Geranium robertianum ,  stinknäva

DALARNES FLORA 1949

Geranium robertianum L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

spr. i sydliga Dir., eljest s. till Älvdalens sydberg. S. By-Folkärna-Grytnäs-Garpenberg spr. (c. 35 lok.), mest i älvens närhet; Avesta (Bk), Lindsnäs (Lr); Hedemora Grådö (Lr), Brunnsjöberget (KRÖN.); Norn!, Gubbrönningen, Turbo, Jälkarberget, Vikmanshyttan (på 'Knåsen'), Bodarna kalkbrott (Dn); Husby Spjutbo kalkbrott (Lr), Åsbotten (At); St. Skedvi Lövåsen på Uvberget!, Nyberget o. Mörtaberget! (SAM. 10); Säter Björknäsudden (P. Carlström), Bispberg (KRÖP.)!, B:s klack! (AND. & BIRG.); Silvberg Limön (Ads.), Skaraborg, Flacksan, Skenshyttan (At), Knutshyttan (Fnd.); St. Tuna 'Klossviken' v. Skräckasjön (id.), Hästberg (på varp) o. Knippan (Jn), Tvärstupet (FLD), Solklinten (Fd); Gimsklack!; Borlänge Östermalm (Fnd.) ; Vika Kråknäs gruva (KRÖN.), Slammerbergen (Lr); Svärdsjö Olpers fäb. (Aul.); Uvberget (WIG.); Enviken Våckelberget (B. HESS.)!, Lemonberget (At (:) SAM. 29). B. Söder- o. Norrbärke ej s. (minst 30 lok., KRÖN., CED. o.a.); Ludvika Klenshyttan (Dhn), Högberget (Bj.), Ludvika v. forsen (Fd), Lekomberg! o.fl. norr om Väsman (c. 10 lok., Fd); Grangärde Sunnansjö (Fd), Bullernäset (Bj.), Uvberget! (MURB.), Råklacken o. 1 km NV om Lövberg (Lr); Rämshyttan (Ad). Ö. Gagnef Tansväggarna!; Djurmo klack!; Ål Kvarnberg (Spe); Bjursås Smälingsberget (Jn); Leksund Uvklitten!, Skorsberget!; Rättvik Utanåker v. kalkgruvan (J. Jonsson: WISTR.), Tina (och?) Killingholmen (Pn), Östbjörka (KRÖN.) ; Dådran v.'Klövet'!; Boda Västanå (KRÖN.) !, Osmundsberget (Hng) !; Orsa Trunna, Born (Ag) ; Mora Leksberget (LUNDBL.) ; Våmhus Strandberget!; Älvdalen Väsaberget (VEST. 15), Hykjeberget (LIN., KRÖN. o.a.)! V. Sälsnäs Stackberget (Bng); Järna Björndals- o. Fisklösbergen (At). Även uppg. för Malung Öjesberget (»troligen», E. Persson). - Söderut täml. kulturgynnad (gruvvarp o.d.).

Tillägg 1960

G. robertianum. - - - S. spr. ännu i *Gustafs-Silvberg-St. Tuna (åtm. västra del.), mera s. (?) i Husby-Säter-St. Skedvi (se D.Fl.); tillägg f. ö. Borlänge Hönsarvs- o. Hönsbergen (Tr), Svärdsjö Sundänget (Bj.). B. [Malingsbo ej känd]; övriga snr spr., västra Grangärde dock s. (2 lok. i D.Fl.). Ö. Leksand Domdalsberget (Tr); Vädertupp (Bj.); *Siljansnäs Uvberget (Tr); Älvdalen Uvskär (PETT., FÄRJE). V. Säfsnäs Skräddarberget (G. Jn).

Tillägg 1970

G. robertianum. - S. *Sundborn Råberget (Grt). Ö. *Sollerö Säxgraven (se FÄRJE). V. *Malung Björtjärnberget (Osc.), Öjsberget rikl. (ERIKSS.. jfr D. Fl.).

SBT .81 1987

G, robertianum, stinknäva. Bjursås Smälingbergets O-sida! Leksand Plintsbergets brant NV Sätra, blockmark och hällar, kalhygge (LK). Mora Söderberget; Hemulberget (båda AG). Våmhus Rödklitt (AG). Sollerö Säxberget, Flenberget, flerstädes (Arne Andersson enl AG).

Tillbaka