2011 (GHa)
ORE

Jälltjärberget (14F 4c , [67745, 14645] ), naken jord vid avlägg, tiotals , 2008 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14645] ), åker, rikligt , 2017 (GHa)
Dalbyn/Herråker (14F 5d , [67798, 14651] ), fuktig åker, flertal , 2014 (GHa)
Furudal vid Oreborg (14F 6c , [6783, 1464] ), i gräsmatta, enstaka , 1986 (JEd)
Furudal, vid bageriet (14F 6c , [6783860, 1463990] ), springa mellan kantsten och asfalt, enstaka , 2015 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), åker, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Järpmyren (14F 6g , [6782470, 1480900] ), blöt vägkant, rikligt , 2014 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ), båtlänning, flertal , 2012 (GHa)
ORSA

Lisselhed S-ut (14E 4g , [6772, 1434] ), åkerogräs, 1989 (JEd & LBr)
Kyrkbyn o Orsasjön. fl! (14E 5h , [6778, 1435] ), srtandkanter på mjäla o lera, i åkrar,rabatter etc. mkt.kulturgynnad, 1987 (JEd)
Kyrkbyn o Orsasjön. fl! (14E 5h , [6779, 1435] ), srtandkanter på mjäla o lera, i åkrar,rabatter etc. mkt.kulturgynnad, 1987 (JEd)
Bäcka mot NV n.lv. (DF-60 :DBS), (14E 6g , [67804, 14323] ), blöt igenv.nyschaktad åkermark, rikl. , 1988 (JEd)
Orsa soptipp NV Heden (14E 6h , [6782, 1438] ), schaktmark, 1988 (JEd)
1 km NV Kallholen (14E 6h , [67844, 14396] ), grusad sandväg ,inkommen i gruset tills. m.småsporre, 1987 (JEd)
Kallmora (14E 6j , [6784, 1445] ), blöt igenväx.åker, 1987 (JEd)
Björken mot älven (14E 7i , [6785, 1442] ), i gles kornåker på mjäla intill älven, rikl! , 1987 (JEd)
Kallmora mot NO (14E 7i , [67856, 14447] ), träg.land, 1988 (JEd)
SOLLERÖ

Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), ängsväg/ blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ), åkermark, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), vägkanter ,stränder, allmän , 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), gårdmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sjukhusparkeringen (14E 3g , [67673, 14341] ), längs rännstenar, fåtal , 2010 (GHa)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ), vägkant, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.), (14D 6g , [6782514, 1382071] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Åsen, vid utsiktsplatsen (14D 9i , [67974, 13945] ), vägren/dike, ymnigt , 2009 (GHa)
Åsens by (14D 9i , [6797430, 1394520] ), gräsmark vid parkeringsplats, 2010 (DABS)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsmark, 2015 (JJa)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815116, 1375396] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Riksvägen vid Ladbladsstjärn (artp.), (15D 4e , [6823270, 1371781] ), vägkant med jordhög, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804310, 1404770] ), tomtmark, bl.a. med jordhög, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Sveaborg, naturbetesmark (artp.), (12E 1f , [6659600, 1427534] ), sumpdrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ), ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg, ,frekvens ej bedömd 2005 (GEn)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Tystupets kraftverk (artp.), (12E 3c , [6666816, 1412728] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669870, 1420490] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
markusfallet (artp.), (12E 4c , [6672627, 1413629] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan slåttermark, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.), (12E 4d , [6673270, 1417820] ), vägkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ), vägkant blandskog, 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696911, 1438457] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ), ängsmark,vägkant, 2015 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ), skogsbilväg, 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ), stor odling av kål, 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ), gammal ängsmark, 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ), grusplanskant mot skog, 2015 (IPt)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ), vägkant, 2009 (DABS)
Mölingholens fd fäböd (13E 0c , [6701010, 1414838] ), ~refl~ ,på bar jord, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704168, 1417232] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 1988 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6711613, 1417340] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 2e , [6710043, 1424593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Grånäs (artp.), (13E 2e , [6714140, 1420258] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), kyrkogårdsmuren, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ), ~refl~ ,vägkant, 1989 (HLe)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Rälgen NV (artp.), (13E 4d , [6720250, 1416258] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ), vägkant, 2015 (HLe)
Rämyrbackarna, Van (artp.), (13E 5b , [6726000, 1409280] ), 11 , 2012 (Simon Bäck)
Vålberget 1 km V (artp.), (13E 5c , [6725710, 1412573] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Vårtberg S (artp.), (13E 5d , [6728810, 1419122] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Brudskogen (artp.), (12D 9j , [6698814, 1398997] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [6706580, 1405450] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
MALUNG

Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), ~refl~ ,gamla inägor och skog, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, 2015 (MNo)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens nygamla äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
LIMA

Risätra, vid älven (14D 0d , [67529, 13696] ), fuktig sand-gräsmark, flera ex , 1985 (PEr)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ), skogsbilväg, mycket i vägkanten , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770247, 1367731] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802844, 1348955] ), grusväg, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813341, 1354620] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Morbäckssätern, parkeringen (artp.), (15C 4j , [6822613, 1345607] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Morbäcksätern (artp.), (15C 4j , [6822614, 1345610] ), vändplan, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särnstugan (artp.), (15D 5d , [6826551, 1369776] ), gårdsmiljöer och gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), rabatt, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, grustäkten NV delen (artp.), (15D 9b , [6845794, 1356454] ), noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)

Dalarnes Flora