Glyceria fluitans ,  mannagräs

DALARNES FLORA 1949

Glyceria fluitans (L.) R. Br. -- WAHLENBERG 1824 (Linne 1734).

a. åtm. i låg- (o. söderut även hög-) landet, västerut dock spr.; föga övernående Siljan. S., B., Ö. i alla snr (utom Hamra), a. ännu kring Amungen o. Siljan-Orsasjön, nående i Ore till Tungsen (Kil.) o. Furudal!, [Orsa fl. (Ag), hur högt?], i Våmhus till Indor (Ad). V om Siljan åtm. kring Siljansfors (LUNDBL.); Vänjan fr. Van (Vd, At) fl. till Kyrkbyn!; Älvdalen Mjågen!, Kyrkbyn!, G:la Porfyrverket (Vd). V. älvbygderna spr. upp t.o.m. Malung (jfr nedan). Dessutom: Säfsnäs Strömsdal, Ulriksberg (At), Stackberget (Bng); Floda Lövsjön (At); Nås Håvberget (källa, At), Lindesnäs (Bng) ; Järna Finngälsen, Vakern, Andersfors, Eriksfors (At) ; Äppelbo St. Vassgaln (At) ; Malung Vallsjösälen (Bmn) ; Mo-Myckelberg (Håk., SAM. 34 p. 44), högsta fyndort, c. 450 m; Lima Bu! - Många sydliga lok. hos SAM. 25 o. LoH. 38.

Tillägg 1960

Glyceria fluitans. - V. Järna Ballsen etc. (Lbg); Malung Avradsberg v. Kvien (Er.).

Tillägg 1970

Glyceria fluitans. V. Floda Närsen (Hj.); Malung (utom älv-omr.) v. Lyån (dammet), Femtån (nedom Ryan) samt Tyngsjö Västerfall o. Andersviksberg (allt Er.); Lima Torsborviken v. Tisjön (Sj.). *F. Idre Flötningssundet (Bj.) - nytt svenskt höjdrekord, 662 m.

SBT .81 1987

Glyceria fluitans, mannagräs. Falun stadsparken, bäcken i damm 2 åtminstone på 1970-t!

Tillbaka