Gnaphalium uliginosum ,  sumpnoppa

DALARNES FLORA 1949

Gnaphalium uliginosum L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734, jfr anm. nedan).

a.-ta. i låglandet (till södra Siljan), eljest spr., dock ej uppe i norr. S., B., Ö. i alla snr (utom Hamra), ännu kring Orsasjön ej s.; även känd fr. Boda Lenåsen (K. Westm.), Ore (Cn) åtnl. Sunnanhedl, Vänjan m. Kyrkbyn o. Tiberget (Vd); Älvdalen Mjågen, Kyrkbyn (Vd), Ö.-Myckeläng!, Rot! V. i alla snr, spridd upp t.o.m. Malungs kyrkbygd (även Vallsjösälen: Bmn); Lima »v. vägen» (LIN. Iter p. 333 ss. »Filago minima»); Transtrand Hornäs v. Stortjärn (Hdn), Kyrkbyn!, Källan! - Starkt kulturgynnad (ofta ymnig ss. ogräs) men delvis sporadisk el. tillf.; inhemsk i strandveget.?

An m. -»Filago media» (LIN.) kan vara F. montana el. Gn. ulig. (ÄHRL. p. 124) ; tyll. avses emellertid den ovan fr. Lima anförda, som av växtgeogr. skäl knappast kan vara annat än Gn. ulig. (förbisett ovan p. 99).

Tillägg 1960

G. uliginosum. - - - s. uppe i norr (tillf.?). Känd fr. alla snr utom Idre. ---Ö. *Hamra Tandsjö i vägdike (Sjöb.). *F. Särna stn (1959 At).

Tillägg 1970

G. uliginosum. - F. Särnabyn även på sjöstranden (par ex. 1961 At)

Tillbaka