Glyceria fluitans    Mannagräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), diken,bäckar, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Gillermossen (artp.), (12G 5h , [6678771, 1539203] ), sumpskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg mot skog, 2019 (IPt)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), åstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), bäckstrand, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ), bäckravin, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), lagårdsmark,blöt, 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Kloster, Engelska parken (artp.), (12G 9d , [6695049, 1519524] ), vattendrag, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), strand, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696114, 1505854] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Skogsbergs, 300m V om (artp.), (12G 9b , [6697659, 1507078] ), i sjö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698986, 1506270] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ), dike, 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Björkbäcken (artp.), (12F 6i , [6683829, 1492503] ), skogsbäck, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Rudtjärn (artp.), (12F 7i , [6687995, 1492922] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäckkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
GUSTAFS

Smällbäcken (artp.), (12F 7g , [6688522, 1483212] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), vattensamling, 2015 (DABS)
Dragsveden (12F 9i , [6698885, 1492318] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701508, 1493428] ), ängsmark/gammal bruksväg, 2014 (DABS)
SILVBERG

Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Långalen (artp.), (12F 6g , [6681280, 1483704] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), i sjön, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), sjö, 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ), blött åkerdike, 2020 (SNy)
Rudtjärn (artp.), (12F 8h , [6690376, 1489106] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ), sjöstrand och vattenområde, 2020 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), Idtjärn, 2015 (SNy)
Tunkarlsberget (12F 8e , [6692750, 1474650] ), våtmark, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693691, 1477567] ), fuktig granskog i pöl, 2020 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ), bäckravin i barrskog, 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698284, 1478630] ), vägdike, 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), i Norån, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ), delvis torrlagda fiskdammar, 2020 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ), vägkanter längs byvägen, 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ), badplatsen, 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), bäckdråg, 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ), stranden vid sjön, 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714385, 1475964] ), ängsmark och myr, 2018 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715163, 1470549] ), vid ån, 2020 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ), vägkant och bäckdråg, 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721562, 1472141] ), vägdike, 2020 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Söder Stora Holmsjön (13F 0h , [6702785, 1486316] ), fuktig skogsmark, 2020 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ), bäckdråg, 2018 (SNy)
VIKA

Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ), ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
ASPEBODA

Falun-Borlänge gk (artp.), (13F 2g , [6714605, 1484024] ), 2015 (Lennart Iselius)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ), vägkant, 2012 (DABS)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720675, 1477623] ), myrmarker kring några småsjöar, 2018 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ), sjöstrand, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Puttbo, lilla dammen (artp.), (13F 4g , [6721811, 1484918] ), damm/viltvatten, noterad , 2019 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720261, 1487574] ), dammkant, 2011 (DABS)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.), (13F 4h , [6721717, 1485013] ), sand-grusbotten i bäck, noterad , 2019 (Per Johansson)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ), strand, 2019 (SNy)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), åkerdike, 2008 (HLe)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Blixbotjärn, bron över utloppet (artp.), (13G 4a , [6723275, 1501694] ), vatten i å, 2014 (Per Johansson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ), sjöstrand, 2017 (IPt)
Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Hinsen, NV delen (artp.), (13G 5c , [6727915, 1513011] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ), skogsbilvägslänt, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), i blött dike, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Dike, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506870] ), strand, 2008 (JWk)
Strömmen, vid dammen (artp.), (13G 8a , [6740275, 1502453] ), strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), sjöstrand, 2012 (IPt)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ), ~refl~ ,äng, fuktäng, 2008 (NGu)
Hynsan Ö om Hyn (artp.), (14G 0c , [6752576, 1513621] ), i ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Hynsan öster om (artp.), (14G 0c , [6753660, 1514975] ), i ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ), blöt ängsmark kring källflöde, 2002 (NGu)
Svartens nordöstra strand (artp.), (14G 1c , [6756063, 1513194] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), strandkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), strand, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ), ~refl~ ,kärrartad strandzon, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ), skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ), vägkant mot åkermark, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482050] ), ängsmark, 2008 (DABS)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676606, 1486370] ), kärr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, stig, 2009 (Bo Karlsson)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ), fuktig skogsstig, flertal ex , 1986 (HWk)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ), ~refl~ ,sandigt bäckutlopp, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683402, 1466474] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 2005 (GEn)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ), ängsmark/ gångstig, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Nyhammar (12F 7a , [6686387, 1453978] ), strand, 2019 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706418, 1451794] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707330, 1463960] ), vandringsled, liten skogsbäck, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [67120, 14548] ), ~refl~ ,sjöstrand och närliggande skogsväg, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ), ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ), sjö, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ), våt ängsmark, 2014 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.), (13F 3b , [6719780, 1457070] ), älvsluttningar, noterad , 2019 (Joachim Falck)
Bomsarvet (13F 3c , [6716043, 1460480] ), åkerkant ,våt, 2011 (IPt)
Grånssjön Södra delen (13F 3c , [6717500, 1461380] ), ~refl~ ,strand, 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Strandkant O Gråda kraftverk (artp.), (13F 4b , [6720912, 1457160] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
På östra sidan av Österdalälven, V om Gagnefs gråda (13F 4b , [67210, 14580] ), älvstrand, fuktig ogödslad hage, 1 lokal , 1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ), fäbodvall, bäck, 2012 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ), blandskog med bäck, 2014 (IPt)
Övre - Nedre Helgnäs (13F 5c , [6727739, 1464528] ), vägdike, 2015 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.), (13F 5d , [6729483, 1467077] ), bäckdråg, fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), ängsmark vid dammar, 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), strand, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ), ~refl~ ,våt skuggig dammkant, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), strandkant, 2008 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ), strandkant, 2011 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736590, 1482180] ), bäckkant, 2011 (JJa)
Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Luråns utflöde ur Utgrycken (13F 7i , [67375, 14903] ), vattenbryn, enstaka , 2015 (GHa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), sänkt vattenlinje, 2020 (JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ), å, 2015 (HLe)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), bäck, liten damm, 2018 (IPt)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ), levande fäbod fuktig bäckdälja, 2018 (SNy)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ), strand av å, 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731289, 1458499] ), strand / slänt / vägkant, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ), ängsmark/lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande å, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), strandkant, 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 8b ), våtmark, sjöar, tämligen sällsynt , 1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ), våtmark, sjöar, tämligen sällsynt , 1986 (MKp)
Fjällgrycken (13F 8g , [6743490, 1483660] ), sandstrand, 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), starnd, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
I skogen nära åkerfälten (nära golfbanan) (14F 0c , [67533, 14627] ), torrlagt dige, rikl. , 1990 (ABj)
Genvägen x Enån (artp.), (14F 0c , [6753414, 1463427] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Österängsån (14F 1d , [6755340, 1466630] ), längs ån, enstaka , 2011 (GHa)
Årängsån,vid utloppet i Gärdsjön (14F 1d , [67588, 14686] ), åstrand, 1986 (TLj)
Årängsån (14F 1e , [67575, 14700] ), åstrand, 1986 (TLj)
Dådran, Övre dammen (14F 1h , [6758710, 1485450] ), strand, enstaka , 2013 (GHa)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [6768130, 1492370] ), åstrand, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ), åsgropstjärn, enstaka , 2012 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ), bäck, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnsbäcken (artp.), (14F 2e , [6762893, 1470782] ), bäckdråg, 8 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.), (14F 2e , [6763640, 1470774] ), göl, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Hålldammen (14F 3d , [6766120, 1466580] ), ~refl~ ,strand vid badplats, fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ), kanten av damm, enstaka , 2018 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ), kantan av damm, enstaka , 2018 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ), ~refl~ ,liten damm, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ), kanten av en å, enstaka , 2013 (GHa)
Andån/Oresjön (14F 5d , [67795, 14664] ), åmynning, flertal , 2009 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ), kanten av damm, flertal , 2018 (GHa)
Oreparken/Arvån (14F 6c , [67825, 14637] ), grund å, enstaka , 2015 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [6783780, 1463860] ), i kanten av kanalen mellan loken och Oresjön, enstaka , 2008 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Affären i Böle (artp.), (14F 7f , [6788841, 1478457] ), bäck, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ), strandzon, tiotals , 2014 (GHa)
ORSA

Vångsgärde mot SO i däjlorna (14E 4h , [67731, 14361] ), rikt bäckdråg m.bl.a.dvärghäxört, 1988 (JEd)
Orsa camping-Ångbåtsudden (artp.), (14E 5g , [6778720, 1434803] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Kyrkbyn v.Lillån V-ut (14E 5g , [6779, 1434] ), näringsrik å, 1988 (JEd)
Enån vid Trunna (14E 5h , [67777, 14372] ), rikt bäckdråg, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ca 1 km VSV Åbergtjärn (n,Kallholen-vägen) (14E 6i , [67834, 14421] ), liten vattenveg-rik skogsgöl, 1985 (JEd)
Oreälven-Kallholn öar (artp.), (14E 6i , [6783713, 1440041] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786324, 1443774] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ), kalkpåv.bäckravin, enstaka , 1989 (JEd & LBr)
Ivarsnäs Ö-spets vid älven (14F 7a , [67865, 14524] ), strandsnår, 1990 (JEd & LBr)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ), älvstränder o kärr, 1989 (JEd & LBr)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ), vattenbryn, enstaka , 2011 (GHa)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14564] ), strandkant, enstaka , 2011 (GHa)
SOLLERÖ

Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ), utfylld udde i sjöstranden, 2019 (JJa & MNo)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
Sollerön (artp.), (14E 0g , [6754714, 1434346] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), sjö-och åstränder och vid bäckar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [6765920, 1438220] ), ~refl~ ,skogsvägkant, 2010 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425992] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770814, 1425307] ), rikligt, flera kvadratmeter , 2019 (Bengt Oldhammer)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
VENJAN

Älgtjärnen (artp.), (13E 9b , [6746613, 1406067] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Borgtjärns utlopp i Mellansjön (artp.), (14D 5j , [6779307, 1397173] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
HAMRA

Sandsjöån SV Hakomägg (ny för Hamra) (15E 7i , [68372, 14438] ), strand, något 10-tal , 1987 (PSt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdals hembygdsgård damm (artp.), (12E 1g , [6655916, 1433804] ), anläggning i sjö och vattendrag, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), utmed vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.), (12E 2e , [6660870, 1423900] ), bäck, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Gällingens kraftverk (artp.), (12E 2g , [6661636, 1430866] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.), (12E 3d , [6667763, 1416981] ), gungfly, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sackafallsbäcken, vid kalkdoseraren (artp.), (12E 3g , [6665007, 1433045] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ), strand av å, 2016 (DABS)
Kullertjärnsbäcken (artp.), (12E 5d , [6676398, 1417855] ), noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Utloppet Vittjärn/vägen (artp.), (12E 5e , [6678500, 1421442] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Rågångshöjden (artp.), (12E 6c , [6681715, 1414636] ), sjöstrand, 2013 (Janolof Hermansson)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ), fäbodvall, gångväg, 2011 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ), ängsmark i skog, 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ), ängsmark,,strand, 2015 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, myrkant, 2010 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
JÄRNA

Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ), kärr längs bäck, 2008 (HLe)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ), ~refl~ ,bäck med kärr, ca 10 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Rutån,bro över ån (13E 1d , [67093, 14178] ), åslänt, sparsamt , 1990 (HLe & ULe)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 1e , [6709839, 1424650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 1e , [6709839, 1424650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Dalasågen 200 m Ö (13E 2c , [6713510, 1412480] ), ~refl~ ,vägdike, 2000 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kvarnsjön bäck (artp.), (13E 2d , [6713120, 1416107] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 2e , [6710043, 1424593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker (13E 2e , [6714719, 1423922] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöåkvarn (artp.), (13E 2f , [6711435, 1426030] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Snöå, dammen (artp.), (13E 2f , [6714378, 1425680] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Kvarnen (13E 3d , [67158, 14174] ), damm, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Näverbudkölen (artp.), (13E 4a , [6720231, 1403152] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
500 m V St.Klitten (13E 4c , [67218, 14146] ), bäck genom kärr, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Busjön (13D 2j , [67108, 13995] ), banvallen, 1995 (IJo)
Brunnsdalen (13E 1a , [67064, 14046] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1997 (IJo)
Bäck från Rågsvedens stn till V-dalälven (13E 1b , [67076, 14052] ), bäck, sparsam , 1991 (HLe & ULe)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), åstrand, 2014 (HLe)
MALUNG

Bredsjödammen vid sjön (12D 6i , [66802, 13933] ), strand, 1997 (OSt)
Kalvarna (artp.), (12D 7i , [6686361, 1392078] ), myr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjön (12D 7i , [66864, 13945] ), strand, 2009 (MNo)
Acksjöbäcken (12D 8i , [66927, 13915] ), bäckstrand, 1988 (OSt)
Acksjöbäcken (12D 8i , [66929, 13913] ), ~refl~ ,forssträcka mellan myrar, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
S viken av Rödtjärnen (12D 8i , [66938, 13912] ), strand, 1988 (OSt)
Uggelbo, norra (artp.), (12D 9i , [6697870, 1393225] ), vägkant/fuktigt dike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Vallen (13D 2i , [67102, 13925] ), strandkant, rikligt , 2001 (BGM)
1 km Norr Getåsen (13D 3h , [6715700, 1385400] ), skogsbäck på hygge, 2015 (MNo)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13838] ), sjöstrand, mycket , 1994 (MNo)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ), sjöstrand, 2014 (BGM)
Strand vid Gårsjön (13D 4h , [67206, 13851] ), strand, ett flertal , 1997 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67212, 13855] ), sjökant, ett flertal , 1998 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
Örsåsen (13D 5i , [67272, 13938] ), grävd damm, 2014 (MNo)
Gärdås (13D 6f , [6734, 1379] ), kärr i hästhage, 1989 (TLj & LBr)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ), bäckmynning, rikligt , 1997 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6732320, 1385110] ), bäck, rikligt , 2005 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ), sjöstrand, 2014 (HLe)
Söder om Tällboren (13D 7e , [67398, 13746] ), strandkant, 2004 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Öjesjön, Ogströmmens utlopp (13D 8i , [67446, 13945] ), sjöstrand, rikligt , 1997 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), älvens strandkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ), dybotten, gungfly i sjö, flera strån , 2008 (UGu)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, rikligt utefter älven , 2008 (MNo)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ), älvstränder, 1994 (JEd)
Hästnäset (artp.), (15D 0b , [6803958, 1359790] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

S om Bålsåsen (15C 8j , [68400, 13492] ), näringsrikt vägdike, t.rikligt , 1989 (DABS)
IDRE

N.om Härjåhogna, Busjöns V-sida (16C 1b , [68553, 13087] ), 1986 (LBr)
Härjåns utlopp i Holmsjön (16C 1b , [68556, 13087] ), sjöstrand, litet bestånd , 1986 (LBr)
Flötningsjöns utlopp (DFl-70), (16C 3c , [68655, 13116] ), kalkpåv. strandkant, 1986 (DABS)
Strax nedanför Idrefjäll (16C 3i , [6866918, 1343692] ), litet bäckdråg, 2020 (LBr)

Dalarnes Flora