Gentianella campestris    Fältgentiana


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [6682, 1530] ), efter skogsbilväg, 1000-tals ex , 1994 (Maria Jons)
Morshyttan (12G 6g , [66831, 15302] ), ängsartad skogsglänta efter stig, mer än 20 ex , 1994 (M.Jons)
Konnsjön, Garpenberg s:n (artp.), (12G 8f , [6690264, 1529412] ), betesmark, 7 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Konnsjön (12G 8f , [6690268, 1529413] ), ängsbacke mot sjö, 12x14 m ,65 ex , 2004 (MPn)
Stora Konnsjön (artp.), (12G 8f , [6690271, 1529410] ), 6 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Konnsjön (12G 8f , [6690294, 1529391] ), ängsbacke mot sjö, 1 m2, 3 ex , 2004 (MPn)
Konnsjön, Garpenberg s:n (artp.), (12G 8f , [6690298, 1529410] ), betesmark, 1 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Konnsjön (12G 8f , [66903, 15293] ), slåtteräng mot sjön, ca 100 ex ,sen form blomning augusti , 1997 (A.Sundin)
Konnsjön (12G 8f , [66903, 15293] ), i ängsbackar mot sjön, ca 100 ex , 1991 (A. Sundin:PDm)
Stora Konnsjön (artp.), (12G 8f , [6690301, 1529412] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
GARPENBERG

Hässlen (12G 6e , [66836, 15244] ), i torr slåttermark, ca 50 ex , 1989 (CHe)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.), (12G 6e , [6683618, 1524506] ), slåttermark, 73 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683620, 1524523] ), 593 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683642, 1524490] ), 137 plantor/tuvor , 2020 (Leif Helldal)
Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683655, 1524514] ), 147 plantor/tuvor , 2017 (Leif Helldal)
Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683655, 1524514] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Leif Helldal)
Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683669, 1524482] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.), (12G 6e , [6683669, 1524482] ), slåttermark, 1 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Fransbo vid ”Stenbecks triangel” (12G 6e , [6684, 1522] ), i igenväxande svinrotäng, enstaka 1986- , 1990 (BDr o a)
Fransbo äng (artp.), (12G 6e , [6684527, 1522836] ), 121 plantor/tuvor , 2020 (Leif Helldal)
Gruvsjöns sydsida öster om Långvik (12G 7e , [66854, 15213] ), i kalkpåverkad vägren med bl a ängsgentiana, ca 70 ex , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Ljusfallet, längs stig (12G 7f , [66861, 15274] ), i f d hagmark, enstaka , 1990 (MDv, PDm o a)
AK-vägen S.Högtjärnsklack (12G 8f , [66911, 15261] ), relativt nygrävt vägdike, riklig , 1996 (ALe & PDm)
HEDEMORA

Mln Norn o.Knapptjärn (12F 5j , [66772, 14987] ), vägkant, 8 st. , 1989 (HPe)
Marken (artp.), (12G 4b , [6674440, 1508610] ), 2 plantor , 2012 (Fredrik Enoksson)
Marken (artp.), (12G 4b , [6674560, 1508621] ), 25 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
HUSBY

Pålsbo hage (1) (artp.), (13G 1c , [6706276, 1514995] ), ej återfunnen , 2018 (Lennart Bratt)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706287, 1514858] ), fint hävdad yta. ser ut som om extra hävd är insatt precis i området för gentianorna. räknade till 22 ex vid snabbt besök. missade säkert några plantor i utkanten av området., 22 plantor/tuvor , 2020 (Maja Wressel)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706287, 1514858] ), 48 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Pålsbo hage, Husby förs. (artp.), (13G 1c , [6706298, 1514856] ), betesmark, 61 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706306, 1514880] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706306, 1514881] ), 2015 (Lennart Bratt)
SÄTER

Grönåsens ödetorp (12F 6j , [66828, 14966] ), i f d ängsmark, ca 15 ex , 1990 (AJa)
Kringelbo fäbod (12F 7i , [6686740, 1491480] ), ängsartad vändplan/gårdsplan vid f.d. fäbod, ca 50 ex. , 1999 (SNy)
SILVBERG

S om Skräcka, väg W648 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Motjärnsvägen (artp.), (12F 7g , [6688190, 1484984] ), noterad , 2019 (Bonnie Nilzon)
Risshyttan (12F 8h , [6690, 1489] ), kalkpåverkade ängsartade vägkanter, 2001 (SNy)
Källarbosjöns östsida (12F 8h , [66908, 14881] ), f d slåttermark, 11 ex , 1993 (SJa)
STORA TUNA

Hästberg, ca 1910-t (Sam o a) * Tuna-Hästberg, ”Tures äng” (12F 8d , [66908, 14655] ), slåtteräng, ca 5 ex 1987- , 1993 (SNy o a)
Tures äng, Tuna Hästberg (artp.), (12F 8d , [6690860, 1465530] ), ängs- och betesmark, 23 plantor , 2012 (Bo Norell)
Tures äng. Tuna-Hästberg (artp.), (12F 8d , [6690877, 1465536] ), frisk kalkgräsmark med björk, 1 , 2019 (Anders Janols)
Tures äng (artp.), (12F 8d , [6690887, 1465526] ), 5 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Lundvalls äng (artp.), (12F 8d , [6690920, 1465650] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Lundvalls äng, Tuna Hästberg (artp.), (12F 8d , [6690920, 1465650] ), ängs- och betesmark, 3 plantor , 2012 (Bo Norell)
Lundvalls äng, komundelen (artp.), (12F 8d , [6690931, 1465661] ), frisk kalkgräsmark med björk, 10 , 2019 (Anders Janols)
Tuna Hästbergs g:la gruva (DBS), (12F 8d , [66915, 14655] ), igenväxande torrbacke,alltmer skrotbelamrad, 9 ex. , 1987 (AJs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, tills med darrgräs o jungfrulin, 7 ex , 2015 (SNy)
Kalkbergsfältet, 1950-t (Bj) = Skenshyttans kalkbrott (12F 8f , [66928, 14779] ), efter skogsväg, 20 ex , 1987 (LNi)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723184, 1481487] ), 2014 (Per Johansson)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723194, 1481570] ), 8 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14816] ), i gammal hackslog, ca 50 ex 1988- , 1993 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Källslätten, Stora Kopparberg s:n (artp.), (13F 4g , [6723230, 1481488] ), slåttermark, 21 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723230, 1481488] ), 34 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Källslätten , (även 6723224 , 1481494) (13F 4g , [6723269, 1481484] ), slåtter o betesmark, 12 x 10m 35 ex samt 7 x 6 m 30 ex , 2004 (MPn)
SVÄRDSJÖ

Nysjö fäbodar (14G 1b , [6758780, 1508760] ), fäbodvall, > 1000 ex , 2004 (NGu & IPt)
Nysjöns fäbodar (artp.), (14G 1b , [6758781, 1508764] ), 1407 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Nysjöns fäb., Svärdsjö förs (artp.), (14G 1b , [6758782, 1508762] ), betesmark, 3 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Nysjöns fäb., Svärdsjö förs (artp.), (14G 1b , [6758783, 1508759] ), ängs- och betesmark, 64 plantor , 2012 (Bo Norell)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ), betesmark, mager torr fäbohed, 10^2 , 2001 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ), igenväxande svinrotäng, 1 ex , 1989 (LBr & TLj)
SÖDERBÄRKE

Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ), svinrotäng, ca 30 ex 1989- , 1990 (TPe, LBr, TLj)
Nedre Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656055, 1480955] ), 253 stjälkar/strån/skott , 2018 (Lennart Bratt)
Nedre Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656073, 1480958] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [6656087, 1480890] ), torrbacke ner mot sjö, slåtter med lie och slåtterbalk, 10 x 11 m, 36 ex , 2004 (MPn)
Nedre Oppsveten, Söderbärke s:n (artp.), (12F 1g , [6656090, 1480895] ), slåttermark, 99 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Nedre Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656091, 1480976] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Nedre Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656092, 1480949] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Nedre Oppsveten, Söderbärke s:n (artp.), (12F 1g , [6656092, 1480949] ), slåttermark, 9 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656102, 1480939] ), 3 , 2016 (Anders Johansson)
Oppsveten ängen (12F 1g , [6656105, 1480931] ), slåtteräng med fårbete, rikligt , 2003 (ALu)
Nedra Oppsveten södra ängen (artp.), (12F 1g , [6656107, 1480888] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2010 (Jens Montelius Risberg)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [6656107, 1480933] ), torrbacke ner mot sjö, slåtter med lie och slåtterbalk, 19 x 7 m , 26 ex , 2004 (MPn)
Nedre Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656113, 1480875] ), 239 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Nedre Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656116, 1480910] ), 35 plantor/tuvor , 2019 (Lennart Bratt)
Nedre Oppsveten, Söderbärke s:n (artp.), (12F 1g , [6656119, 1480953] ), slåttermark, 35 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [6656122, 1480890] ), torrbacke ner mot sjö, slåtter med lie och slåtterbalk, 4 x 6m , 8 ex , 2004 (MPn)
Nedra Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656123, 1480904] ), frisk gräsmark med enbuskar kalkpåverkad örtrik friskäng, hävdad med slåtter, 23 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Nedre Oppsveten, Söderbärke s:n (artp.), (12F 1g , [6656133, 1480885] ), slåttermark, 105 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Nedre Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656143, 1480888] ), 111 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Aspmoren (12F 1g , [66591, 14803] ), i betad torrbacke, 31 ex 1988, 7 ex , 1989 (TPe, LBr, TLj)
Ca 50 m S Aspmoren mellan slåtteräng o väg (12F 1g , [66592, 14803] ), tidigare betad torräng, 31 ex. , 1988 (TPe)
Resmoren (12F 3i , [66659, 14947] ), i slagen vägkant, ca 50 ex , 1988 (TPe)
Fallet vid Larsbosjön (12F 3i , [66668, 14904] ), betesmark, ca 10 ex , 1988 (TPe)
Dullbo (12F 3j , [6666996, 1496605] ), slåttrad yta nära stranden vid dullbosjön, 0 ex 2003 , 2003 (ALu)
Dullbo (12F 3j , [66670, 14966] ), i beteshage och slåtterkant, enstaka 1988- , 1990 (TPe & ALu)
NV om f.d. byn Spjutsbo (12F 3j , [6669122, 1495512] ), vändplan vid slutet av skogsväg, ca 200 ex. , 2005 (Kurt Svanberg)
NV om f.d. byn Spjutsbo, Hedemora (artp.), (12F 3j , [6669124, 1495506] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
NV om f.d. byn Spjutsbo, Hedemora (artp.), (12F 3j , [6669130, 1495500] ), betesmark, 1 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
NORRBÄRKE

Klämsbo Gruvsjön (artp.), (12F 5d , [6675830, 1469990] ), vägkant, 100 plantor , 2008 (USg)
Svartberget, Skisshyttan (12F 5e , [66770, 14710] ), vägkant med bl.a. Ängsgentiana & Jungfrulin, enstaka , 2008 (GEn & HEn)
Mellan Skisshyttan o Stollberg (12F 5e , [6677040, 1471060] ), skogsbilsvägkant, 1 stort ex , 2005 (IPt)
Schisshyttan/Stollberg (artp.), (12F 5e , [6677090, 1471010] ), vägkant, 20 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Schisshyttan/Stollberg (artp.), (12F 5e , [6677090, 1471010] ), vägkant, 460 plantor , 2008 (USg)
Schisshyttan (artp.), (12F 5e , [6677113, 1471014] ), vägkant, 50 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
LUDVIKA

Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ), kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor, rikl. , 1991 (GEn)
Nedre Tennbergets kalkbrott (12F 1c , [66574, 14612] ), i översilad sluttning, ca 40 ex , 1987 (PHe)
Björnberget vid Pullro (12F 2b , [66604, 14577] ), kraftledning/vägkant, enstaka , 1989 (GEn & HEn)
GRANGÄRDE

N om Lövtjärn (12E 1h , [66574, 14395] ), kalkväg, enstaka bland G.amarella ,ännu 2005 , 1997 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [66587, 14381] ), i hackslog, enstaka , 1990 (JHe, HWk o a)
Palahöjden (artp.), (12E 1h , [6658705, 1438178] ), ej återfunnen , 2018 (Leif Helldal)
Palahöjden (artp.), (12E 1h , [6658705, 1438178] ), 31 plantor/tuvor , 2017 (Leif Helldal)
Palahöjden (artp.), (12E 1h , [6658706, 1438179] ), 181 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Palahöjden, Grangärde s:n (artp.), (12E 1h , [6658707, 1438186] ), slåttermark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Palahöjden (artp.), (12E 1h , [6658714, 1438216] ), 64 plantor/tuvor , 2019 (Leif Helldal)
Palahöjden (artp.), (12E 1h , [6658714, 1438216] ), 163 plantor/tuvor , 2020 (Leif Helldal)
Skattlösberg, i slåtteräng, 1948 (SJÖRS 1949) - d:o, få ex 1974 (SVENSON 1975) * intill Luosastugan (12E 4i , [66736, 14421] ), i slåtteräng, 5 ex , 1992 (N. Munk: GKn)
Skattlösberg, kring Luosastugan (12E 4i , [6673660, 1442120] ), örtrik friskäng, riklig , 1996 (TLj)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673678, 1441655] ), 6 lokaler inom en radie på 50 m , 2007 (Uno Skog)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673682, 1441661] ), ej återfunnen plantor/tuvor , 2018 (Leif Helldal)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673682, 1441661] ), 15 plantor/tuvor , 2019 (Leif Helldal)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673682, 1441661] ), 321 plantor/tuvor , 2017 (Leif Helldal)
Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673686, 1441668] ), 118 plantor/tuvor , 2020 (Lina Törnqvist)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673687, 1441652] ), 259 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673691, 1441650] ), noterad , 2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Skattlösberg naturreservat (artp.), (12E 4i , [6673691, 1441660] ), 72 plantor/tuvor , 2019 (Patric Engfeldt)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673695, 1441620] ), slåtteräng, 2006 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg, Grangärde s:n (artp.), (12E 4i , [6673699, 1441648] ), slåttermark, 1288 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Torsberg (12E 4j , [66723, 14455] ), i betesmark, sparsam , 1990 (GKn)
Torsberg, övre täkten (artp.), (12E 4j , [6672490, 1445790] ), 2005 (Gunnar Karlsson)
Norhyttan (12E 5j , [66761, 14479] ), kalkbrotten i vägkant, ca 20 ex , 1990 (GEn & HEn)
Långtjärnen, V om vändplan, ca 500 m SSV om tjärnen (artp.), (12E 5j , [6678580, 1445120] ), igenväxande inäga i skog, 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Hörkna kalkbrott, nära Gruvstugan (artp.), (12E 6h , [6680650, 1439450] ), gräsbevuxen, kalkpåverkad körväg, 1990 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Gamla Finntorpet (12F 5b , [66784, 14590] ), i slåttermark, t. riklig , 1988 (LBr, JHe, TLj)
Gamla Finntorpet (12F 5b , [6678567, 1459019] ), slåttermark, 1 m2 , 6 ex , 2004 (MPn)
Finntorpet, Grangärde s:n (artp.), (12F 5b , [6678568, 1459020] ), slåttermark, 2 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Gamla Finntorpet (artp.), (12F 5b , [6678568, 1459020] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Gamla Finntorpet (artp.), (12F 5b , [6678574, 1459019] ), 20 plantor/tuvor , 2017 (Leif Helldal)
Gamla Finntorpet (artp.), (12F 5b , [6678574, 1459019] ), ej återfunnen , 2019 (Leif Helldal)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687815, 1457743] ), vägkant, 50 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan, vägkant (artp.), (12F 7b , [6687821, 1457748] ), 100 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
NO.Saxhyttan (artp.), (12F 7b , [6687821, 1457748] ), knoppbristning , 2013 (per skoog)
Rönningen, mot Nyfallet (2912-3514), (12F 7c , [66879, 14613] ), enstaka i vägdike, t. riklig , 1990 (GEn & HEn)
Stångmyrberget (12F 7c , [66892, 14613] ), kalhygge på f d slåttermark, riklig , 1990 (GEn & HEn)
SO Småtjärn (12F 7c , [66899, 14606] ), skogsbryn mot hygge på kalk, enstaka , 1989 (GEn & HEn)
"Omedelbart N ""g"" i ""Stångmyrberget"" " (12F 7c , [66942, 14613] ), gammal, fuktig, sluttande slåtterängsmark, nu kalhygge, riklig , 1990 (GEn)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ), längs väg, 10-tal ex , 2020 (SNy)
Hästbergs klack, SV-sluttning (12F 8b , [66900, 14592] ), f d ängsmark, 1 ex , 1987 (PHe)
Hästbergs Klack Stigen (artp.), (12F 8b , [6690209, 1459213] ), 21 plantor/tuvor , 2017 (Anders Janols)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690209, 1459216] ), 39 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690271, 1459237] ), ej återfunnen , 2020 (Leif Helldal)
Hästbergs klack, Grangärde s:n (artp.), (12F 8b , [6690278, 1459155] ), slåttermark, 8 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690278, 1459155] ), 5 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690312, 1459170] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Lindbastmora (12F 8b , [66923, 14581] ), i torrbacke 1975 (RYN.1976), enstaka , 1985 (JHe)
1,5 km S om Långmyra på en tidigare virkesupplagsplats (12F 8b , [6693399, 1459468] ), skogsbilväg med dominerande ängsskallrevegetation, några småväxta ex,vissnande efter blomning 27/7 , 2012 (GEn)
Småtjärnen, sydvästsluttning S om Hyttdammen i Laxsjö (artp.), (12F 8c , [6690320, 1461000] ), skogsbryn mot hygge på kalkmark, 1989 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Österdalarna

GAGNEF

Fältgentiana Tottiebacken (artp.), (13F 3b , [6719963, 1459754] ), 4 stjälkar/strån/skott , 2019 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.), (13F 3b , [6719963, 1459754] ), gräs- och rismark i låglandet slåtteräng på gammal åker, 31 plantor/tuvor , 2016 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.), (13F 3b , [6719963, 1459754] ), gräs- och rismark i låglandet slåtteräng på gammal åker, 64 plantor/tuvor , 2015 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.), (13F 3b , [6719963, 1459754] ), gräs- och rismark i låglandet slåtteräng på gammal åker, 5 plantor/tuvor , 2013 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.), (13F 3b , [6719963, 1459754] ), gräs- och rismark i låglandet slåtteräng på gammal åker, 164 plantor/tuvor , 2017 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.), (13F 3b , [6719963, 1459754] ), gräs- och rismark i låglandet slåtteräng på gammal åker, 2 plantor/tuvor , 2014 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.), (13F 3b , [6719963, 1459754] ), 52 stjälkar/strån/skott , 2018 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.), (13F 3b , [6719963, 1459754] ), 117 stjälkar/strån/skott , 2019 (Jens Montelius Risberg)
ÅL

Djuptjärnsbo, Ål s.n (artp.), (13F 5d , [6727281, 1467889] ), slåttermark, 380 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Djuptjärnsbo (artp.), (13F 5d , [6727287, 1467896] ), 43 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Solarvet, 1 km S om, Ål s:n (artp.), (13F 5e , [6727614, 1473694] ), betesmark, 8 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Solarvet, 1 km S om, Ål s:n (artp.), (13F 5e , [6727652, 1473719] ), betesmark, 41 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vägkant, 1 km S om Solarvet (artp.), (13F 5e , [6727699, 1473742] ), 2099 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Solarvet, 1 km S om, Ål s:n (artp.), (13F 5e , [6727732, 1473744] ), betesmark, 3 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Solarvet intill vägkorset mot Oxberg (13F 5e , [6727790, 1473760] ), vägkanter med rik ängsflora, flera tusen ex , många vitblommiga 1993- 2006 ,kvar även efter dikning 2001 , 2006 (TLj)
Solarvet, ca 160m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 103 st, de flesta blommande , 2010 (JJa)
Solarvet (artp.), (13F 5e , [6728979, 1474178] ), 75 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Solarvet, Ål s:n (artp.), (13F 5e , [6728985, 1474141] ), slåttermark, 18 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Solarvet (artp.), (13F 5e , [6728994, 1474144] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Solarvet (13F 5e , [67290, 14735] ), i hackslog, ca 10 ex 1986- , 1990 (PJn, TLj)
Solarvet, Ål s:n (artp.), (13F 5e , [6729001, 1474142] ), slåttermark, 5 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Solarvet (artp.), (13F 5e , [6729005, 1474146] ), 5 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Solarvet, Ål s:n (artp.), (13F 5e , [6729011, 1474191] ), slåttermark, 62 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Solarvet (artp.), (13F 5e , [6729013, 1474191] ), 164 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Solarvet (artp.), (13F 5e , [6729017, 1474166] ), 208 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Solarvet, Ål s:n (artp.), (13F 5e , [6729018, 1474161] ), slåttermark, 21 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
BJURSÅS

Prosgårdarna, ProsEriks äng (13F 6e , [67342, 14741] ), fin ängsmark som slås med lie, slåtterfibbla och fältgentiana, 15 ex , 1996 (MBe)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14816] ), i f d hackslog, 5 ex , 1990 (LBr)
Gruvgårdarna (artp.), (13F 8f , [6744021, 1477803] ), 25 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ), slåtteräng, 7 ex , 2005 (JJa)
Gruvgårdarna (artp.), (13F 8f , [6744069, 1477840] ), 42 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Gruvgårdarna, Bjursås s:n (artp.), (13F 8f , [6744076, 1477833] ), slåttermark, 2 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Björsberg vid ”Bränn-Mattes” (13F 8g , [67405, 14813] ), lieslagen äppelträdgård, 15 ex , 1990 (TLj & LBr)
Ljustjärnsberget (13F 8g , [6744700, 1483305] ), dikeskant, två större grupper med upp till 50 blomställningar , 2020 (JJa)
LEKSAND

Bastbergs fäbodar (artp.), (13F 7c , [6737680, 1461970] ), ungefärligt antal. lite svårberäknat. betydligt fler än förra året. ett hundratal av klippta med gräsklippare. resterande stod i kanten av gräsmattan upp mot en gärdsgård. , 2005 (USg)
Bastberg (13F 7c , [6737680, 1461980] ), 70-tal ex , 2004 (LKe & USg)
Bastbergs fäbod (13F 7c , [6737685, 1461983] ), torrbacke/gräsmattekant längs med gärdsgård, 10 x 3m ,53 ex , 2004 (MPn)
Böle (13F 7c , [67391, 14635] ), i hästhage, enstaka , 1990 (TLj)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739199, 1464398] ), 47 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (13F 7c , [67392, 14643] ), i hästhage efter Bölsån, riklig 1975- , 1990 (IPt, TLj o a)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739202, 1464374] ), 25 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739221, 1464365] ), 87 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739227, 1464356] ), 230 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739241, 1464361] ), 30 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739241, 1464365] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739241, 1464367] ), 243 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Bölsån (artp.), (13F 7c , [6739242, 1464365] ), 170 plantor/tuvor , 2020 (Sarah Norling)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.), (13F 7c , [6739249, 1464364] ), betesmark, 1 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Fallsbjörken, mot Bölsån (artp.), (13F 7c , [6739250, 1464373] ), 64 stjälkar/strån/skott , 2012 (Bo Norell)
Fallsbjörken, mot Bölsån (artp.), (13F 7c , [6739250, 1464373] ), 104 plantor/tuvor , 2019 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken, mot Bölsån (artp.), (13F 7c , [6739250, 1464373] ), 300 stjälkar/strån/skott , 2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken, mot Bölsån (artp.), (13F 7c , [6739250, 1464373] ), 156 stjälkar/strån/skott , 2018 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken, mot Bölsån (artp.), (13F 7c , [6739250, 1464373] ), 386 stjälkar/strån/skott , 2016 (Maja Wressel)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.), (13F 7c , [6739256, 1464380] ), betesmark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Böle 800 m O (artp.), (13F 7c , [6739259, 1464404] ), öppen naturbetesmark, 30 plantor , 1991 (MBm)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.), (13F 7c , [6739261, 1464377] ), ängs- och betesmark, 58 plantor , 2012 (Bo Norell)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739262, 1464383] ), 143 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739273, 1464379] ), 14 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Bölsån (artp.), (13F 7c , [6739274, 1464370] ), 15 plantor/tuvor , 2020 (Sarah Norling)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.), (13F 7c , [6739287, 1464384] ), ängs- och betesmark, 6 plantor , 2012 (Bo Norell)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739293, 1464361] ), 170 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken vid Bölsån mot norrr (artp.), (13F 7c , [6739362, 1464384] ), 190 stjälkar/strån/skott , 2016 (Maja Wressel)
Fallsbjörken vid Bölsån mot norrr (artp.), (13F 7c , [6739362, 1464384] ), 201 stjälkar/strån/skott , 2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken vid Bölsån mot norrr (artp.), (13F 7c , [6739362, 1464384] ), 190 stjälkar/strån/skott , 2018 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken vid Bölsån mot norrr (artp.), (13F 7c , [6739362, 1464384] ), 31 stjälkar/strån/skott , 2012 (Bo Norell)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739364, 1464369] ), 190 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Fallsbjörken mot Bölsån, norra dellokalen (artp.), (13F 7c , [6739368, 1464374] ), 78 plantor/tuvor , 2019 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.), (13F 7c , [6739368, 1464375] ), ängs- och betesmark, 31 plantor , 2012 (Bo Norell)
Bölsån (artp.), (13F 7c , [6739369, 1464377] ), 200 plantor/tuvor , 2020 (Sarah Norling)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.), (13F 7c , [6739378, 1464370] ), betesmark, 5 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Faxbergs fäbod, Leksand (artp.), (13F 8f , [6742249, 1475762] ), noterad , 2020 (Patric Engfeldt)
Faxbergs fäbod (artp.), (13F 8f , [6742250, 1475766] ), 6 plantor/tuvor , 2019 (Urban Gunnarsson)
Faxbergs fäbodar, Leksand (artp.), (13F 8f , [6742250, 1475770] ), OBS Gentianella campestris var. suecica,Tidig fältgentiana , 2003 (Staffan Åström)
Faxbergs fäbodar (artp.), (13F 8f , [6742253, 1475785] ), 79 plantor/tuvor , 2019 (Leif Helldal)
Faxbergs fäbodar (artp.), (13F 8f , [6742253, 1475785] ), 201 plantor/tuvor , 2020 (Leif Helldal)
Faxbergs fäbodar (artp.), (13F 8f , [6742258, 1475778] ), 139 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Faxbergs fäb., Leksand s:n (artp.), (13F 8f , [6742259, 1475764] ), slåttermark, 30 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Faxbergs fäb., Leksand s:n (artp.), (13F 8f , [6742260, 1475779] ), slåttermark, 173 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
RÄTTVIK

Västbjörka (14F 1b , [67559, 14555] ), i slåtteräng, ca 30 ex 1985- , 1988 (ABj, LBr o a)
Öjavägen (artp.), (14F 1b , [6755916, 1455501] ), 569 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Västbjörka, Rättviks s:n (artp.), (14F 1b , [6755918, 1455499] ), betesmark, 77 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Östbjörka (14F 2c , [67625, 14638] ), i hälltallskog, 5 ex , 1986 (ABj)
BODA

NO Ensen (14F 2d , [67609, 14685] ), gräsmark på hygge, rikligt , 1987 (SNy)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762033, 1470328] ), 44 plantor/tuvor , 2018 (Leif Helldal)
Jutjärn (artp.), (14F 2e , [6762053, 1470333] ), 27 plantor/tuvor , 2020 (Sarah Norling)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762054, 1470331] ), 22 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Jutjärn (artp.), (14F 2e , [6762083, 1470326] ), 75 plantor/tuvor , 2020 (Sarah Norling)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762090, 1470322] ), 85 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762113, 1470317] ), 6 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762115, 1470331] ), 66 plantor/tuvor , 2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762118, 1470340] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärn (artp.), (14F 2e , [6762125, 1470317] ), 75 plantor/tuvor , 2020 (Sarah Norling)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762129, 1470320] ), 35 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762130, 1470319] ), noterad , 2020 (Joakim Andersson Hemberg, Anna Hemberg Hermansson)
Jutjärnsängen, Boda s:n (artp.), (14F 2e , [6762131, 1470319] ), betesmark, 10 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762132, 1470332] ), 40 , 2020 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762150, 1470420] ), ängsliknade tallskog, flertal , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762158, 1470338] ), noterad , 2015 (Anders Helander)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jutjärns naturreservat (artp.), (14F 2e , [6762219, 1470359] ), 20 , 2020 (Lennart Sundh)
1 km S Jutjärn (14F 2e , [67623, 14702] ), vägkant, ca 10 ex , 1991 (ABj)
Fotbollsplanen (14F 3d , [67675, 14678] ), på slagen läktarvall, 25 ex , 1988 (TLj)
Silverberg (14F 3d , [6767544, 1467877] ), fritidshustomt, enstaka , 2011 (GHa)
Boda fotbollsplan (artp.), (14F 3d , [6767551, 1467880] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Boda fotbollsplan, Boda s:n (artp.), (14F 3d , [6767551, 1467880] ), betesmark, 22 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767508, 1471761] ), 30 plantor/tuvor , 2020 (Sarah Norling)
Osmundsberg, 200 m N kalkbruket (DBS), (14F 4d , [67709, 14671] ), vägkanter, riklig , 1986 (TLj)
ORE

Lukohol gårdsplan (artp.), (14F 5d , [6779386, 1465645] ), andrahandsuppgift från åsa rydell, 20 plantor/tuvor , 2020 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Luckoholsvägen (artp.), (14F 5d , [6779386, 1465650] ), 290 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ), utkanten av gårdsplats, tiotals , 2015 (GHa)
Dalbyn 179:1 ängsmark mot Vikbäck (artp.), (14F 5d , [6779717, 1465114] ), blomning , 2013 (Urban Gunnarsson)
Wallinsvägen (artp.), (14F 5d , [6779728, 1465128] ), 55 plantor/tuvor , 2006 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.), (14F 5d , [6779728, 1465128] ), 35 plantor/tuvor , 2014 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.), (14F 5d , [6779728, 1465128] ), 100 plantor/tuvor , 2015 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.), (14F 5d , [6779728, 1465128] ), 50 plantor/tuvor , 2004 (Maja Wressel)
Wallins i Arvet, ängsmark (artp.), (14F 5d , [6779881, 1465071] ), blomning , 2013 (Urban Gunnarsson)
Wallinsvägen (artp.), (14F 5d , [6779890, 1465087] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.), (14F 5d , [6779890, 1465087] ), ej återfunnen , 2014 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.), (14F 5d , [6779890, 1465087] ), 4 plantor/tuvor , 2015 (Maja Wressel)
Wallinsvägen (artp.), (14F 5d , [6779890, 1465087] ), 40 plantor/tuvor , 2002 (Maja Wressel)
Norrboda gammelstad (14F 5e , [67779, 14703] ), i slåtterslänt, 20 ex , 1989 (LBr, TLj, RLu)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777963, 1470095] ), 15 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Norrboda Gammelstad, Ore s:n (artp.), (14F 5e , [6777964, 1470095] ), ängs- och betesmark, 13 plantor , 2012 (Bo Norell)
Norrboda, Gammelstan. (artp.), (14F 5e , [6777976, 1470118] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrboda Gammelstan (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470094] ), noterad , 2020 (Patric Engfeldt)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6778018, 1470238] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Norrboda Gammelstad, Ore s:n (artp.), (14F 5e , [6778026, 1470237] ), ängs- och betesmark, 12 plantor , 2012 (Bo Norell)
Norrboda, däljan (artp.), (14F 5e , [6778039, 1470255] ), 6 , 2020 (Patric Engfeldt)
ORSA

Torrvål (artp.), (14E 4h , [6773781, 1437906] ), vi hittade 34 arter kärlväxter på en kvadratmeter. rikligt med fältgentiana, 1994 (Bengt Oldhammer)
Grivgatan (artp.), (14E 4h , [6773798, 1437791] ), 21 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Torrvål ”Riskitten” (14E 4h , [67738, 14378] ), torr, delvis betad ängsmark, 1000-tals , 1990 (TLj&LBr)
Grivgatan (artp.), (14E 4h , [6773801, 1437815] ), 41 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Torrvål, Orsa (artp.), (14E 4h , [6773831, 1437901] ), ängs- och betesmark, 66 plantor , 2012 (Bo Norell)
Torrvål (artp.), (14E 4h , [6773832, 1437904] ), 25 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Riskitten (artp.), (14E 4h , [6773844, 1437880] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Lars Hansson, Lars-Göran Hansson, Cecilia Fahlén)
Torrvål (14E 4h , [6773846, 1437910] ), ängsmark, hästbete, 17 x 15 m , 144 ex. , 2004 (MPn)
Torrvål (14E 4h , [6773850, 1437913] ), ängsmark, hästbete, 1 x 1m , 4 ex , 2004 (MPn)
Torrvål (artp.), (14E 4h , [6773878, 1437966] ), 10 plantor/tuvor , 2015 (Maja Wressel)
Torrvål, Orsa (artp.), (14E 4h , [6773887, 1437902] ), ängs- och betesmark, 1 plantor , 2012 (Bo Norell)
Torrvål, Orsa (artp.), (14E 4h , [6773917, 1437856] ), ängs- och betesmark, 1 plantor , 2012 (Bo Norell)
Torrvål, Orsa (artp.), (14E 4h , [6773947, 1437856] ), ängs- och betesmark, 43 plantor , 2012 (Bo Norell)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Höglunda ”Knutar Einars äng” (14E 5h , [67770, 14366] ), örtrik slåtteräng, ca 100 ex , 1990 (LBr&TLj o a)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 2012 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777033, 1436634] ), 40 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Knut Einars äng, Orsa s:n (artp.), (14E 5h , [6777034, 1436630] ), betesmark, 28 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777036, 1436659] ), fuktig, kalkrik slåtteräng., noterad , 2017 (Johan Svedholm)
Knutaräng (artp.), (14E 5h , [6777043, 1436586] ), 30 , 2017 (Anders Haglund)
Knutar Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777045, 1436587] ), 43 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Knut Einars äng, Orsa s:n (artp.), (14E 5h , [6777046, 1436611] ), betesmark, 12 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Knut Einars äng (även 6777029 , 1436631) (14E 5h , [6777050, 1436603] ), välskött ståtteräng, 5 x 3m ,29 ex samt 6x2m , 8 ex ,dessutom spridda 7 ex , 2004 (MPn)
Frisks äng i Bjus (artp.), (14E 6h , [6784365, 1436213] ), 60 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Frisks äng (artp.), (14E 6h , [6784370, 1436208] ), 30 , 2020 (Lars Hansson)
Kallmora "Wests änge" (14E 6i , ), hackslog, mer än 100 ex. , 1998 (ABr & BSi)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783009, 1443011] ), rapporterade av roland öjeskog, 6 , 2020 ((Rapportör) Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783009, 1443056] ), 5 stjälkar/strån/skott , 2019 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783009, 1443056] ), 6 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Räsgården, vägkant (artp.), (14E 6i , [6783089, 1444088] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Åberga, Orsa s:n (artp.), (14E 6i , [6783090, 1444093] ), betesmark, 3 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Åberga (14E 6i , [67831, 14440] ), i ängsrest, 100-300 ex 1985- , 1988 (JEd)
Åberga (14E 6i , [67831, 14440] ), 0 ex , 2004 (MPn)
Räsgården (artp.), (14E 6i , [6783132, 1444016] ), 10 , 2018 (Maja Wressel)
Skattungbyn vid Harabacken (14E 7j , [6785330, 1447964] ), f.d. hackslog , nu betesmsrk, 1 x 1m , 6 ex , 2004 (MPn)
Wests änge Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785475, 1445351] ), mer än 100, betydligt mer, även små ex. svårt att uppskatta antalet. mest i östra delen av ängen, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785477, 1445344] ), 1871 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785480, 1445330] ), 50 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge, Ore s:n (artp.), (14E 7j , [6785484, 1445334] ), betesmark, 56 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Skattungbyn vid Harabacken (14E 7j , [67862, 14479] ), fårbetad f d hackslog, 25 ex , 1990 (LBr)
Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), 2 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), "rekordmånga. växande på den gamla vanliga ""fläcken""", 60 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), 10 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbodar (artp.), (14E 8g , [6792834, 1431705] ), 10 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Skattungbyn (artp.), (14F 7a , [6785880, 1450025] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gårdsplan, noterad , 2016 (Sarah Lagerberg)
SOLLERÖ

Björka fäbod vid Svensbacken (13E 9h , [67475, 14361] ), hackslog, sparsam , 1993 (C.Land)
Björka fäbodar (13E 9h , [6748, 1436] ), liten ängsrest, ca 25 ex , 1994 (Conny Land)
MORA

Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Övre Bleckets fäbod (14E 9e , [67951, 14214] ), i hackslogrest, 10-20 ex 1987- , 1999 (BOr, o a)
Bleckets fäbod, övre delen (14E 9e , [67951, 14214] ), artrik, ohävdad slåtteräng, c:a 10 ex , 1987 (LBr)
Bleckets fäbod (artp.), (14E 9e , [6795374, 1420785] ), 10 blommande , 1988 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Dysberg, Almgården (14D 6j , [67828, 13994] ), i slogbacke, ca 100 ex , 1990 (TLj)
Dysberg (14D 6j , [67828, 13994] ), 0 ex , 2004 (MPn)
Almgården (artp.), (14D 6j , [6782909, 1399453] ), 5 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Almgården, Dysberg. Älvdalen (artp.), (14D 6j , [6782916, 1399451] ), ängs- och betesmark, 4 plantor , 2012 (Bo Norell)
Dysberg (14D 6j , [67832, 13993] ), 0 ex , 2004 (MPn)
Dysberg, vid busshållplatsen (14D 6j , [67832, 13993] ), i hackslogremsa, ca 150 ex , 1990 (TLj)
Dysberg södra, busshållplats (artp.), (14D 6j , [6783261, 1399390] ), ohävdad gammal slåttermark, 3 plantor/tuvor , 2017 (Eva Grusell, Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Dysberg, vid busshållsplatsen (artp.), (14D 6j , [6783267, 1399425] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall, S om vägen (artp.), (14D 7j , [6785852, 1396215] ), slåtteräng, 16 plantor/tuvor , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Hållbergs fäbodar (artp.), (14D 7j , [6785873, 1396221] ), 138 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbod (artp.), (14D 7j , [6785883, 1396218] ), 208 , 2020 (Patric Engfeldt)
Hållbergs fäbodvall, S om vägen (artp.), (14D 7j , [6785883, 1396222] ), slåtteräng, 40 plantor/tuvor , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ), 0 ex , 2004 (MPn)
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ), i hackslog, ca 15 ex , 1987 (LBr)
Hållbergs fäbodar (artp.), (14D 7j , [6785980, 1396116] ), 32 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall, N om vägen (artp.), (14D 7j , [6785982, 1396114] ), slåtteräng, 13 plantor/tuvor , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Rämma fäbod (14D 8j , [67903, 13993] ), betesmark och hackslog, ca 15 ex , 1987 (LBr o.a)
Rämma (artp.), (14D 8j , [6790425, 1399163] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Rämma fäb., Älvdalen förs. (artp.), (14D 8j , [6790431, 1399135] ), betesmark, 95 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Rämna fäbod, (även 6790453,1399116) (14D 8j , [6790453, 1399116] ), slåttermark, 1m2 , 83 ex + 1 m2 , 6 ex , 2004 (MPn)
Rämma (artp.), (14D 8j , [6790454, 1399110] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Rämma fäb., Älvdalen förs. (artp.), (14D 8j , [6790454, 1399110] ), betesmark, 24 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2 ex , 2005 (LBr)
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ), f d slåtteräng,, ca 10 ex , 1987 (LBr)
Åsen vid Strömnes gård (14D 9i , [67968, 13934] ), i gräsmatta, 5 ex , 1990 (LBr & TLj)
Evertsberg (14E 6a , [67817, 14003] ), i hackslog, ca 100 ex , 1990 (TLj)
Evertsberg (14E 6a , [6781775, 1400336] ), f.d.slåttermark, 1 x 1m , 1 ex , 2004 (MPn)
Sovaldberg (artp.), (14E 6a , [6784476, 1401516] ), 64 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (artp.), (14E 6a , [6784483, 1401517] ), 15 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldbergs fäbod (14E 6a , [67845, 14014] ), betesmark och hackslog, flera hundra ex 1987- , 1990 (LBr o a)
Sovaldbergs fäbodar (artp.), (14E 6a , [6784516, 1401493] ), 16 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Sovaldberg (artp.), (14E 6a , [6784532, 1401505] ), 130 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (artp.), (14E 6a , [6784533, 1401462] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sovaldbergs fäbodar (artp.), (14E 6a , [6784537, 1401500] ), 16 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Sovaldsbergs fäbod (14E 6a , [6784543, 1401499] ), slåttermark, 10 x 5m , 66 ex , 2004 (MPn)
Sovaldsbergs fäbod. (14E 6a , [6784562, 1401469] ), slåttermark, 20 x 15m ,392 ex , 2004 (MPn)
Sovaldbergs fäbodar (artp.), (14E 6a , [6784670, 1401423] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Solvaldbergs fäbodar, Älvdalen förs. (artp.), (14E 6a , [6784670, 1401423] ), betesmark, 29 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Vålberg (14E 7a , [67878, 14004] ), i hackslog, ca 50 ex , 1990 (LBr)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787835, 1400454] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Vålberg, Älvdalen förs. (artp.), (14E 7a , [6787857, 1400468] ), betesmark, 5 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787859, 1400464] ), 22 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Vålberg (14E 7a , [6787859, 1400469] ), hackslog vid vändplan, 10 x 11m , 99 ex. varav 12 spridda , 2004 (MPn)
Vålberg, Älvdalen förs. (artp.), (14E 7a , [6787886, 1400522] ), betesmark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787924, 1400544] ), 53 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Brindsberg, Älvdalen förs. (artp.), (15D 0j , [6803676, 1399724] ), betesmark, 25 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803692, 1399730] ), 1115 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Brindsberg, Älvdalen förs. (artp.), (15D 0j , [6803693, 1399733] ), betesmark, 10 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803695, 1399736] ), slåttermark, 22 x 14 m , 146 ex , 2004 (MPn)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [68037, 13998] ), i slåtterängar, ca 200 ex , 1990 (LBr & TLj)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hindberg fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803755, 1399755] ), stenig hackslått vid fäbodar, 50 plantor , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [6828090, 1382990] ), små ängspartier, rikligt , 1996 (TLj)
Söder Trollegrav, Älvdalen förs (artp.), (15D 5g , [6828167, 1383016] ), betesmark, 38 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828167, 1383016] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ), svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr, ca 20 fröstänglar , 2012 (LBr)
Väster-Trollgrav, stig mot (artp.), (15D 5g , [6828235, 1382993] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Granan, 200m S Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828340, 1382980] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Västra Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828499, 1382991] ), 100-tals plantor här och var längs stigen upp , 1989 (Bengt Oldhammer)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [68285, 13828] ), på stig, ca 50 ex , 1988 (BOr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Älgsjökullen (12E 3d , [66696, 14193] ), igenväxande slogmark, t. riklig , 1991 (GKn)
FLODA

Fagerberget (artp.), (12E 9j , [6696301, 1446527] ), 367 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Fagerberget, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6696308, 1446527] ), slåttermark, 122 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Fagerberget (Ängs o betesmarkinventering), (12E 9j , [6696375, 1446571] ), fäbodvall , ängsmark, 2004 (Märta Ohlsson)
Risåsa SÖ, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6699343, 1447722] ), slåttermark, 423 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Risåsarna (12E 9j , [6699360, 1447710] ), fäbodvall ,ängsmark, flera hundratals på många spridda lokaler , 2011 (IPt)
Risåsa SO (artp.), (12E 9j , [6699361, 1447722] ), 992 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Risåsa (Ängs o betesmarkinventering), (12E 9j , [6699365, 1447695] ), fäbodvall , ängsmark, 2004 (Märta Ohlsson)
Risåsa SÖ, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6699374, 1447705] ), slåttermark, 39 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Risåsa SÖ, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6699380, 1447738] ), slåttermark, 259 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Risåsa SO (artp.), (12E 9j , [6699385, 1447739] ), 231 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Risåsa NV, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6699629, 1447331] ), slåttermark, 94 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Risåsa NV (artp.), (12E 9j , [6699629, 1447331] ), 44 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Risåsa NV, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6699634, 1447320] ), slåttermark, 28 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Risåsa NV (artp.), (12E 9j , [6699634, 1447320] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Risåsa NV (artp.), (12E 9j , [6699659, 1447345] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Risåsa NV, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6699659, 1447345] ), slåttermark, 92 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Risåsa , Spögubbgården (Ängs o betesmarkinventering), (12E 9j , [6699672, 1447333] ), fäbodvall, 2003 (Therese Andersson)
JÄRNA

Morbergets fäbod (13E 3f , [67170, 14299] ), ängsrester kring stuga, 25 ex , 1993 (TLj)
MALUNG

Tyngsjö, Vattaå (12D 6i , [66824, 13940] ), betesmark och hackslog, t. riklig , 1989 (TLj & LBr)
Vattaå, SV boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ), slåttrad äng, ca 100 ex , 1996 (OSt)
Vattaå (artp.), (12D 6i , [6682578, 1394029] ), 11 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Tyngsjö, Vattaå. Malung församling (artp.), (12D 6i , [6682581, 1394030] ), betesmark, 119 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Vålberget (13D 8i , [67412, 13909] ), ängsmark, 5 ex , 1996 (BGM)
Vålberget i södra delen av fäboden (13D 8i , [67412, 13909] ), slåttermark, 5 ex , 1991 (Sonja Hallgren)
Vålberget (13D 8i , [6741210, 1390930] ), slåttermark, 14 , 2020 (BGM)
Vålberget, Malung s:n (artp.), (13D 8i , [6741214, 1390935] ), betesmark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Vålberg (artp.), (13D 8i , [6741220, 1390932] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
LIMA

Rispellgården, Husom (artp.), (14D 2d , [6763332, 1366909] ), 30 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Husom (artp.), (14D 2d , [6763549, 1366885] ), 27 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ), torr artrik backslänt, c:a 50 ex , 2010 (BGM)
Västagården (artp.), (14D 2d , [6764975, 1365763] ), 2566 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Sörnäs, Degernäset (14D 2d , [6764996, 1366247] ), betesmark ,nöt, 28 x 10m , 97 ex. , 2004 (MPn)
S Fenningbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ), i hackslog, ca 40 ex 1987- , 1989 (TLj & LBr)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ), artrik slåttermark inne på en tomt, hävd ?, ca 20 ex , 1987 (LBr)
Södra Fenningbergets fäbod (14D 2e , [6763123, 1373028] ), väg upp till och på gräsytan runt "församlingsgård", 11 x 6m ,430 ex , 2004 (MPn)
Södra Fenningbergets fäbod (14D 2e , [6763134, 1373035] ), väg upp till och på gräsytan runt "församlingsgård", 29 x 3m, 58 ex , 2004 (MPn)
Sörnäs,Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ), betesbackar, riklig (även vitblommig) , 1989 (TLj & LBr)
Degernäset mot älven (artp.), (14D 3d , [6765004, 1366236] ), torr gräsmark med enbuskar växelfuktiga-torra älvbackar, 60 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Sörnäs, Degernäset (artp.), (14D 3d , [6765007, 1366241] ), 98 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Västansjö, Västagården. Lima förs (artp.), (14D 3d , [6765013, 1365757] ), betesmark, 9 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Sörnäs, Degernäset (artp.), (14D 3d , [6765133, 1366172] ), 4 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Degernäset, Sörnäs (artp.), (14D 3d , [6765139, 1366018] ), sandgräsmark, 1 plantor/tuvor , 2017 (Anders Janols)
Sörnäs, Degernäset (14D 3d , [6765152, 1366174] ), betesmark ,nöt, 59 x 44m ,334 ex , 2004 (MPn)
Degernäset, Sörnäs (artp.), (14D 3d , [6765158, 1366050] ), sandgräsmark, 3 plantor/tuvor , 2017 (Anders Janols)
Degernäset, Sörnäs (artp.), (14D 3d , [6765160, 1366043] ), sandgräsmark, 5 plantor/tuvor , 2017 (Anders Janols)
Degernäset, Sörnäs (artp.), (14D 3d , [6765160, 1366052] ), sandgräsmark, 1 plantor/tuvor , 2017 (Anders Janols)
Sörnäs, Degernäset (artp.), (14D 3d , [6765163, 1366051] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Sörnäs, Degernäset (artp.), (14D 3d , [6765163, 1366051] ), 30 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Sörnäs, Degernäset (artp.), (14D 3d , [6765165, 1366157] ), 69 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Degernäset i Sörnäs (artp.), (14D 3d , [6765167, 1366052] ), torr gräsmark med enbuskar älvbackar, 5 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Sörnäs, Degernäset. Lima förs. (artp.), (14D 3d , [6765176, 1366066] ), betesmark, 11 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Sörnäs, Degernäset. Lima förs. (artp.), (14D 3d , [6765176, 1366066] ), betesmark, 11 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Sörnäs, Degernäset. Lima förs. (artp.), (14D 3d , [6765177, 1366155] ), betesmark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Risheden (artp.), (14D 3d , [6766280, 1366319] ), 54 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Risheden, Lima. Nyfynd 2012. (artp.), (14D 3d , [6766283, 1366321] ), ängs- och betesmark, 9 plantor , 2012 (Bo Norell)
Norra Fenningbergets fäbod (14D 3d , [6766585, 1369395] ), torrbacke, 5 x 4m ,27 ex. , 2004 (MPn)
Norra Fenningbergets fäbod (14D 3d , [6766691, 1369281] ), torrbacke, 19 x 12m ,58 ex. , 2004 (MPn)
N Fenningbergets fäbod (14D 3d , [67667, 13693] ), i torr backe, ca 10 ex , 1989 (TLj & LBr)
Norra fenningbergets fäbodar (artp.), (14D 3d , [6766730, 1369366] ), 73 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Norra Fenningbergets fäbod (14D 3d , [6766735, 1369365] ), gräsmatta vid stuga, 6 x 7m ,76 ex. , 2004 (MPn)
N. Fenningberget, Lima s:n (artp.), (14D 3d , [6766736, 1369375] ), betesmark, 14 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Sörnäs 2 (artp.), (14D 3d , [6768073, 1365727] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd slåtteräng, 70 plantor/tuvor , 2016 (Sarah Lagerberg)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13702] ), exponerad klipphylla i diabasbrant, 2 ex , 1989 (JHn)
Fenningberget (artp.), (14D 3e , [6766420, 1370116] ), 16 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Fenningberget, Lima förs. (artp.), (14D 3e , [6766433, 1370123] ), 6 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ), diabasbrant och även nedanför, c:a 60 ex , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Sälen, Fallet (artp.), (14D 7c , [6786120, 1362990] ), slänt mot väg, sandig, 30 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.), (14D 7c , [6789170, 1361760] ), ängsmark, sandig, 1 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

IDRE

Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ), övergiven slåtteräng i granskog, ett 10-tal på två platser , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora