Geranium robertianum    Stinknäva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stenig mark i skog,klippor, t.allmän i socknens södra del, (13 lokaler) , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ), blockrik lövskogsdunge, rikligt , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), 2015 (Per Skyllberg)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ), skogsmark längs promenadväg, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ), bergbrant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ), stenslänt mot ån, 2007 (IPt)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
Ställsberget (12G 6a , [66819, 15008] ), spricka i berghäll, 1 ex , 1987 (CGr)
HUSBY

Klosters NR, Starbotornet (artp.), (12G 8d , [6694547, 1517079] ), lövskog, noterad , 2020 (Kersti Östman, Leif Östman)
Flinssjön NV (12G 9d , [66966, 15155] ), stenblock i lövskog, enst. , 1988 (TLj & LBr)
N om Flinssjön (12G 9d , [66974, 15154] ), gamla hagar m,björkmal,asp o hägg, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ), hällmark, t.rikligt , 1987 (SJa)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ), nedom sydbrant, 1990 (JEd & TLj)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, 1990 (JEd)
Åsbotten (DFl), (13G 3d , [67173, 15197] ), sydbrant o block (kalhugget!), riklig , 1989 (JEd & LBr)
STORA SKEDVI

Nyberget.Limberget (13G 1a , [67071, 15048] ), torrare kalk-klippängar o kalkhyllor, fl. , 1987 (TLj)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ), stenskravel, spridda ex. , 1986 (LBr)
SÄTER

Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ), rasbrant, enst. , 1987 (SNy)
GUSTAFS

Gumsberget (artp.), (12F 7g , [6688317, 1482260] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ), 1998 (P-O Larsson)
STORA TUNA

Tuna Hästbergs g:la gruva, N dagbrottet (12F 8d , [66914, 14653] ), botten av dagbrott, 20-tal ex. , 1987 (AJs)
Knippboberget, O-branten (12F 8d , [66921, 14667] ), i ansl.t.stora hällar, rikl. (20 16 5 ex.) , 1987 (AJs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Kalkberget (artp.), (12F 8f , [6692952, 1478180] ), gammal kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ), bergrötter o.rasmark, t.rikl. , 1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697218, 1467726] ), i bäckravin, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), stadens snötipp, 2 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Dalsjöberget (13F 1h , [67074, 14850] ), stenskravel nedom branten, enst. , 1988 (TLj)
TORSÅNG

Ornäs v. kvarnen (13F 2h , [67103, 14857] ), schakthögar, (hushållstipp),mitt bland Hesperis o rester!, 1 ex. , 1988 (TLj)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ), klipphyllor i brant, 10-tal , 1987 (BCa)
Berget mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), S.exp. klippor, sparsamt , 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
SUNDBORN

Laktjärnen sydväst om (artp.), (13F 5j , [6728041, 1495049] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnens S-sida nära bäcktilloppet (13F 5j , [67281, 14950] ), på kalkrika flyttblock på hygge samt V-ut, t.riklig på 2 block , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [67221, 15131] ), örtrika aspdungar i granskog på block, flerst. , 1989 (JEd)
ENVIKEN

Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ), block i branten, 1990 (JEd)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Rotsjöberget S delen (11F 9i , [66490, 14942] ), ~refl~ ,bergskrön, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649657, 1493233] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ), klippor och blockslänt, sparsam , 2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Flatenbergs hytta (12F 3f , [6668, 1478] ), betade hyttravner, 1989 (TLj & LBr)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ), gammalt gruvområde, t.riklig , 2004 (IPt)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Limnäsudden, stora brottet (12F 4e , [6671540, 1471600] ), strandmiljö, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ), stenmur, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676008, 1485372] ), blåbärsbarrskog liten rasbrant nedanför små klippor i brant sluttning, 2014 (Janolof Hermansson)
LUDVIKA

Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), bland lövsly intill kalkbrott, 1987 (HWk)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), ödetomt, enstaka , 1989 (HWk)
Norrvik,Kölaberget SV-brant (12F 5c , [66759, 14632] ), bergrot, enst. , 1987 (TLj)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ), fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ), ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla", ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689743, 1464800] ), stenröse i kalkbarrskog, blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Limberget, S om anr.verk, Bockmossen (12F 7d , [66897, 14662] ), grus,stigar,sten, enst.fl. , 1987 (AJs)
Limberget, anr.verk, Bockmossen (12F 7d , [66898, 14663] ), grus,stigar,sten, enst.fl. , 1987 (AJs)
Österdalarna

GAGNEF

Grävsboberget (13F 4c , [6723010, 1462110] ), rasbrant, t.rikligt , 2004 (IPt)
ÅL

Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6727740, 1469213] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
LEKSAND

Uvklitten (13F 5b , [6727120, 1457990] ), klippängar, 1993 (TLj)
RÄTTVIK

Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ), revkalkklipphylla o brott, flerst. , 1986 (TLj)
ORSA

Ämån SO Storstupet (14E 8j , [67903, 14457] ), nedom S-exp. nipslänt i skuggig blockrik granskog,m,träjon o trolldruva (sydbergskaraktär), 1987 (JEd)
MORA

Söderbergets naturskog (artp.), (14E 4d , [6773974, 1416855] ), 2005 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785366, 1421036] ), bergbrant, mycket riklig , 2009 (BOr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
ÄLVDALEN

Väsaberget (artp.), (14E 6b , [6784785, 1407163] ), rikl, även blommande , 2005 (Bengt Oldhammer)
Väsaberget (14E 7b , [6786, 1406] ), rikligt , 2005 (BOr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, sparsamt på en plats , 2017 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660866, 1427467] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tybyn (artp.), (12E 4c , [6672513, 1412620] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
JÄRNA

Knappt 1 km Ö Mjölbergsåsen Ö_ut i Ö-brant vid skogsbilväg (13E 0b , [67009, 14089] ), hygge i Ö-exp.bergsluttn., enstaka , 1988 (HLe & UGn)
Fisklösberget (artp.), (13E 5d , [6726628, 1417749] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Högarna (13D 3j , [67183, 13980] ), ravin, rasbrant, 2 ex , 2007 (BGM)
MALUNG

Fågelberget (artp.), (13D 1i , [6708175, 1390302] ), noterad , 2017 (Lars Efraimsson)
Fågelberget (artp.), (13D 1i , [6708175, 1390302] ), 50 plantor/tuvor , 2016 (Lars Efraimsson)
Björtjärnberget (13D 2h , [67116, 13864] ), hällbrant, 1995 (LEf)
Björtjärnberget (artp.), (13D 2h , [6711660, 1386459] ), noterad , 2017 (Lars Efraimsson)
Öjsberget (13D 7i , [6739900, 1391350] ), diabasbrant, rikligt , 2009 (MNo)
Öjsbergets brant (13D 8i , [67400, 13914] ), rasbrant, c:a 10 ex , 2006 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ), rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)

Dalarnes Flora